Sökning: "mutual recognition"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade orden mutual recognition.

 1. 1. Demokrati och fostran. Skolans eller hemmets ansvar?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emil Sundström; [2020]
  Nyckelord :democracy; Dewey; moral education; teachers and parents;

  Sammanfattning : The aim of the study is to investigate relationships between pupil´s homes and schools, and parents and teachers, in terms of moral education and democracy. What tensions and conflicts exist, and how do they manifest themselves in practice? More precise research questions are: 
1. LÄS MER

 2. 2. Människorättskränkningar som verkställighetshinder för den europeiska utredningsordern

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Agnes Gunnarsson; [2020]
  Nyckelord :mutual recognition; mutual trust; human rights violations; the European Investigation Order; investigative measures in criminal proceedings; ömsesidigt erkännande; ömsesidigt förtroende; människorättskränkningar; europeiska utredningsordern; utredningsåtgärder i straffprocessrättsliga förfaranden;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen har en konflikt mellan grundläggande EU-rättsliga värden utforskats genom en studie av den europeiska utredningsordern. Konflikten består i användandet av principerna om ömsesidigt förtroende och erkännande på straffrättens område, samtidigt som dessa principer ibland kolliderar med respekten för mänskliga rättigheter så som de definieras inom unionen. LÄS MER

 3. 3. Representation Learning for Modulation Recognition of LPI Radar Signals Through Clustering

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Mila Grancharova; [2020]
  Nyckelord :Clustering; Representation Learning; Semi-Supervised Learning; Low Probability of Intercept Radar; Automatic Modulation Recognition; Klustring; semiövervakad inlärning; representationsinlärning; Low Probability of Intercept radar; automatiserad modulationsigenkänning;

  Sammanfattning : Today, there is a demand for reliable ways to perform automatic modulation recognition of Low Probability of Intercept (LPI) radar signals, not least in the defense industry. This study explores the possibility of performing automatic modulation recognition on these signals through clustering and more specifically how to learn representations of input signals for this task. LÄS MER

 4. 4. Conflicting interests in European Union copyright law: A socio-legal analysis of what problem representations Article 17 DSMD is grounded in

  Master-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Dennis Vantusko; [2020]
  Nyckelord :Article 17; Copyright; DSMD; European Commission; Habermas; Legitimacy; Participatory Web; Policy; User Rights; WPR; Social Sciences;

  Sammanfattning : For many years, critics of the European Union copyright framework have raised concerns about the lack of legal recognition of exceptions and limitations to copyright-protected works and other protected subject matter, and argued that the European Union copyright framework favours the protection of intellectual property over fundamental rights. The debate about this imbalance reached new heights when the European Commission enacted a proposal, which after much controversy passed legislation as the Directive on Copyrights in the Digital Single Market (DSMD). LÄS MER

 5. 5. The Neo-Colonial Europeanization of Africa : A post-developmental perspective on the communication of the AU-EU Partnership

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Angela Brouwers; Elsa Le Ber; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Despite the declared end of colonization and the successive obtention of independence by African countries in the 1960s, this thesis argues that the African continent is still faced with neo-colonial practices. Deriving from post-development theory, this thesis analyzes how the Western development discourse is manifested in modern-day North-South relations. LÄS MER