Sökning: "Leadership"

Visar resultat 1 - 5 av 3302 uppsatser innehållade ordet Leadership.

 1. 1. En aktivitetsbaserad arbetsplats och dess påverkan på ledarskapet - En studie utifrån medarbetarnas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Johanna Jaldelid; Annica Andrén; [2018-10-24]
  Nyckelord :aktivitetsbaserad arbetsplats ABA ; arbetssätt; samarbete; ledarskap och gränsöverskridande arbete;

  Sammanfattning : New organizational structures and practices are constantly introduced, which place new demands on the employer. A domain and concept that emerge in the context of workplace development is activity based working (from here on shortened to ABW). LÄS MER

 2. 2. Vilka interventioner har effekt på vårdpersonalens följsamhet till basala handhygienrutiner inom slutenvård? En systematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats,

  Författare :Mitra Kazempour; Shovda Kurbanova; [2018-09-28]
  Nyckelord :Handhygien; följsamhet; intervention; slutenvård; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Summary: Hospital acquired infections (HAI) are the most common healthcare injuries globally. Postoperative wound infections are one of the most common HAIs. The discrepancy in levels of compliance to basic hand hygiene routines (BHH) found in Swedish inpatient care suggests room for improvement. LÄS MER

 3. 3. Chefslösa företag i praktiken. Beslutsprocesser utifrån struktur, kultur och politik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Josefin Gruvander; Emma Wåström; [2018-08-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study examines how leaderless organizations might function. It has previously been discussed whether they are effective or not. LÄS MER

 4. 4. En studie om motivationsdynamiken mellan Semcons chefer och medarbetare

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Larsson; Jonas Källhage; [2018-08-28]
  Nyckelord :Behaviour; Communication; Economical drives; Herzberg; Leadership; Maslow; McClelland; Motivation; Self-fulfilment; Semcon; Vroom;

  Sammanfattning : It was never a matter of if globalization was going to take place, but when it would and what it would bring with it. The speed of technology has and continues to accelerate, which has notonly affected the social context, but also the conditions for organisations to survive on themarket. LÄS MER

 5. 5. Organisering som mode. En fallstudie av ett startup-företag som tillämpar självorganisering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Markus Anderberg 19881112 John Olsson; John Olsson; [2018-08-28]
  Nyckelord :Organizing; fintech; the Teal paradigm; startup; autonomy; management; leadership;

  Sammanfattning : The global climate of both competition and environment intensifies as time goes. How do neworganizations compete with already existing global companies? One way is to listen to the increasingdemands from stakeholders that organizations raise their awareness concerning new forms oforganization. LÄS MER