Sökning: "Business plan"

Visar resultat 1 - 5 av 870 uppsatser innehållade orden Business plan.

 1. 1. Avveckling som utveckling - En studie om beslutsprocessen kring avvecklingen av Migrationsverkets verksamhet i Borås

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Myra Pernvall; Julia Frisk; [2021]
  Nyckelord :Swedish Migration Agency; Public Administration; Decision-making process; Dismantling Liquidation; “The Essence of Decision”; Argumentation analysis; Borås; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Due to changed global conditions, The Swedish Migration Agency will have to reorganize and decrease its locations, in accordance with its business plan for 2021. The decision was based on a combination of a reduced number of asylum seekers in Sweden and reduced governmental funding of the agency. LÄS MER

 2. 2. Planintressentens medverkan vid detaljplaneläggning : En fallstudie om lagförslaget privat initiativrätt

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Mikael Fornaeus; Emil Wahlberg; [2021]
  Nyckelord :Private initiative; detailed planning; housing development; municipality; planning process; Privat initiativrätt; detaljplanering; projektutveckling; kommun; planprocessen;

  Sammanfattning : Regeringen överlämnade nyligen propositionen (prop. 2020/21:131) ”Privat initiativrätt – planintressentens medverkan vid detaljplaneläggning” till riksdagen med ambitionen att förenkla och förkorta planprocessen. LÄS MER

 3. 3. Tensta City Hall

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Hanna Bergström; [2021]
  Nyckelord :Tensta; betong; stadshus; kommunhus; publikt; kontor; mötesplats; medborgare;

  Sammanfattning : A city hall is a building for the inhabitants, a building where the administration of inhabitants is being held but also where the people are encouraged to take part in public space and give it their form. The city hall is a room for social interactions and architecture’s interaction with local democracy. LÄS MER

 4. 4. Volymbaserat underhåll

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Patrik Axelsson; Sanna Korhonen; [2021]
  Nyckelord :Preventive maintenance; volume based maintenace; meter based maintenance; Förebyggande underhåll; volymbaserat underhåll; mätarstyrt underhåll;

  Sammanfattning : Examensarbetet utfördes på Scania Industrial Maintenance. Historiskt på Scania har intervallerna för det förebyggande underhållet (FU) på produktionsutrustningen bestämts baserat på kalenderdatum. Då kalenderdatum inte tar hänsyn till produktionsutrustningens faktiska användning så anpassas inte underhållet efter användningen. LÄS MER

 5. 5. Getting hard to resist: Prospect of mandatory human rights due diligence in Ukraine

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ihor Konopka; [2021]
  Nyckelord :Business and human rights; corporate respect for human rights; due diligence; human rights due diligence; mandatory human rights due diligence; corporate civil liability; Ukraine; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The 2011 UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) introduced human rights due diligence (HRDD) as a societal expectation to businesses to implement a new kind of due diligence risk management process to ‘know and show’ they respect human rights. Ten years later, mandatory human rights due diligence (mHRDD) legislation imposing a legal duty to carry out HRDD has become mainstream across Europe. LÄS MER