Sökning: "klart"

Visar resultat 1 - 5 av 2186 uppsatser innehållade ordet klart.

 1. 1. "Väsentlighetsrekvisitet vid hävning av kommersiella avtal. Särskilt om Hovrättsdomen T 872-19 och väsentlighetsrekvisitets innebörd i entreprenadrätt och allmän kontraktsrätt"

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ellinor Söderberg; [2023-03-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I januari 2021 meddelades domen T 872-19 av Svea Hovrätt i fråga om hävning av entreprenadavtal på grund av dröjsmål. Hovrätten konstaterar att det inte finns något särskilt entreprenadrättsligt väsentlighetsrekvisit, och att bedömningen således skall vara densamma som vid avtal i allmänhet. LÄS MER

 2. 2. Återkallat uppehållstillstånd på godtycklig grund? En utredning om rättssäkerheten vid återkallelse av permanent uppehållstillstånd när bosättningen anses upphörd

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jonathan Farah; [2023-02-02]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt; Migrationsrätt; Gynnande besluts negativa rättskraft; Rättssäkerhet; Formell rättssäkerhet; Materiell rättssäkerhet; Uppehållstillstånd; Permanent uppehållstillstånd; Återkallelse av permanent uppehållstillstånd; Återkallelseförbehåll;

  Sammanfattning : I uppsatsen diskuteras återkallelseförbehållet i 7 kap. 7 § utlänningslagen i förhållande till rättssäkerhet och gynnande besluts negativa rättskraft. Återkallelseförbehållet innebär att ett permanent uppehållstillstånd kan återkallas för en utlänning som inte längre är bosatt i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Rättegångskostnader som en mänsklig rättighet - En kartläggning av när rätten till en rättvis rättegång kräver ersättning av rättegångskostnader vid vinst mot staten

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Karl Udén Montalvo; [2023-02-02]
  Nyckelord :Rätten till en rättvis rättegång; Rättegångskostnader i förvaltningsmål; Rättegångskostnader vid vinst mot staten; HFD 2022 ref. 10; Stankiewicz mot Polen; Černius och Rinkevičius mot Litauen; Zustović mot Kroatien; Dragan Kovačević mot Kroatien; NJA 2015 s. 374; Access to court; Fair trial; Artikel 6.1 EKMR; 2 kap. 11 § RF; Förvaltningsprocess;

  Sammanfattning : Sedan Europadomstolens avgörande Stankiewicz mot Polen från 2006 står det klart att rätten till en rättvis rättegång i artikel 6.1 Europakonventionen i vissa fall kan kräva att enskilda får ersättning för sina rättegångskostnader vid vinst mot staten. LÄS MER

 4. 4. Personliga åsikter eller marknadsföring? : Om gränsdragningen mellan yttrandefrihet och marknadsföring i sociala medier

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Avdelningen för juridik

  Författare :Asal Kouaiber; [2023]
  Nyckelord :Marknadsföring; yttrandefrihet; sociala medier; influencer; influencer marketing;

  Sammanfattning : Internet har inneburit en teknisk revolution, vilket har medfört att användningen av traditionell tv, radio och dagstidningar har minskat medan tiden som läggs ner på massmedier på internet har ökat. Genom denna teknikutveckling har yrket influencer vuxit fram. LÄS MER

 5. 5. Det är väl klart man ska amma, eller? : Förstföderskors erfarenheter av amning och amningsstöd - en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sara Jonsson; Anna West; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER