Sökning: "hegemonic masculinity"

Visar resultat 1 - 5 av 208 uppsatser innehållade orden hegemonic masculinity.

 1. 1. MASKULIN VEGANISM OCH NEUTRAL DJURETIK - En kritisk diskursanalys av mötespunkterna mellan veganism och genuspraktiker i en svensk samtida kontext

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Ulrika Hofstedt; [2019-09-20]
  Nyckelord :veganism; feminism; meat; performativity; global studies; gender studies; critical animal studies; masculinity; oppression;

  Sammanfattning : The practice of veganism is becoming more and more common. While feminist theories show veganism to be anti-patriarchal in nature, new research has indicated that both hegemonic and hybrid masculinities could be performed and sustained through a vegan lifestyle. LÄS MER

 2. 2. Offer eller förövare? En kvalitativ studie om män som har utsatts för våld av en kvinnlig partner

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Josephine Holk; Anna Nilsson; [2019]
  Nyckelord :hegemonic masculinity; battered men; shame; the ideal victim; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to get a deeper understanding of men who are exposed to domestic violence by their female partners. We have examined the embedded norms related to the fact, that a man gets beaten by a woman, and how these norms have affected these men’s views on their role and their choice not to seek assistance to get out of their situation. LÄS MER

 3. 3. Midnattssolens män, norrskenens nycker : Konstruktioner av manlighet i nutida norrländsk litteratur

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Tim Bergström; [2019]
  Nyckelord :Queer Studies; Rurality; Norrland; Hegemonic Masculinity; Novels; Queerstudier; ruralitet; Norrland; hegemonisk maskulinitet; romaner;

  Sammanfattning : The image of Northern Sweden has long been subjected to stereotyping, and the stereo­typed image of the Northerner is widely spread in various media contexts within Sweden. Historically, Norrland has been regarded as a wide wilderness, and the Norr­landic literature in turn has typically been studied in terms of the pastoral genre, the romanti­cism of the wilderness, or from an eco-critical perspective. LÄS MER

 4. 4. Gymgående mäns syn på dopningsmedelsanvändning. : Hur social bakgrund och manlighetsbilder påverkar attityder mot användandet av dopningsmedel.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Erik Ideström; [2019]
  Nyckelord :masculinity; steroids; gym; attitude; social background;

  Sammanfattning : Author: Erik Ideström Title: Gym going male’s view on the use of doping agents. How social background and masculinity depictions affect attitudes of the usage of doping agents. [Translated title] Supervisor: Lars Sörnsen The aim of this study is to examine views on the use of doping agents among gym going males. LÄS MER

 5. 5. #maskulinitet : - En kvalitativ analys om maskulinitet, maskulinitetsnormer och dess konsekvenser till sociala problem

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete; Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Sandra Forsberg; Nina Saxenbrink; [2019]
  Nyckelord :Masculinity norms; hegemonic masculinity; gender order; masculinities; Instagram; Maskulinitetsnormer; hegemonisk maskulinitet; genusordning; maskuliniteter; Instagram;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how authors on Instagram describe masculinity norms. We aimed to further analyse how the authors illustrate the consequences of masculinity norms in relation to social problems. The study is based on 25 posts from authors on Instagram which were analysed by a content analysis method. LÄS MER