Sökning: "order"

Visar resultat 1 - 5 av 49623 uppsatser innehållade ordet order.

 1. 1. A MISGUIDED FOREIGN POLICY How liberal interventionism backfires on the liberal international order.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lowe Forsman; [2021-07-20]
  Nyckelord :liberal interventionism; the liberal international order; Libya; Syria; Ukraine;

  Sammanfattning : This thesis explores in what ways liberal interventionism has backfired on the liberalinternational order (LIO) by analysing the 2011 Libya intervention, the Syrian civil war and the 2013-2014 Ukraine crises. The research problem concerns the debate on how the LIO is challenged. LÄS MER

 2. 2. The Choirproject Considerations for the storage of a composite contemporary artwork: Tilda Lovell’s The Choirproject

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Lee Andersson; [2021-07-16]
  Nyckelord :conservation; rubber; anoxia; cold storage; Gothenburg Museum of Art;

  Sammanfattning : Degree project for Bachelor of Science in Conservation 2021, 180 HECSecond Cycle2021:8.... LÄS MER

 3. 3. Transporters relevans i livsmedelsprodukters Carbon Footprint - En studie rörande utsläpp kopplade till transporter av en färdigproducerad produkt till försäljningsställe samt dess relevans i beräkning av Carbon Footprint.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rickard Ljungh; Andreas Sköld; [2021-07-15]
  Nyckelord :Transport emissions; Carbon Footprint; Environmentally-friendly consumer; Transportutsläpp; klimatmärkning; Carbon Footprint; m iljömedveten konsument;

  Sammanfattning : I enlighet med att konsumenter blir alltmer motiverade att konsumera på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt, ökar också vikten av vägledning och tillhandahållandet av tillförlitlig information på marknaden. Idag märker många svenska matproducenter sina produkter med dess klimatavtryck just för detta ändamål. LÄS MER

 4. 4. Arbetskraft från tredje land: Effekter på den svenska arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Emma Hansson; Hannah Stutzinsky; [2021-07-13]
  Nyckelord :Arbetskraftsinvandring; Arbetslöshet; Arbetstillstånd; BRP; OLS med fixed effect;

  Sammanfattning : Non-European labour migration has become a regularly discussed political issue, portrayed variously as a threat or a benefit for the domestic labour market. Since 2008, Sweden has had the most liberal labour migration policy within the OECD. LÄS MER

 5. 5. Measuring innovation project performance - a holistic study of current practices and implications in Swedish large-sized companies

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Emma Martinsson; Madeleine Hammarstrand; [2021-07-08]
  Nyckelord :Innovation project performance measurement; Innovation metrics; Innovation projects; Measuring innovation; Innovation measurement challenges;

  Sammanfattning : The field of innovation has gained increased attention in later years. As an enhancement forgrowth, innovation is of high importance for companies to pursue in order to stay competitive. LÄS MER