Sökning: "figure"

Visar resultat 1 - 5 av 1173 uppsatser innehållade ordet figure.

 1. 1. The Choirproject Considerations for the storage of a composite contemporary artwork: Tilda Lovell’s The Choirproject

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Lee Andersson; [2021-07-16]
  Nyckelord :conservation; rubber; anoxia; cold storage; Gothenburg Museum of Art;

  Sammanfattning : Degree project for Bachelor of Science in Conservation 2021, 180 HECSecond Cycle2021:8.... LÄS MER

 2. 2. Falling through the net: An exploratory qualitative study of food poverty and food insecurity in Sweden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Stephanie Rost; [2021-06-28]
  Nyckelord :Food poverty; Food insecurity; Poverty; Welfare State; Sweden;

  Sammanfattning : When thinking of food poverty, Sweden may not be the first country that comes to the forefront of your mind. Indeed it appears as a somewhat neglected field of study in a country that while maintaining a presentation as a social democratic welfare state, is experiencing a growth in the number of those not able to feed themselves. LÄS MER

 3. 3. Att stå i medias fokus - en kvalitativ intervjustudie om medias bevakning av intensivvården under covid-19

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Ellinor Ekdahl; Dennis Morton; Embla Starke Sundén; [2021-02-05]
  Nyckelord :Covid-19; journalism; intensive care unit; media; professional identity;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to find out whether increased media attention in relation to the covid19 pandemic of 2020 has any effects on the staff of intensive care units in Sweden. And if itin any way shapes the professional identity of the healthcare workers at the units. LÄS MER

 4. 4. ”Hjälplös fast man önskade att man kunde rädda världen” - Tjejjourstjejers syn på rollen som stödjare via chatt och deras motivationskrafter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Beatrice Norrman; Abbie Mellström; [2021]
  Nyckelord :young women empowerment centre; online chat counselling; volunteer emotional impact; volunteer motivation; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to explore how volunteers within young women online support chat experienced their supportive role. Further we wanted to explore what motivated these volunteers to continue with their voluntary work within the online support chat. LÄS MER

 5. 5. Solceller för bostadsrättsföreningar : Underlag för en förenklad beräkningsmodellför optimering av solcellsarea

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Anton Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Klimatförändringarna på jorden sker i en hög takt vilket leder till att temperaturen på jorden ökar.För att förhindra att temperaturen överskrider två graders ökning krävs det att de fossila bränslenafasas ut. I Sverige står kärnkraft för 40% av den totala elproduktionen vilket inte räknas somförnybar och måste fasas ut. LÄS MER