Sökning: "order"

Visar resultat 1 - 5 av 57564 uppsatser innehållade ordet order.

 1. 1. ATTRAHERA OCH BEHÅLLA REKRYTERARE - En kvantitativ undersökning inom rekryteringsbranschen om vad medarbetare uppskattar hos arbetsgivare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Johanna Kalered Martinsson; Thyra Svensson; [2023-09-13]
  Nyckelord :Employer Branding; Employer Value Propositions; Generations; Human Resource Management; Talent Attraction;

  Sammanfattning : This study aims to investigate which employer value propositions, EVPs, are valued most highly by employees in the recruitment industry. The study's purpose is further extended to examine whether generational differences can be observed in the evaluation of EVPs. A quantitative approach with a questionnaire survey was used. LÄS MER

 2. 2. PSYKOSOCIALT ARBETSMILJÖARBETE PÅ DISTANS - En kvalitativ studie om hur arbetsgivares villkor och arbetssätt förändrats av ökat distansarbete Tilde Nilsson

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Tilde Nilsson; Tilda Thomsen; [2023-09-07]
  Nyckelord :Employer liability; psychosocial work environment; telework;

  Sammanfattning : This study aims to investigate how employers' conditions and working methods regarding the psychosocial work environment have changed due to the increased telework. The study's main theoretical approach is Karasek and Theorell's (1990) demand- control- support model, which highlights how these three components need to be taken into account in order to understand how certain reactions can arise as a result of the workload. LÄS MER

 3. 3. ALLE MAN ”ONBOARD”, ELLER LÄMNADE VI KONSULTERNA I HAMN? - En kvalitativ studie om hur anställda och konsulter upplever onboardingprocessen i en större västsvensk organisation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Caroline Boström; Embla Dahlström; [2023-09-07]
  Nyckelord :Introduktion; introduktionsprocess; onboarding; onboardingprocess; konsulter;

  Sammanfattning : The contemporary labour market places high demands on the flexibility of both organizations and individuals. As a result, companies increasingly use a mixed workforce, consisting of both traditional employees and hired consultants. LÄS MER

 4. 4. Att vara lite på show varje dag - En kvalitativ studie där eftertraktade konsulter inom kunskapsintensiva branscher ger sitt unika perspektiv på motivation och karriär

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Monia Hanachi; Sandra Ruergård; [2023-09-07]
  Nyckelord :career choice; consultant; motivational factors;

  Sammanfattning : The interest in understanding individuals' motivation and satisfaction at work, their driving forces behind career choices, and how companies should act to attract and retain talent has steadily increased over the years. The starting point and focus of these areas are different, but intertwined in that they together can answer questions regarding how companies and individuals should think and act in order to contribute to positive results. LÄS MER

 5. 5. ”Viktigast är att det finns ett skyddsnät” - Önskat efterlevandestöd till anhöriga som förlorat en närstående i suicid.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Johanna Strindlöv; Fredrik Rosander; [2023-09-07]
  Nyckelord :sucid; suicide; anhöriga; bereaved; insatser; intervention;

  Sammanfattning : Suicide is a vast social problem that reaps thousands of victims each year. Beside these victims stand several people stricken with grief. In the following qualitative study, three people bereaved by suicide have been interviewed alongside three professionals working in state subsided occupations to determine what interventions they request. LÄS MER