Sökning: "registrerat partnerskap"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden registrerat partnerskap.

 1. 1. Samkönade relationer : Hur rättssäkra är civilståndshandlingar vid EU-medborgares gränsöverskridningar inom EU?

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Thalia Nunez Olsson; [2012]
  Nyckelord :Family law; EU law; national law; same-sex relationships; same-sex marriage; cross-border; free movement of EU-citizens; discrimination; sexual orientation; mutual recognition; automatic recognition of civil status records.; Familjerätt; EU-rätt; nationell rätt; samkönade relationer; samkönade äktenskap; registrerat partnerskap; gränsöverskridningar; fri rörlighet av EU-medborgare; diskriminering; sexuell orientering; ömsesidigt erkännande; automatiskt erkännande av civilståndshandlingar.;

  Sammanfattning : I dag är det vanligt att EU-medborgare företar en gränsöverskridning med sin familj inom EU. Samkönade par har möjlighet att ingå äktenskap i fem medlemsstater, men eftersom äktenskapet inte erkänns i övriga 22 medlemsstater riskerar det samkönade paret att mottagarstaten ser äktenskapet som ogiltigt i rättslig mening vid en gränsöverskridning inom EU. LÄS MER

 2. 2. Äktenskapet kommer ut : Dagspressens rapportering om registrerat partnerskap och könsneutralt äktenskap

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Eva Hansson; [2012]
  Nyckelord :discursive discrimination; news discourse; hbt; same-sex marriage; diskursiv diskriminering; nyhetsrapportering; hbt; könsneutralt äktenskap;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om hur rapporteringen om registrerat partnerskap och könsneutralt äktenskap i svensk dagspress såg ut under perioden 1 januari till 31 mars 1995 respektive 1 maj till 31 juli 2009. Genom att jämföra hur samkönade relationer, äktenskap och familjebildning gestaltas i texterna under de båda tidsperioderna, har syftet varit att undersöka huruvida rapporteringen har förändrats i riktning mot en mer tolerant diskurs. LÄS MER

 3. 3. Svenska kyrkans välsignelse av samkönade partnerskap

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Ivar Sundström; [2006]
  Nyckelord :homosexualitet; välsignelse av partnerskap; registrerat partnerskap; samlevnadsfrågor; kyrkomöte 2005; homosexuella i kyrkan; homofobi; partnerskap; sexuell läggning; etik; sexualetik; bibelsyn;

  Sammanfattning : Diskussionen om Svenska kyrkans beslut att välsigna homosexuella partnerskap satte fart på den kyrkliga debatten. Syftet med denna uppsats är att förstå den debatten. LÄS MER

 4. 4. Synd och styggelse eller Gud är kärlek? : Svenska Kyrkans syn på homosexualitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Kristina Hellerstedt; [2000]
  Nyckelord :homosexualitet; etik; präst; Gävle; sexualetik; Svenska Kyrkan; partnerskap; äktenskap; EKHO; ekumeniska gruppen för kristna homo- och bisexuella; adoption; ecce homo;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka vilken syn några företrädare för Svenska Kyrkan har på homosexualitet. Uppsatsen behandlar följande områden inom frågan om homosexualitet: Intervjupersonernas inställning till homosexualitet, Det bör finnas plats för flera åsikter inom kyrkan, En bibeltolkningsfråga, Homosexualitet är inte naturligt, Registrerat partnerskap, Partnerskap är inte ett äktenskap, Intervjupersonernas inställning till homosexuellas rätt att ansöka om adoption, Har alla rätt till allt?, Konsekvenser i verkligheten, Inga problem med homosexuella präster, Konflikt att vara kristen och homosexuell?, Frågan om homosexualitet är ett problem inom kyrkan. LÄS MER