Sökning: "Hagman"

Visar resultat 1 - 5 av 198 uppsatser innehållade ordet Hagman.

 1. 1. Risk att ha stressrelaterad ohälsa i olika fysiska aktivitetsgrupper : En tvärsnittsstudie om fysisk aktivitet och stress

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Jennifer Parkheden; Amanda Garcia Hagman; [2020]
  Nyckelord :stress; fysisk aktivitet; vuxna;

  Sammanfattning : Syfte  Syftet med studien var att undersöka om risken att uppleva stressrelaterad ohälsa i form av psykosomatiska besvär som sömnproblem, huvudvärk, trötthet/hängig, håglöshet och nedstämdhet kan minska ju mer fysiskt aktiv man uppger sig vara. Metod Studien är en tvärsnittssstudie baserad på data från LIV 90, LIV 2000 och Vasaloppsstudien. LÄS MER

 2. 2. Private Equity and Capital Expenditures: What Happens After the IPO?

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Gustav Widuss; Oliver Hagman; [2020]
  Nyckelord :Private Equity; Capital Expenditures; Initial Public Offering;

  Sammanfattning : Using a sample of 1023 Initial Public Offerings (IPOs) in Europe between 2007 to 2017, we analyse how capital expenditures (capex) change following an IPO for Private Equity backed (PE-backed) IPOs compared to other IPOs. We find that PE-backed IPOs experience significantly more positive change in capex from the third year and forward compared to other IPOs, and no significant difference the first two years. LÄS MER

 3. 3. The Generalist Trap - A Theoretical Exploration of Specialisation in Labour Markets

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Henry Chen; Marcus Hagman; [2020]
  Nyckelord :Time allocation; Specialisation; Generalisation; Labour market; Learning by doing;

  Sammanfattning : It has previously been acknowledged that the increase in productivity resulting from time allocated to a task is a key driver of specialisation in economies. This paper presents three models exploring the topic of specialisation by assuming that the allocation of an agent's time influences production both directly and indirectly, the latter through an experience-based learning effect. LÄS MER

 4. 4. Utveckling av demokratisk kompetens genom demokratiska arbetsformer i samhällskunskapsundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Amanda Hagman Jansson; [2020]
  Nyckelord :demokrati; demokratiska arbetsformer; demokratisk kompetens; medborgarfostran; samhällskunskap;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med denna kunskapsöversikt är att redogöra för hur demokratiska arbetsformer kan bidra med demokratisk kompetens i samhällskunskapsundervisningen. Detta görs genom att redogöra för vad demokratisk kompetens innebär såväl som vilka demokratiska arbetsformer som används av lärare i samhällskunskapsundervisningen. LÄS MER

 5. 5. Efficiency in assembly line manufacturing : A case study at Husqvarna exploring internal factors related to flow efficiency

  M1-uppsats, Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning; Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Andreas Ålander; Axel Hagman; [2020]
  Nyckelord :Lean Manufacturing; Takt time; Theory of Constraints; Standardized Work Methods; Assembly Line Manufacturing; Production Design;

  Sammanfattning : .... LÄS MER