Sökning: "figure"

Visar resultat 1 - 5 av 1026 uppsatser innehållade ordet figure.

 1. 1. Managing online harassment - public figure’s perception of online social support

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Moa Lanngren; [2020-07-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Online harassment against public figures is a widespread problem today. Nevertheless, few studies have examined what can be done to improve their situation. This study aims to contribute new valuable knowledge to the relatively unexplored research area. LÄS MER

 2. 2. Representaciones de la maternidad en Cuentos de Eva Luna de Isabel Allende: El caso de “Clarisa” y “Tosca”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Rocío Rodríguez Cardona; [2020-06-15]
  Nyckelord :spanska; Isabel Allende; maternidad; arquetipos; etnoliteratura; roles de género; motherhood; archetypes; ethnoliterature; gender roles;

  Sammanfattning : Motherhood is a central life experience to female identity and to the configuration of gender roles in any society. However, despite this centrality, the figure of motherhood in literature has not been studied until a few decades ago. LÄS MER

 3. 3. GENDER-STEREOTYPES, FOOD AND ADVERTISING. An Analysis of Gender-role Portrayal and Gendered Language in Japanese Video Commercials

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Niklas Sjöberg; [2020-06-09]
  Nyckelord :SIK; japanska; Japanese; Gender; Stereotypes; advertising; language;

  Sammanfattning : This thesis aims to investigate Japanese gender stereotypes through the analysis of gender role portrayals in video commercials of the product category food and cooking, as well as by observing the use of gender specific language by the characters of the commercials. This is done through a combined quantitative and qualitative analysis of 115 commercials collected from online sources. LÄS MER

 4. 4. Vad händer med patienter som svarar JA på TMD-screening?

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Författare :Christian Stålgren; Kristofer Hall; [2020]
  Nyckelord :TMD; TMD-screening; Kvalitetssäkring;

  Sammanfattning : Syfte Kvalitetssäkring i syfte att förbättra identifiering och handläggning av patienter med TMD som söker vård vid Malmö Tandvårdshögskola (TVH). Material och metod En journalgranskningsstudie av 701 konsekutivt utvalda patientjournaler utfördes. LÄS MER

 5. 5. Är vi som Sisyfos? : Vad Camus filosofi om det absurda säger oss om vår mänskliga existens

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Filosofi

  Författare :Rebecca Schlottau Eckerström; [2020]
  Nyckelord :Camus; the absurd; finitude; indifference; human nature; human condition; discordance; Sisyphus; Camus; det absurda; ändlighet; likgiltighet; mänsklig natur; mänskliga villkor; diskordans; Sisyfos;

  Sammanfattning : This essay is an attempt to understand what Albert Camus philosophy of the absurd entails, using the figure of Sisyphus in The myth of Sisyphus as a reference. We all face the absurd: the discordance that results from the confrontation of the human longing for the absolute with the worlds non-absolute character. LÄS MER