Sökning: "Hagman"

Visar resultat 1 - 5 av 191 uppsatser innehållade ordet Hagman.

 1. 1. Risk att ha stressrelaterad ohälsa i olika fysiska aktivitetsgrupper : En tvärsnittsstudie om fysisk aktivitet och stress

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Jennifer Parkheden; Amanda Garcia Hagman; [2020]
  Nyckelord :stress; fysisk aktivitet; vuxna;

  Sammanfattning : Syfte  Syftet med studien var att undersöka om risken att uppleva stressrelaterad ohälsa i form av psykosomatiska besvär som sömnproblem, huvudvärk, trötthet/hängig, håglöshet och nedstämdhet kan minska ju mer fysiskt aktiv man uppger sig vara. Metod Studien är en tvärsnittssstudie baserad på data från LIV 90, LIV 2000 och Vasaloppsstudien. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av demokratisk kompetens genom demokratiska arbetsformer i samhällskunskapsundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Amanda Hagman Jansson; [2020]
  Nyckelord :demokrati; demokratiska arbetsformer; demokratisk kompetens; medborgarfostran; samhällskunskap;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med denna kunskapsöversikt är att redogöra för hur demokratiska arbetsformer kan bidra med demokratisk kompetens i samhällskunskapsundervisningen. Detta görs genom att redogöra för vad demokratisk kompetens innebär såväl som vilka demokratiska arbetsformer som används av lärare i samhällskunskapsundervisningen. LÄS MER

 3. 3. Vanity, Grief and Mary Musgrove : A Psychoanalytic Analysis of Jane Austen's Persuasion

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Anneli Olsson Hagman; [2020]
  Nyckelord :Persuasion; Jane Austen; Mary Musgrove; psychoanalytic literary theory; grief; Freud; defence-mechanisms; repression; projection; unconsious;

  Sammanfattning : The novel Persuasion by Jane Austen stands out from her canon partly due to the explicit reflection of society’s changing view of the British nobility in the early 19th century. The shallowness and alarming lack of responsibility displayed by the Elliot family is a representation of the growing opinion of the landed gentry being useless and not fit to lead the nation. LÄS MER

 4. 4. VEM TRIVS BÄST? En kvantitativ studie om självskattad trivsel hos äldre på särskilt boende.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Alice Hagman; Fredrik Carlsson; [2019-05-23]
  Nyckelord :Thriving; Nursing Homes; Aged;

  Sammanfattning : Bakgrund Genom livet genomgår människan en mängd transitioner, vilket kan resultera i ett förändrat aktivitetsmönster. Det kan leda till att människan måste omvärdera eller förändra hur de förhåller sig till de vanor, rutiner och roller som funnits innan transitionen. LÄS MER

 5. 5. Faktorer som påverkar sjuksköterskans Empowerment inom Hälso- och sjukvården : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Suzan Birol; Karin Hagman; [2019]
  Nyckelord :Nurse; Empowerment; Team; Quality of care; Structural empowerment; Sjuksköterska; Empowerment; Team; Vårdkvalité; strukturell empowerment;

  Sammanfattning : Empowerment betyder makt och att ha förmågan att ha kontroll över sitt eget liv. Empowerment används inom många olika verksamheter såsom vården, utbildning och ekonomi. Begreppet kan användas av alla som på något sätt arbetar med att hjälpa människor både inom den privata och offentliga sektorn. LÄS MER