Sökning: "externa drivkrafter"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden externa drivkrafter.

 1. 1. Förändringsarbete och dynamiska förmågors ifrågasatta bidrag En kvalitativ studie om organisatorisk förändring i ett svenskt försäkringsföretag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Nyberg Johansson; Victoria Wall; [2022-02-15]
  Nyckelord :Organisationsförändring; förändringsarbete; interna drivkrafter; externa drivkrafter; dynamiska förmågor; resurser;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att identifiera bakomliggande orsaker till förändringar i ett försäkringsföretag och undersöka huruvida dynamiska förmågor kan påverka förändringsarbetet och hanteringen av de externa faktorer som styr företaget. Ett mål med uppsatsen är att utveckla begreppet dynamiska förmågor och sätta det i en kontext för att andra beslutsfattare och ledare skall kunna bedöma huruvida dynamiska förmågor är applicerbart för andra företag och branscher än det som fokuseras på i denna rapport. LÄS MER

 2. 2. Succeeding with corporate sustainability strategies in multi-business organizations : Drivers and challenges in strategy formulation and implementation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Amanda Thorén; [2021]
  Nyckelord :Multi-business organization; Strategy Formulation; Strategy Implementation; Corporate Sustainability; Strategy Levels; Strategic Alignment; Strategic Efficiency; Strategic Consensus; Fler-företagsorganisationer; Strategiformulering; Strategimplementering; Hållbarhet; Strategiska nivåer; Strategisk effektivitet; Strategisk gemensam inriktning; Strategisk konsensus;

  Sammanfattning : Purpose - The purpose of the current study was to gain a broader understanding of corporate sustainability strategy formulation and implementation in multi-business organizations. Specifically, regarding how to succeed with efficiency, alignment and consensus across strategic levels. LÄS MER

 3. 3. Gröna upphandlingar i den privata sektorn : En studie om drivkrafter, barriärer och hållbarhetsarbete

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Carl Grandin; Oscar Burman; Casper Wreme; [2021]
  Nyckelord :Gröna upphandlingar; upphandlingar; inköp; drivkrafter; barriärer.;

  Sammanfattning : Det miljömässiga hållbarhetstänket inom inköpsorganisationer har idag snarare blivit en skyldighet än en valmöjlighet. Både externa och interna drivkrafter förmår företag att integrera ett miljötänk i sin upphandlingsprocess. LÄS MER

 4. 4. En bransch i lä? : En komparativ studie om fastighetsbolags innovationsarbete

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Karl Bergfeldt; Emma Folkegård; [2021]
  Nyckelord :Real estate industry; Innovation; Innovation work; Innovation process; Driving forces; Innovation systems; Product innovation; Business process innovation; Structural inertia; Exploitation; Exploration; Incremental innovation.; Fastighetsbranschen; Innovation; Innovationsarbete; Innovationsprocess; Drivkrafter; Innovationssystem; Produktinnovation; Affärsprocessinnovation; Strukturell tröghet; Exploatering; Utforskning; Inkrementell innovation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fastighetsbranschen klassificeras som en stabil bransch med fastigheter som fortsatt kommer behöva driftas och förvaltas, vilket har lett till få incitament att driva innovation i branschen. Spridningen av innovationer i branschen utgör en brist, även om tillgänglighet av innovationsmöjligheter finns. LÄS MER

 5. 5. Byggprojektets arbetstider : En studie om förändrade arbetstider i ett byggprojekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Samuel Bylander; [2021]
  Nyckelord :Working hours; production time; redevelopment project; shift work; change of process; Arbetstid; Produktionstid; Ombyggnadsprojekt; Skiftarbete; Förändringsprocess;

  Sammanfattning : Ett byggprojekt använder idag cirka 21% av den tid som finns tillgänglig och står under den övriga tiden stilla. Samtidigt beräknas ungefär en tredjedel av arbetsdagens timmar försvinna som slöseri. En optimal situation hade inneburit ett 100% nyttjande av den tillgängliga tiden vilket i sig kunnat innebära en ökad effektivitet. LÄS MER