Sökning: "Utvärdering"

Visar resultat 1 - 5 av 6548 uppsatser innehållade ordet Utvärdering.

 1. 1. En utvärdering av konkurrensverkets beslut gällande Coops förvärv av Netto Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Johan Chiu Falck; Johnathan Escalante Mattsson; [2022-02-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie utvärderar Konkurrensverkets (KKV) beslut gällande Coops uppköp av Netto år 2019. Livsmedelsmarknaden är koncentrerad, vilket innebär att det finns risk för förvärvet leder till en hämmande effekt för konkurrensen. LÄS MER

 2. 2. Evaluation of communication protocol performance for use in reinforcement learning training in simulation

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Leo Wiklund; [2022]
  Nyckelord :reinforcement learning; network communication; communication protocols; communication performance;

  Sammanfattning : Since artificial intelligence (AI) is growing more prominent it is interesting to look at the methods used to train AI. One such method is reinforcement learning in simulation, where AI can train safely in the confines of a simulation. LÄS MER

 3. 3. Pelardäck av korslimmat trä : Analysstudie och teknisk utvärdering för att tillämpa användningen av ett KL-träbjälklag på en pelarstomme

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Tillämpad mekanik

  Författare :Christian Falk; Iman Aiesh; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Målet med detta examensarbete är att ta fram de möjliga spännvidderna vid tillämpningen av KL-trä (Korslimmat trä) som ett pelardäck. När en tvådimensionell platta läggs över pelare uppstår tryckkrafter och deformationer. Vid användningen av KL-trä som pelardäck uppstår det tryckkrafter riktade vinkelrätt mot fiberriktningen. LÄS MER

 4. 4. Design and Evaluation of Digital Tools for Licensing Management : Understanding how usability affects the perceived workflow of the end user

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Billy Jansheden; [2022]
  Nyckelord :UX; User Experience; Usability; Data Aggregator; Search; Licensing; Epidemic Sound; Användbarhet; Data Aggregator; Sök; Sökmotor; Licensering;

  Sammanfattning : The growth of online content has paved the way for independent creators to produce their own videos. Platforms like YouTube have empowered the users to distribute such content and continues to be a major player in the world of video on demand. LÄS MER

 5. 5. Just-in-time-baserad latensreduktion i dataspel : Implementation och utvärdering av en ny teknik för att minska latens vid dubbelbuffrad vertikal synkronisering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Olle Axelsson; [2022]
  Nyckelord :Dataspel; latens; just-in-time; spelmotor;

  Sammanfattning : Det är först nyligen som den lokala latensperioden hos datorsystem börjat undersökas och optimerats i dataspel och nya hårdvaru- och mjukvarutekniker har utvecklats för att minska latensen i dem. I detta arbete läggs en ny sådan teknik fram, inspirerad av Nvidia Reflex fast optimerad för dubbelbuffrad vertikal synkronisering. LÄS MER