Sökning: "figure"

Visar resultat 1 - 5 av 1091 uppsatser innehållade ordet figure.

 1. 1. Att stå i medias fokus - en kvalitativ intervjustudie om medias bevakning av intensivvården under covid-19

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Ellinor Ekdahl; Dennis Morton; Embla Starke Sundén; [2021-02-05]
  Nyckelord :Covid-19; journalism; intensive care unit; media; professional identity;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to find out whether increased media attention in relation to the covid19 pandemic of 2020 has any effects on the staff of intensive care units in Sweden. And if itin any way shapes the professional identity of the healthcare workers at the units. LÄS MER

 2. 2. ”Hjälplös fast man önskade att man kunde rädda världen” - Tjejjourstjejers syn på rollen som stödjare via chatt och deras motivationskrafter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Beatrice Norrman; Abbie Mellström; [2021]
  Nyckelord :young women empowerment centre; online chat counselling; volunteer emotional impact; volunteer motivation; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to explore how volunteers within young women online support chat experienced their supportive role. Further we wanted to explore what motivated these volunteers to continue with their voluntary work within the online support chat. LÄS MER

 3. 3. Det är logiskt att anpassa sig till logiken : En experimentell studie om hur nutida plattformars logik påverkar trovärdigheten hos SVT.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Johan Munthe-Kaas; Tova Sundberg; [2021]
  Nyckelord :credibility; logic; platform; public service; SVT; trovärdighet; logik; plattform; public service; SVT;

  Sammanfattning : Det spelar ingen roll hur perfekt ett nyhetsmedie är i teorin om det inte konsumeras eller litas på av samhällets medborgare (Strömbäck et al., 2020). Tillit och trovärdighet gentemot medier, såväl kommersiella- som public service-drivna, är en grundförutsättning för ett demokratiskt samhälle. LÄS MER

 4. 4. H&M - En Hållbar Historia?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Max Engström; Fredrik Gunnarsson; Martin Broliden; Alexander Jansson; [2021]
  Nyckelord :CSR; Porters Värdekedja; Kostnadsstrategi; Delat Värde; H M; Business and Economics;

  Sammanfattning : For this paper we used Porter's Value Chain to examine H&M throughout a historical perspective. H&M have for many years strived to keep low prices for their customers, which is according to a Cost Leadership strategy. LÄS MER

 5. 5. Är "den perfekta kroppen" ett ideal även hos tränare? : En kvantitativ studie om perfektionistisk självpresentation och kroppsuppfattning hos tränare inom kvinnlig artistisk gymnastik

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

  Författare :Emma Pussinen; [2021]
  Nyckelord :artistisk gymnastik; perfektionism; kroppsuppfattning; tränare; tränarlänkgymnastik;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med detta arbete var att skapa en förståelse för perfektionistisk självpresentation samt kroppsuppfattning bland tränare inom kvinnlig artistisk gymnastik (KvAG). Huvudsakligen undersöktes i vilken mån tränare inom KvAG upplevde perfektionistisk självpresentation samt kroppsuppfattning. LÄS MER