Sökning: "Frida Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 93 uppsatser innehållade orden Frida Larsson.

 1. 1. Film som didaktiskt verktyg i SO-undervisning med fokus på religion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Frida Larsson; David Bergman; [2019]
  Nyckelord :Didaktiskt verktyg; Dokumentärfilm; Film; SO-undervisning; Spelfilm; Undervisningsfilm;

  Sammanfattning : Vårt mål med uppsatsen är att ge en bild av vad användandet av film i klassrummet kan ha för effekter på elevers lärande i SO-undervisning, med fokus på religion. Vi vill även försöka fylla det tomrum som vi upplever finns i forskningsfältet kring filmens praktiska användning i SO-undervisning. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans ledarroll i psykiatrisk slutenvård-en intervjustudie

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Marianne Elisabeth Andresen; Frida Larsson; [2019]
  Nyckelord :Sjuksköterskans roll; ledarskap; arbetsledning; psykiatri; omvårdnad; team; samarbete; kommunikation; konflikter inom teamet; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Sammanfattning Introduktion: Studier som författarna tagit del av visar att bristande kommunikation med uteblivet ledarskap som följd legat bakom flera situationer som lett till risk för eller faktiska vårdskador. Till stor del har de studier som hittats som beskriver sjuksköterskans ledarroll utförts i somatisk vård, varför författarna såg en kunskapslucka i psykiatrisk omvårdnad. LÄS MER

 3. 3. Hållbarhetsredovisning av aktuella samhällsfenomen - En analys av #MeToo-rörelsens avtryck i svenska och brittiska hållbarhetsredovisningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Adam Tillbrandt; Frida Larsson; Johan Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Samhällsfenomen; redovisningspraktik; nationell kultur; CSR; metoo-rörelsen; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: Fundamentally the purpose is to study if the metoo-movement has affected sustainability accounting in Sweden and in the UK. Using national culture and institutional theories, the more general purpose of examining the relationship between social phenomenon and accounting is carried out. Methodology: The approach consists of three stages. LÄS MER

 4. 4. Allmänsjuksköterskans inställningar och attityder gentemot patienter med diagnostiserad psykisk sjukdom i den somatiska heldygnsvården : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Frida Larsson; Klara Lockman-Lundgren; [2019]
  Nyckelord :Attityder; inställningar; psykisk sjukdom; sjuksköterska; somatisk vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Flera studier visar att mängden människor med psykisk sjukdom ökar och det kommer fortsätta att öka. Personer som lider av en psykisk sjukdom ska kunna leva i vårt samhälle precis som alla andra, men ändå finns det ett stigma mot dem. LÄS MER

 5. 5. "Hur ser verkligheten ut?" : Socialarbetare på individ- och familjeomsorgens (IFO) upplevelser av rutiner och riktlinjer kring hot och våld på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Frida Larsson; Emelie Widmark; [2018]
  Nyckelord :work violence; threats and violence; prevention work; guidelines; social workers; law of workplace environment; action plans.;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine social workers view on the implementation of routines and guidelines related to workplace violence. How it is prevented and their thoughts about how the routines and guidelines around this subject are working from paper to practice. LÄS MER