Sökning: "Trepartsförhållande"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet Trepartsförhållande.

 1. 1. Arbetsgivarbegreppet i trepartsförhållanden - En analys av vilket eller vilka subjekt som kan ansvara för uthyrda arbetstagares anställningsskydd

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Oliwer Vidarsson; [2024-02-19]
  Nyckelord :Arbetsgivarbegreppet; Trepartsförhållande; Uthyrningslagen; AD 2022 nr 45; EOR-bolag; Egenanställningsföretag;

  Sammanfattning : Arbetsgivarbegreppet är så viktigt att det aldrig diskuteras. Historiskt har det sällan funnits skäl att komplicera frågan mer än att arbetsgivaren är arbetstagarens motpart, och svårigheten har istället varit hur arbetstagaren ska definieras. LÄS MER

 2. 2. Schabloner med friktioner? Är ett schablonbeskattat mikroföretagarkonto lösningen på gigekonomins skatterättsliga problem? 

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emma Hultgren; [2022-02-04]
  Nyckelord :Skatterätt; Gigekonomi; Schabloner; Giggare; Plattformsekonomi; Delningsekonomi; Arbetstagare; Arbetsgivare; Inkomstslaget tjänst; Inkomstslaget näringsverksamhet;

  Sammanfattning : Fenomenet gigekonomi har uppkommit tillsammans med digitaliseringens framfart. Vad som anses vara gigekonomi är dock inte klart definierat, vilket resulterat i att forskningen och statistiken inte använder begreppet koherent. LÄS MER

 3. 3. Kommersialiseringens utveckling inom en sport- och medierelation : En kvalitativ studie av Svenska Skidförbundet, sponsorerna och Viaplay

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Anna-Karin Strömstedt; Anton Petersson; [2022]
  Nyckelord :brand exposure; sponsors; Swedish Ski Federation; Viaplay; broadcast; varumärkesexponering; sponsorer; Svenska Skidförbundet; Viaplay; broadcast;

  Sammanfattning : Bakgrund Den kommersiella utvecklingen inom idrott har de senaste decennierna lett till nya möjligheter inom en sport- och mediarelation. Denna kan delas upp mellan flera sammanhängande parter där en idrottsorganisation attraherar sponsorintäkter, sponsorer söker varumärkesexponering och broadcast bolag vill skapa intäkter via reklam och nya abonnenter. LÄS MER

 4. 4. "De ofrivilliga näringsidkarna" – Den skatterättsliga behandlingen av utförare av transporttjänster inom delningsekonomin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ana Jagunic; [2020]
  Nyckelord :Skatterätt; Arbetsrätt; Delningsekonomi; Uber; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den digitala utvecklingen under 2010-talet har medfört en möjlighet för personer att dela varor och tjänster bortom den närmaste bekantskapskretsen. ”Delningsekonomi” är hur denna nya företeelse har kommit att benämnas. LÄS MER

 5. 5. Att leka tre är inte alltid lätt : En kvalitativ studie om mellanhandens roll vid bevarande av engagemang när individen i relationen frekvent byts ut.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gabriella Höglund; Elisabeth Sahlén; [2020]
  Nyckelord :Engagemang; affärsrelationer; mellanhandens roll; trepartsförhållande; social interaktion; värdeskapande aktiviteter.;

  Sammanfattning : Forskning har på senare år förskjutits från ett dyadiskt fokus till att försöka fånga dynamiken i bredare nätverk. Trepartsförhållanden, en relation som består av tre parter har därför blivit aktuellt inom forskningen. LÄS MER