Sökning: "registrerat partnerskap"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden registrerat partnerskap.

 1. 1. Samkönade relationer : Hur rättssäkra är civilståndshandlingar vid EU-medborgares gränsöverskridningar inom EU?

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Thalia Nunez Olsson; [2012]
  Nyckelord :Family law; EU law; national law; same-sex relationships; same-sex marriage; cross-border; free movement of EU-citizens; discrimination; sexual orientation; mutual recognition; automatic recognition of civil status records.; Familjerätt; EU-rätt; nationell rätt; samkönade relationer; samkönade äktenskap; registrerat partnerskap; gränsöverskridningar; fri rörlighet av EU-medborgare; diskriminering; sexuell orientering; ömsesidigt erkännande; automatiskt erkännande av civilståndshandlingar.;

  Sammanfattning : I dag är det vanligt att EU-medborgare företar en gränsöverskridning med sin familj inom EU. Samkönade par har möjlighet att ingå äktenskap i fem medlemsstater, men eftersom äktenskapet inte erkänns i övriga 22 medlemsstater riskerar det samkönade paret att mottagarstaten ser äktenskapet som ogiltigt i rättslig mening vid en gränsöverskridning inom EU. LÄS MER

 2. 2. Äktenskapet kommer ut : Dagspressens rapportering om registrerat partnerskap och könsneutralt äktenskap

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Eva Hansson; [2012]
  Nyckelord :discursive discrimination; news discourse; hbt; same-sex marriage; diskursiv diskriminering; nyhetsrapportering; hbt; könsneutralt äktenskap;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om hur rapporteringen om registrerat partnerskap och könsneutralt äktenskap i svensk dagspress såg ut under perioden 1 januari till 31 mars 1995 respektive 1 maj till 31 juli 2009. Genom att jämföra hur samkönade relationer, äktenskap och familjebildning gestaltas i texterna under de båda tidsperioderna, har syftet varit att undersöka huruvida rapporteringen har förändrats i riktning mot en mer tolerant diskurs. LÄS MER

 3. 3. Do You Have to Say “I Do” to be Entitled? - Family Reunification in EU Law

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lisa Bourghardt; [2011]
  Nyckelord :family reunification; EU law; migration; Directive 2003 86; family life; sexual orientation; public international law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : One of the most remarkable changes in European family law systems is the development of new institutions that provide a legal status for unmarried couples. Over the last decade, this change has also been accompanied by a rapid evolution of social attitudes towards same-sex couples that has lead to legal recognition in many Member States of the EU. LÄS MER

 4. 4. Avgörande skillnader mellan sambo- och äktenskapslagstiftningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Paula Rincon Skute; [2008]
  Nyckelord :Familjerätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Om man ser på regleringen av samboförhållandet respektive äktenskapet ur ett historiskt perspektiv, är det mycket som har hänt inom den familjerättsliga arenan. Framförallt har samboförhållandet blivit ett självständigt rättsinstitut som med åren har kommit att likna äktenskapet allt mer. LÄS MER

 5. 5. Presumerat faderskap som förebild till presumerat föräldraskap - ett steg framåt eller bakåt i tiden?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Cindy Costéus; [2008]
  Nyckelord :Familjerätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Detta arbete behandlar huruvida den gällande faderskapspresumtionen passar in i dagens samhälle och huruvida den bör ligga till grund för den nu föreslagna föräldraskapspresumtionen. För att få svar på dessa huvudfrågor har jag undersökt hur faderskapspresumtionen vuxit fram genom åren och hur faderskapsfrågan har sett ut historiskt sett. LÄS MER