Sökning: "Hagman"

Visar resultat 1 - 5 av 217 uppsatser innehållade ordet Hagman.

 1. 1. Coronapandemin och förskolan : En kvalitativ studie av förskollärares uppfattningar om möjligheter och begränsningar för att uppnå en pedagogisk verksamhet av kvalitet under coronapandemin

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Ana Cristina Pires Hagman; [2021]
  Nyckelord :Quality; pedagogy; children; development; teacher; frame factors; Coronavirus pandemic;

  Sammanfattning : The objective of my study is to contribute with knowledge of how the Coronavirus pandemics may have bestowed restrictions, or alternatively, possibilities for the learning, development, and well-being of the children in the selected preschool unit which this study targets. In it, I identify how the teachers in this preschool unit interpret and approach the frame factors that are determined outside the teaching processes and how those frames are perceived as opportunities or limitations for the preschool quality in terms of attained goals as set out in national preschool educational curriculum – both before and during the pandemics. LÄS MER

 2. 2. Metaphors and Japan : Translating Conceptual Metaphors from a Survival Guide to Customs and Etiquette

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Anneli Olsson Hagman; [2021]
  Nyckelord :English; Swedish; translation; metaphors; conceptual metaphors; translation strategies; engelska; svenska; översättning; metaforer; Japan; facköversättning; översättningsstrategier;

  Sammanfattning : The metaphor is known for creating problems when it comes to translation, not only because of cultural aspects but also because of a lack of a unified terminology and theory for translation strategies. This also applies to conceptual metaphors which are the subject of analysis in this paper where an English survival guide to the Japanese culture has been translated into Swedish. LÄS MER

 3. 3. Flyktingmottagandets påverkan på politiken : Hur Sveriges flyktingmottagande mellan 2010–2018 har påverkat invånarnas inställning till flyktingpolitiken

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Erik Wahlström; Laura Hagman; [2021]
  Nyckelord :flyktingar; flyktingpolitik; kontakthypotesen; politisk ekonomi;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker om antalet flyktingar som anlände mellan 2010–2018, under vilket den så kallade ”flyktingkrisen” inträffade, har lett till en ökad opinion för en mer restriktiv flyktingpolitik i Sverige. För att beskriva det utgår uppsatsen både från teorier om hur invandring kan påverka mottagarlandets arbetsmarknad och vilken inverkan kontakter mellan majoritets- och minoritetsgrupper har. LÄS MER

 4. 4. Abolitionsbeslutets påverkan på svensk aborträtt - Aborträtten ur ett rättsutvecklingsperspektiv med fokus på abolitionsbeslutet 1965

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Matilda Hagman; [2021]
  Nyckelord :Aborträtt; abolitionsbeslut; rättshistoria; legal history; abort; abortion.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att med rättshistorisk metod utreda abortlagstiftningens utveckling åren 1938–1975. Utredningen belyser sättet på vilket abolitionsbeslutet 1965 tillkom som en konsekvens av ett skifte i allmänhetens syn på abort och på kvinnans rätt till sin egen kropp samt hur detta manifesterade sig i efterföljande lagstiftning. LÄS MER

 5. 5. De skulle stå upp mot storföretagen : En marxistisk kritik av spelgrafiken i Cyberpunk 2077 med fokus på relationen mellan konsument och producent

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Fredrik Hagman; [2021]
  Nyckelord :Cyberpunk 2077; Discourse; Visual analysis; Qualitative approach; Critical theory; The Frankfurt School; Commodityfetishism; Commodification; The Culture Industry; Karl Marx’ phases of alienation; Cyberpunk 2077; Diskurs; Kvalitativ visuell analys; Marxistisk läsning; Frankfurtskolan; Varufetishism; Kommodifiering; Kulturindustri;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker spelgrafik i Cyberpunk 2077, mot bakgrund av händelserna kring spelets offentliggörande – som väckte stort raseri och missnöje från inte bara spelarna själva, utan även aktieägare och spelrecensenter. Utgångspunkten i analysen är etablerandet av en diskursiv läsning inom en kvalitativ visuell analys av ett urval bilder som visar hur människor i spelet manipuleras till att köpa produkter som är skadliga för dem. LÄS MER