Sökning: "Egenanställningsföretag"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Egenanställningsföretag.

 1. 1. Arbetsgivarbegreppet i trepartsförhållanden - En analys av vilket eller vilka subjekt som kan ansvara för uthyrda arbetstagares anställningsskydd

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Oliwer Vidarsson; [2024-02-19]
  Nyckelord :Arbetsgivarbegreppet; Trepartsförhållande; Uthyrningslagen; AD 2022 nr 45; EOR-bolag; Egenanställningsföretag;

  Sammanfattning : Arbetsgivarbegreppet är så viktigt att det aldrig diskuteras. Historiskt har det sällan funnits skäl att komplicera frågan mer än att arbetsgivaren är arbetstagarens motpart, och svårigheten har istället varit hur arbetstagaren ska definieras. LÄS MER

 2. 2. Har gig-arbetare en plats i den svenska modellen? - En arbetsrättslig analys av hur plattformsarbetares arbetsvillkor regleras i den svenska kollektiva arbetsrätten

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Cecilia Westerlund; [2021]
  Nyckelord :Plattformsarbete; gig-arbete; delningsekonomin; arbetsvillkor; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den nya arbetsformen gig-arbete har tagit fart på den svenska arbetsmarknaden. Idag föreligger det en gråzon kring vilken kategorisering plattformsarbetare och plattformsföretag kan sägas ha. LÄS MER

 3. 3. Entreprenörens val - : Valet mellan att starta eget företag eller bli egenanställd

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lovisa Ludvigsson; Johanna Halonen; [2020]
  Nyckelord :Entrepreneurship; Entrepreneur process; Business owner; Umbrella contractor; Entreprenörskap; Entreprenörskapsprocessen; Egenanställning; Företagare;

  Sammanfattning : I denna induktiva studie undersöker vi vad som styr valet mellan att bli egenanställd eller starta ett eget företag. Personer kan välja att verka som egenanställd baserat på sin hobby eller passion utan att starta ett eget företag. LÄS MER

 4. 4. Egenanställningar - en tillämpning av arbetstagarbegreppet och jämförelse med uthyrning av arbetstagare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Daniel Melander Björner; [2017]
  Nyckelord :Arbetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Inom svensk arbetsrätt delas arbetspresterande parter upp som arbetstagare och uppdragstagare genom arbetstagarbegreppet. Uppdelningen spelar stor roll eftersom det i princip endast är arbetstagare som omfattas av arbetsrättens tillämpningsområde. LÄS MER

 5. 5. Egenanställningsföretag - Framtidens arbetsmarknad under dagens förutsättningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Felix Arnstedt; [2017]
  Nyckelord :Arbetsrätt; egenanställning; egenanställningsföretag;

  Sammanfattning : .... LÄS MER