Sökning: "hegemonisk maskulinitet"

Visar resultat 1 - 5 av 189 uppsatser innehållade orden hegemonisk maskulinitet.

 1. 1. ”Lilla gumman” - En kvalitativ undersökning av kvinnliga polisers upplevelse av att arbeta i ett mansdominerat yrke

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Josefine Lindborg; [2019]
  Nyckelord :Hegemonisk maskulinitet; kvinnliga poliser; mansdominerat yrke; Polismyndigheten; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sedan kvinnor först fick antas till polisutbildningen på samma villkor som män har fler kvinnor blivit poliser i Sverige. Det har gått 62 år sedan dess men det råder än idag inte en jämn könsfördelning inom myndigheten. Endast 33% av alla svenska poliser var kvinnor i augusti 2018 (se bilaga 2). LÄS MER

 2. 2. Rättvis, tillrättavisande och sympatisk : En studie om manliga lärarstudenters relation till sitt framtida yrke

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Philip Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Hegemonic masculinity; Male discourses; Gender; Education; Profession; Hegemonisk maskulinitet; Manliga diskurser Kön; Utbildning; Yrke;

  Sammanfattning : The gender balance in Swedish preschool and elementary schoolteachers is highly uneven. Male preschool and elementary schoolteachers consist of only 4% and 25% respectively. The study’s motivation is found here. LÄS MER

 3. 3. Experten har talat – Om konstruktion och reproduktion av maskulinitet i studiosamtal om fotboll

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Johan Persson; [2019]
  Nyckelord :hegemonisk maskulinitet; våld; etnicitet; kvalitativ innehållsanalys; Eurotalk; Social Sciences;

  Sammanfattning : Fotboll är Sveriges mest populära sport och dominerar stora delar av svensk media. Hyllandet av den starka vinnaren för samtidigt med sig ett förakt för den svaga förloraren. Samtidigt sägs vi leva i ett demokratiskt samhälle där allas lika värde eftersträvas. LÄS MER

 4. 4. Man vill bli älskad : En litterär analys av manlighet i Doktor Glas och Gregorius

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Sörbrand; [2019]
  Nyckelord :Doktor Glas; Hjalmar Söderberg; Gregorius; Bengt Ohlsson; Maskulinitet; Manlighet; Litteratur; Sekelskiftet 1900;

  Sammanfattning : I denna uppsats har en litterär analys gjorts av maskuliniteter i Hjalmar Söderbergs Doktor Glas och Bengt Ohlssons Gregorius. Uppsatsen har avgränsats till att enbart studera karaktärerna Glas och Gregorius. Den teori som främst använts är R. LÄS MER

 5. 5. May the Best Man Win : Non-stereotypical Masculinity in the Novel A Little Life by Hanya Yanagihara.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Rebecka Edvinsson; [2019]
  Nyckelord :Hanya Yanagihara; A Little Life; Masculinity; Hegemonic Masculinity; Stereotypes; Femininity; Hanya Yanagihara; Ett Litet Liv; Maskulinitet; Hegemonisk Maskulinitet; Stereotyper; Femininitet;

  Sammanfattning : In this essay, Hanya Yanagihara’s main characters from the novel A Little Life (2015) are analyzed, with the basis of gender stereotypes and with the help of Raewyn Connell’s theory of hegemonic masculinity. It argues that the characters in question challenge the typical gender roles in the way that they are lacking in comparison to Connell’s theory of hegemonic masculinity and are portrayed with feminine attributes. LÄS MER