Sökning: "Business plan"

Visar resultat 1 - 5 av 995 uppsatser innehållade orden Business plan.

 1. 1. En undersökning av företagsrekonstruktion och överlevnad i olika branscher

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linn Peterson; Simon Rödén; [2024-03-07]
  Nyckelord :Business restructuring; survival; financial ratios; Altman’s z-score; financial difficulties; restructuring plan; bankruptcy;

  Sammanfattning : The aim of the study is to deepen the understanding of situations when business restructuring can be used as an an appropriate alternative to bankruptcy. The method used is a quantitative comparison between reconstructions and bankruptcies of financial ratios based on the Altman z-score (2000). LÄS MER

 2. 2. Smörja i farvattnet. En kvantitativ innehållsanalys av svensk tryckt press rapportering om oljeläckaget från haveristen Marco Polo

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Linn Costa; Ebba Rosenfeld; Ellen Thunberg; [2024-02-28]
  Nyckelord :Klimatjournalistik; Miljöjournalistik; Marco Polo; Gestaltning; Climate journalism; Environment journalism; Marco Polo; Framing;

  Sammanfattning : This bachelor thesis is aiming to explore the ways in which Swedish newspapers are framing the incident of the TT-Line ferry Marco Polo’s oil spillage in the Baltic Sea. It is also aiming to explore if there are any significant differences in the way local newspapers or national newspapers are framing the incident. LÄS MER

 3. 3. Hur hanteras missbruksproblem på arbetsplatsen? En kvalitativ studie om HR- och personalchefers strategier att hantera personal med missbruksproblematik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Christian Svensson; Selma Mattsson; [2023-09-13]
  Nyckelord :education; rehabilitation; prevention; substance abuse problem;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate what strategies HR and managers with staff responsibilities use to detect, rehabilitate and prevent alcohol- and drug abuse in the workplace. Furthermore, if these strategies differ when employees work remotely or from the office. LÄS MER

 4. 4. Sustainability within the Swedish automotive industry - A qualitative study of the incorporation of sustainability criteria in the decision-making process

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Erik Enström; Olle Frendin; [2023-07-19]
  Nyckelord :Decision-making; Sustainability criteria; Automotive industry; Multi-criteria decision analysis; Scenario Planning;

  Sammanfattning : An increasing amount of pressure has been seen from stakeholders that companies should transition their business to become more sustainable. The result of this pressure can be seen in the Swedish automotive industry as the largest companies have all committed to ambitious sustainability goals. LÄS MER

 5. 5. Dragkampen mellan hållbarhet och kortsiktig lönsamhet : En studie om hur börsnoterade industriföretag ställer om mot en cirkulär affärsmodell utifrån ett styrningsperspektiv

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Matilda Johansson; Agnes Lundvall; [2023]
  Nyckelord :sustainable development; circular economy; circular business models; circular activities; sustainability management control; management control; 3R-framework; MCS as a package; hållbar utveckling; cirkulär ekonomi; cirkulära affärsmodeller; cirkulära aktiviteter; hållbarhetsstyrning; traditionell styrning; 3R-ramverket; paket av styrsystem;

  Sammanfattning : Bakgrund: I takt med rådande klimatförändringar förväntas företag ta större ansvar för att uppnå FN:s globala hållbarhetsmål. I linje med detta har EU utvecklat en handlingsplan för omställningen till en cirkulär ekonomi för att bidra till hållbar utveckling. Detta kräver att företag ställer om mot cirkulära affärsmodeller. LÄS MER