Sökning: "Frida Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 88 uppsatser innehållade orden Frida Larsson.

 1. 1. Hållbarhetsredovisning av aktuella samhällsfenomen - En analys av #MeToo-rörelsens avtryck i svenska och brittiska hållbarhetsredovisningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Adam Tillbrandt; Frida Larsson; Johan Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Samhällsfenomen; redovisningspraktik; nationell kultur; CSR; metoo-rörelsen; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: Fundamentally the purpose is to study if the metoo-movement has affected sustainability accounting in Sweden and in the UK. Using national culture and institutional theories, the more general purpose of examining the relationship between social phenomenon and accounting is carried out. Methodology: The approach consists of three stages. LÄS MER

 2. 2. "Hur ser verkligheten ut?" : Socialarbetare på individ- och familjeomsorgens (IFO) upplevelser av rutiner och riktlinjer kring hot och våld på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Frida Larsson; Emelie Widmark; [2018]
  Nyckelord :work violence; threats and violence; prevention work; guidelines; social workers; law of workplace environment; action plans.;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine social workers view on the implementation of routines and guidelines related to workplace violence. How it is prevented and their thoughts about how the routines and guidelines around this subject are working from paper to practice. LÄS MER

 3. 3. Marknadsföring på sociala medier : En studie av marknadsföringsrätten i förhållande till den tekniska utvecklingen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Moa Lindström; Frida Larsson; [2018]
  Nyckelord :Marknadsföring; sociala medier;

  Sammanfattning : I dagens samhälle blir det allt vanligare med marknadsföring på sociala medier, även kallat influencer marketing. Näringsidkare har, bland annat på grund av den reklamtrötthet som uppkommit i samhället, börjat vända sig till influencers och deras kanaler för att kunna nå ut med sina reklambudskap. LÄS MER

 4. 4. Dimensionering av Jumkils nya skolas energisystem : implementering av bergvärmepump, solcellsanläggning och batterilager

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Frida Andersson; Johanna Carlsson; Linnéa Hane; Jesper Larsson; Josephine Lindén Magnusson; Hanna Olofsson; Richard Robertsson; Pontus Roos; Jessica Wänlund; [2018]
  Nyckelord :energikartläggning; miljöcertifiering; flödesbatteri; varvtalsstyrd värmepump; PVsyst; solcellsanläggning;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to develop a modern and energy efficient system solution for a school in Jumkil, combining solar power, battery storage and geothermal heat pump system. By using models, simulations and available literature the study examines the dimensions of the included components for optimal coverage of the schools energy demand. LÄS MER

 5. 5. Den goda eller ojämlika introduktionen? : En studie om fyra förskolechefers syn på nyexaminerade förskollärares introduktionsperiod

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Emilia Johansson; Frida Larsson; [2018]
  Nyckelord :förskola; förskolechef; introduktionsperiod; kvalitet; nyanställd; nyexaminerad; ramfaktorteori;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att synliggöra förskolechefers beskrivningar av nyexaminerade nyanställda förskollärares introduktionsperiod. Detta ville vi göra i relation till förskolans kvalitet som vi anser kan kopplas samman med introduktionsperioden som alla nyanställda förskollärare generellt har rätt till. LÄS MER