Sökning: "Hagman"

Visar resultat 1 - 5 av 232 uppsatser innehållade ordet Hagman.

 1. 1. Lärarnas attityder till att använda formativ bedömning : En studie om hur lärare använder formativ bedömning i ämnet svenska med fokus på skrivutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Emelie Gustafsson; Joel Hagman Kadri; [2022]
  Nyckelord :Formativ bedömning; skrivutveckling; mellanstadiet; sociokulturella perspektivet; bedömning; kompetens; effektivitet; attityder; svenskundervisning;

  Sammanfattning : Vår arbetslivserfarenhet är att lärares bedömning präglas i stor omfattning av summativ karaktär. Med utgångspunkt från detta är syftet med examensarbetet att undersöka vad lärare besitter för attityder, upplevelser och erfarenheter gentemot formativ bedömning i svenskundervisningen med fokus på skrivutveckling. LÄS MER

 2. 2. The Valuation of Organization Capital Across Profit and Loss Firms

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Edvard Hagman; Viggo Bastigkeit Ericstam; [2022]
  Nyckelord :intangible capital; organization capital; equity valuation; accounting conservatism; value relevance;

  Sammanfattning : Investments in intangible capital and the frequency of reported losses have increased among firms over the last decades, in turn leading to a deteriorating link between book value of equity, earnings, and equity market values. Existing literature on the valuation of loss firms suggests that the value relevance of book value of equity and earnings is moderated by the extent of knowledge capital among these firms. LÄS MER

 3. 3. Stabiliserande träning vid långvarig bäcken- och ländryggssmärta efter förlossning – effekter avseende smärta och funktion : En strukturerad litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Medicinsk vetenskap

  Författare :Jennie Hagman; Linda Persson; [2022]
  Nyckelord :abdominal muscles; lumbopelvic pain; pelvic floor muscles; postpartum; stabilizing exercise;

  Sammanfattning : Bakgrund: Graviditetsrelaterad bäcken- och ländryggssmärta är vanligt förekommande. Smärtan försvinner oftast efter förlossning men för 7–10% kvarstår den i mer än två år. Det finns väl utformade behandlingsrekommendationer för den gravida kvinnan, men desto mindre för kvinnor med långvariga smärtbesvär. LÄS MER

 4. 4. Hur personer med substansberoende upplever bemötandet i hälso- och sjukvården av vårdpersonal : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Clara Franzén; Gabriel Hagman; [2022]
  Nyckelord :Bemötande; substansberoende; upplevelse; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Introduction: Substance addiction is a dependence on various drugs and/or alcohol. People living with substance addiction feel a strong need for one or more psychoactive substances and they often possess a lost sense of consequences. Substance addiction leads to a reduced quality of life, they can suffer from mental- and physical illnesses. LÄS MER

 5. 5. Online i offline : En studie om hur digital integration i butiker förändrar köpbeteenden hos konsumenter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hannah Brandt; Elisabeth Hagman; [2022]
  Nyckelord :Omnichannel; detaljhandeln; köpbeteende; upplevelse; inställning; tillgänglighet; tid;

  Sammanfattning : Det finns mer integrerade inslag av digital teknik i fysiska butiker inom detaljhandeln. Tidigare forskning har visat att inslagen har primärt resulterat i en positiv inställning hos konsumenter. I denna kvalitativa studie undersöks hur konsumenters köpbeteende förändras utifrån den ökade digitala integrationen. LÄS MER