Sökning: "Hagman"

Visar resultat 1 - 5 av 254 uppsatser innehållade ordet Hagman.

 1. 1. Att leda under och efter en tid av kris

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Edvard Orvefors; Celestian Hagman; [2023-07-04]
  Nyckelord :Organisatorisk förändring; förändrat ledarskap; coronapandemin; ledarskap i kris; situationsanpassat ledarskap;

  Sammanfattning : Coronapandemin är en kris som drabbat samhället hårt och har under de senaste åren påverkat stora delar av världen. Ekonomin, politiken, säkerheten och människors hälsa har stått inför stora påfrestningar under coronapandemin, vilket i många fall påtvingat ett förändrat ledarskap. LÄS MER

 2. 2. TROFISK ÖVERFÖRING OCH TOXISKA EFFEKTER AV (NANO-)PARTIKLAR FRÅN ELEKTRONISKT AVFALL

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för biologi och miljövetenskap; Göteborgs universitet / Institutionen för biologi och miljövetenskap

  Författare :Elvira Hagman; [2023-06-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Today, nanoparticles (NPs) are being included in an increasing number of products, and with that comes the dispersion of NPs in the environment. However, the ecological impact of NPs remains largely unexplored, particularly in regards to real emissions with complex compositions of NPs and other pollutants. LÄS MER

 3. 3. Artificiell Intelligens vid rekrytering. En kvalitativ studie om hur Artificiell Intelligens påverkar beslutsprocessen vid rekrytering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Maja Hagman; Wilma Deleryd; [2023-02-16]
  Nyckelord :AI; Artificiell Intelligens; beslutsfattande; rekrytering;

  Sammanfattning : Artificiell Intelligens, AI, används allt mer frekvent i samhället. På senare tid har tekniken även börjat tillämpas inom ramen för personalrekrytering, där personlighets- och kompetenstester, cv-skanning och intervjurobotar nyttjas. LÄS MER

 4. 4. Energy Demand and Charging Infrastructure for Electrified Urban Public Transports

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Fordonssystem

  Författare :Mathias Hagman; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Facilitating Internal Work in IT Consultancies Through Efficient Knowledge Sharing : A Case Study of a Swedish IT Consulting Firm

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Benjamin Jansson Mbonyimana; Linnea Hagman; [2023]
  Nyckelord :Consulting; Knowledge Transfer; Knowledge Sharing; Knowledge Management; Innovation Management; Software Development; Information Technology; Scrum; Leadership; Konsultverksamhet; Kunskapsöverföring; Kunskapsdelning; Kunskapshantering; Innovationshantering; Mjukvaruutveckling; Informationsteknik; Scrum; Ledarskap;

  Sammanfattning : The concepts of knowledge transfer and knowledge sharing are commonly reocurring theme in the application of knowledge management in organizations. Effort has been made to facilitate the development of IT consulting firms' knowledge sharing processes to increase their competitive viability on the market. LÄS MER