Sökning: "Hagman"

Visar resultat 1 - 5 av 177 uppsatser innehållade ordet Hagman.

 1. 1. SOCIALT BETEENDE HOS MÄNSKLIGA TRAFIKANTER SOM STÖD FÖR UTVECKLINGEN AV AUTONOMA FORDON

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Elin Hagman; Joachim Pihlgren; [2018-07-04]
  Nyckelord :Kognitiv prototypmodell; moraliska bedömningar; autonoma fordon; beteende; trafik; önskvärt;

  Sammanfattning : Parts of the automotive industry and scientists who aim to realise autnomous ve-hicles have both reported that the interaction between autonomous vehicles and hu-man trafficants will be complex. The need to look to humans in the continuing de-velopment of autonomous vehicles is thus at the very least bicipital. LÄS MER

 2. 2. Representation, utbildning och kön: En studie om kvinnorepresentation i svenska regeringar

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ebba Hagman; Hedvig Åkesson; [2018]
  Nyckelord :Kvinnorepresentation; utbildning; kön; Lena Wängnerud; regeringen; Sverige; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen presenteras en studie kring manliga respektive kvinnliga politikområden samt kvinnlig representation och utbildningsnivå. Uppsatsen består av kodat material som sedan använts för att förklara teorier och den tes som har presenterats. LÄS MER

 3. 3. Skolidrott, varför inte? : Intervjustudie om orsaker till att inte vilja delta på skolidrotten

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Mathilda Hagman; Sofia Tenglin; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine and compare the perspectives of students and physical education teachers about why students do not want to participate in physical education. We have chosen a qualitative approach including eight interviews, six with students and two with physical education teachers. LÄS MER

 4. 4. "Jag står ju i en maktposition" : Hur inflytande och självbestämmande hos personer med funktionsnedsättning upplevs av omsorgspersonal

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Sara Hagman; [2018]
  Nyckelord :People with disabilities; influence; self-determination; empowerment; power; Personer med funktionsnedsättning; inflytande; självbestämmande; empowerment; makt;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine in which way people with disabilities who live in group housing have influence and self-determination in cultural and leisure activities. The intention was to obtain an understanding of the staff’s perspective, and the people interviewed were chosen by a strategic selection. LÄS MER

 5. 5. Hör du vad jag säger? : En kvalitativ intervjustudie om hur en hörselnedsättning påverkar samtalet i en parrelation

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Evelina Beijer; Helén Hagman; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER