Sökning: "Bolag"

Visar resultat 1 - 5 av 3641 uppsatser innehållade ordet Bolag.

 1. 1. KOMMUNALA BOLAGSSTYRELSERS KOMPETENS En jämförande fallstudie om hur politisk konkurrens påverkar kommunala bolagsstyrelsers sammansättning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Alicia Göransson; [2023-09-04]
  Nyckelord :Politisering; Meritokratisk rekrytering; Politisk konkurrens; Kompetens; Kommunala bolagsstyrelser;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker om graden av politisk konkurrens i kommunfullmäktige påverkar sannolikheten att tillsätta kompetenta styrelseledamöter till kommunala bolag i Sverige. Syftet är att öka kunskapen om delegeringsprocessen mellan politiker och tjänstepersoner i förvaltningen, inom området för kommunala bolagsstyrelser. LÄS MER

 2. 2. Framgångsfaktorer vid M&As

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gustav Gillberg; Thudor Sonnerup; [2023-08-31]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien ämnar att öka förståelsen kring bolag som ägnar sig åt förvärv och de bakomliggande faktorerna som leder till mer eller mindre framgång. Genom studien har 6 stycken aktivt förvärvande bolag intervjuats och ytterligare 3 stycken sakkunniga oberoende representanter intervjuats. LÄS MER

 3. 3. Frivillig revision i mikroaktiebolag: En explorativ studie om konkurser i små aktiebolag under perioden 2011-2020

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linn Rinwipha Khianpanya; Grewal Ravinder; [2023-08-29]
  Nyckelord :frivillig revision; konkurs; mikroföretag; små aktiebolag; revisionsplikt;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Sverige var en av de sista länderna i Europeiska unionen (EU) att införa frivillig revision och är en av de mest restriktiva länderna vad gäller gränsvärden för revisionsplikten. Motiveringen till avskaffandet av revisionsplikten var främst kostnadsbesparingar och ökad effektivitet hos små aktiebolag. LÄS MER

 4. 4. Företagstransaktioners påverkan på operativ lönsamhet: Hur fusioner och förvärv påverkar förvärvarens EBITDA-marginal

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Ahnlund; Mathilda Sjöström; [2023-08-18]
  Nyckelord :fusioner och förvärv; motiv; synergieffekter; agentteori; hybris teori; kvantitativ forskning; EBITDA-marginal; regressionsanalys; västeuropa;

  Sammanfattning : Att genomgå en företagstransaktion har blivit en populär strategi för att försäkra tillväxt och generera mervärde i företag. Tidigare studier har visat motstridigheter i om en företagstransaktion genererar de mervärde som eftersträvas, där utfall i flera studier resulterat i värdeförstörande. LÄS MER

 5. 5. Behovet och nyttan med revision: En studie kring hur mindre aktiebolag reflekterar kring revision

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lovisa Johansson; Jenny Thanh Luong; [2023-08-18]
  Nyckelord :revisionsplikt; aktiebolag; revision; intressentteori; reflektioner; nyttokostnadsanalys;

  Sammanfattning : Inledning: I ett samhälle där organiserad brottslighet och ekobrott har blivit allt vanligare krävs det ökade resurser till ekobrottsmyndigheten och relaterade funktioner. Den svenska regeringen har påbörjat en utredning för att utreda huruvida det kan göras för att motarbeta att företag och aktiebolag idag används som brottsligt syfte. LÄS MER