Sökning: "Hagman"

Visar resultat 1 - 5 av 203 uppsatser innehållade ordet Hagman.

 1. 1. Software quality characteristics and where to find them : A qualitative study of how developers in Örebro work with design quality

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Joakim Cederlöv; Elinore Hagman; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Barack Obama, USA:s 44:e president: En narrativanalys av framställningarna om presidenten i amerikanska dagstidningar vid valet år 2008 utifrån ett nationellt och ett regionalt perspektiv i förhållande till USA:s historia

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Mimmi Clase Hagman; [2021]
  Nyckelord :History and Archaeology;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. “Ibland hade det varit skönt om någon sa ‘gör såhär så blir det jättebra’” : En studie om hur samhällskunskapslärare realiserar demokratiuppdraget

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Amanda Hagman Jansson; [2021]
  Nyckelord :arbetsformer; demokrati; demokratisk kompetens; demokratiuppdraget; medborgarfostran; ramfaktorer; samhällskunskap; samhällskunskapslärare;

  Sammanfattning : Lärare har ett dubbelt uppdrag vilket innefattar kunskapsuppdraget såväl som ett demokratiuppdrag. Historiskt sett har samhällskunskapsämnet varit det medborgarfostrande ämnet och det kan därför argumenteras för att samhällskunskapslärare har en väsentlig roll i att uppfylla skolans demokratiuppdrag. LÄS MER

 4. 4. Risk att ha stressrelaterad ohälsa i olika fysiska aktivitetsgrupper : En tvärsnittsstudie om fysisk aktivitet och stress

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Jennifer Parkheden; Amanda Garcia Hagman; [2020]
  Nyckelord :stress; fysisk aktivitet; vuxna;

  Sammanfattning : Syfte  Syftet med studien var att undersöka om risken att uppleva stressrelaterad ohälsa i form av psykosomatiska besvär som sömnproblem, huvudvärk, trötthet/hängig, håglöshet och nedstämdhet kan minska ju mer fysiskt aktiv man uppger sig vara. Metod Studien är en tvärsnittssstudie baserad på data från LIV 90, LIV 2000 och Vasaloppsstudien. LÄS MER

 5. 5. Private Equity and Capital Expenditures: What Happens After the IPO?

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Gustav Widuss; Oliver Hagman; [2020]
  Nyckelord :Private Equity; Capital Expenditures; Initial Public Offering;

  Sammanfattning : Using a sample of 1023 Initial Public Offerings (IPOs) in Europe between 2007 to 2017, we analyse how capital expenditures (capex) change following an IPO for Private Equity backed (PE-backed) IPOs compared to other IPOs. We find that PE-backed IPOs experience significantly more positive change in capex from the third year and forward compared to other IPOs, and no significant difference the first two years. LÄS MER