Sökning: "klass"

Visar resultat 1 - 5 av 2721 uppsatser innehållade ordet klass.

 1. 1. En svart prick på vita duken Rasism, klass, hot och autenticitet i debatten om Ruben Östlunds film Play

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Emma Engström; [2023-11-23]
  Nyckelord :rasism; debatt; postkolonial teori; film; idéhistoria;

  Sammanfattning : In 2011, a swedish feature film namned Play, directed by Ruben Östlund, caused a cultural debate in the national daily press. The film was about a larger group of older black boys and a minor group of white boys, engaged in a game of power and threat that ended as a robbery. LÄS MER

 2. 2. Samverkan mellan fritidshem och hem efter pandemin.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Edvin Skoglund; Hanna Palmgren; [2023-10-19]
  Nyckelord :coronapandemin; fritidshem; fritidshemslärare; fritidshemspersonal; föräldrasamverkan; samverkan med hemmet; kvalitativ studie;

  Sammanfattning : Eftersom skolan har ett ansvar att arbeta för ett systematiskt kvalitetsarbete samt utvecklande arbete blir bristen på forskning kring fritidshemmet käppar i hjulet för detta. När coronapandemin 2020-2022 drabbade världen blev kontakten mellan skolan och hemmet annorlunda än den varit innan. LÄS MER

 3. 3. VAD SÄGER DINA KLÄDER? En studie om unga kvinnors upplevelser av kläder som identitetsskapande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Sara Eriksson; [2023-09-27]
  Nyckelord :Kläder; identitetsskapande; konsumtion; navigering; normer; kategorisering;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att fördjupa förståelsen för sambandet mellan klädval och identitetsskapande bland unga kvinnor. Målet är att undersöka hur klädval bidrar till konstruktionen och uttrycket av identitet inom denna specifika grupp. LÄS MER

 4. 4. Språkstörning. En kvalitativ intervjustudie kring lärares arbete med elever med språkstörning i årskurs 1 till 3 för ökad måluppfyllelse

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Malin Rehnström; Camilla Åkesson; [2023-09-19]
  Nyckelord :språkstörning; årskurs 1-3; ökad måluppfyllelse; framgångsfaktorer; utmaningar; stöd;

  Sammanfattning : De flesta elever med språkstörning placeras i vanlig klass med varierande grad av stöd och språkstörning är mer osynlig än andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vikten av ett proaktivt arbete i skolans tidiga årskurser är en grundläggande förutsättning för ökad måluppfyllelse och att förebygga negativa livskonsekvenser för elever med språkstörning. LÄS MER

 5. 5. Är alla inräknade? En studie om hur matematiklärare och speciallärare i matematik skapar tillgängliga lärmiljöer i matematikundervisningen.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Anna-Carin Melin; IdaLouise Wichmann; [2023-06-15]
  Nyckelord :tillgänglig lärmiljö; dilemma; helklassundervisning; mångfald; matematiksvårigheter; ledning och stimulans; samverkan;

  Sammanfattning : Syfte: Det övergripande syftet med studien har varit att utifrån de dilemman som skolan står inför, undersöka hur lärare och speciallärare kan samverka för att skapa tillgängliga lärmiljöer, i matematikundervisningen i helklass, där alla är inräknade. Teori: Studien tar sin utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet där det sociala sammanhanget blir basen i att alla ska känna sig inräknade. LÄS MER