Sökning: "figure"

Visar resultat 1 - 5 av 1396 uppsatser innehållade ordet figure.

 1. 1. Application of Fourier Transforms to time-resolved ambient pressure spectroscopy operando studies of CO oxidation over Pt(111)

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/Synkrotronljusfysik

  Författare :Grigore-Leon Ratiu; [2024]
  Nyckelord :Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : The study of heterogeneous catalysis has important implications in increasing the efficiency of industrial processes and in reducing the emissions of greenhouse gases from sources such as automobiles. A reaction with high industrial relevance is the oxidation of CO on noble metal catalysts. LÄS MER

 2. 2. Är Agenda jämställt? : En kvantitativ undersökning om fördelningen mellan män och kvinnor i SVT:s aktualitetsprogram Agenda, före och efter #Metoo år 2017.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Izabell Martinsson; [2024]
  Nyckelord :Public service; SVT; equality; media; journalism; gender; feminism; Public service; SVT; jämställdhet; media; journalistik; genus; feminism;

  Sammanfattning : At the end of the 1960s, an increasing number of women started working as journalists. Since then, women's presence in news media has grown. LÄS MER

 3. 3. Barnmorskors erfarenheter av att handlägga vaginala sätesförlossningar : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Hilda Jeppås; Evelina Strand; [2024]
  Nyckelord :Development of skills; Experiences; Handling; Safety; Vaginal breech birth.; Erfarenheter; Handläggning; Kompetensutveckling; Trygghet; Vaginal sätesförlossning.;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige år 2022 förlöstes färre än ett av tio barn som låg i sätesbjudning genom vaginal sätesförlossning. Om denna siffra slås ut på antalet barnmorskor i Sverige blir det tydligt att vaginala sätesförlossningar är något som är svårt att få praktisk erfarenhet av som barnmorska. LÄS MER

 4. 4. Nöjdhet över demokrati beroende på boendeområde : Centrum-periferi förhållandet i relation till nöjdhet över den demokratiska funktionen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Sara Carlsson Heie; [2024]
  Nyckelord :Centrum; periferi; politisk psykologi; Västra Götalandsregionen; demokrati.;

  Sammanfattning : Today, Västra Götaland is Sweden’s second largest region in terms of population.  This means that there is a large variety of different municipalites to take in account when implementing a deepened democratic figure and coordination of the region’s politics. LÄS MER

 5. 5. Den heliga modern – en eländig fattig piga Den dubbelsidiga mariabilden i 1600-talets predikotexter i Sverige

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Wingborg Fanny; [2023-07-04]
  Nyckelord :Reformationen; Sverige; lutheranism; apokryfer; jungfru Maria; homiletik; postillor; mariologi;

  Sammanfattning : This thesis examines the images of the Virgin Mary in sermons of seventeenth century Sweden. For the study a selection of four postils have been analysed, written by Simon Musæus, Martin Moller, Johannes Matthiæ and Lars Fornelius, all published in Sweden during the seventeenth century. LÄS MER