Sökning: "Business plan"

Visar resultat 1 - 5 av 949 uppsatser innehållade orden Business plan.

 1. 1. The First Date: an Investor Pitch

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Cornelia Johansson; Hanna Nilsson; Olle Stigenius; [2023]
  Nyckelord :Key words: Investment criteria; Pitch assessment; Venture capital firms; Venture capitalist decision-making; Pitch; Business and Economics;

  Sammanfattning : Research question: What investment criteria in a pitch do managers of venture capital firms assess and how does the information presented in the pitch affect their decision-making? Purpose: To examine and contextualize what investment criteria venture capitalists assess in the different levels of a pitch and analyze the effect of the information presented in the pitch on their decision-making. Methodology: A qualitative multiple case study with specific sampling. LÄS MER

 2. 2. Assist till privatimport av vin - Behöver tillhandagåendeförbudet skrivas om?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Johan Holmqvist; [2022]
  Nyckelord :alkoholpolitik; monopol; privatimport; tillhandagåendeförbudet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Privatimport av alkohol utgör en bråkdel av alkoholkonsumtionen i Sverige. Uppsatsen lyfter svårigheten i att främja och underlätta privatimport då Systembolaget har ett monopol på att assistera kunder till privatimport. LÄS MER

 3. 3. IT-säkerhetens påverkan på distansarbetets uppskalning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Alexander Nilsson Sump; Oliver Ilijason; [2022]
  Nyckelord :Distansarbete; Informationssäkerhet; IT-säkerhet; Molntjänst; CIA-triaden; TTAT; Technology and Engineering; Business and Economics;

  Sammanfattning : Distansarbete är en term som kommit att bli allt vanligare sedan Covid-19 pandemins början, och nu arbetar organisationer med att hitta sin nya identitet gällande tillvägagångssätt för arbete. Detta har lett till nya utmaningar för IT-säkerheten hos samtliga branscher då man nu bör se över sina rutiner, riktlinjer och tekniker för att förse sina anställda med vad de behöver för att arbeta ostört även hemifrån. LÄS MER

 4. 4. One Size Does Not Fit All - A study on crisis management within a Swedish university during the COVID-19 pandemic

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Aya Lyoubi; Emilia Danielsson; [2022]
  Nyckelord :Crisis Management; Higher Education; Crisis Planning; COVID-19; Sweden; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to contribute to the current field of research on crisis management within higher education. More precisely, this thesis aims to increase the understanding of the scope and dimensions to be considered by universities when preparing and planning for a potential crisis. LÄS MER

 5. 5. Hållbar utveckling inom NPI-process : fokus på koldioxidutsläpp och CSR

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Sahar Jorat Hashemi; Jessica Popiel; Felix Rönn; [2022]
  Nyckelord :NPI; carbon dioxide emissions; sustainability; CSR; transportation; NPI; hållbarhet; koldioxidutsläpp; CSR; transport;

  Sammanfattning : I dagsläget står industrier för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp när det kommer till koldioxidutsläpp. I samband med koldioxidutsläppen från industrin tillkommer utsläpp från samtliga transporter. Ericsson har som mål att gemensamt bli CO2-neutrala inom år 2030 för att vidare ha noll koldioxidutsläpp år 2040. LÄS MER