Sökning: "Leadership"

Visar resultat 1 - 5 av 4805 uppsatser innehållade ordet Leadership.

 1. 1. Identifying Applied CSR-Strategies and Respective Communication amid the COVID-19 Pandemic: Perspectives from International Swedish Companies

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Inês Filipa Oliveira Santos; Olivia Önal-Malaza; [2021-11-26]
  Nyckelord :Corporate social responsibility CSR ; communication; COVID-19; external stakeholders; challenges; strengths; organisational communication; Swedish companies; leadership;

  Sammanfattning : This study is interested in the external communication of Corporate Social Responsibility (CSR) during the ongoing COVID-19 pandemic. It specifically focuses on twelve Swedishinternationally renowned companies operating within varied fields of work, thus contributingwith different perspectives. LÄS MER

 2. 2. Distansarbetets påverkan på ledarskap inom en kunskapsintensiv verksamhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marcus Bengtsson; Kevin Handegard Ghorbani; [2021-11-24]
  Nyckelord :remote leadership; virtual leadership; teleworking; communication; work responsibility;

  Sammanfattning : It is no secret that the amount of remote work, also known as teleworking, that is taking place within organisations all over the world is experiencing growth. Many organisations had already initiated the implementation of remote work and the process was accelerated beyond belief both due to technical progress and of course due to the ongoing pandemic. LÄS MER

 3. 3. Borta bra men hemma bäst, eller? En fallstudie om hur ledarskap, engagemang och motivation förändrats under distansarbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lovisa Bjärkling; Matilda Blomstrand; [2021-11-24]
  Nyckelord :Motivation; engagemang; ledarskap; distansarbete; kommunikation; lojalitet; delaktighet;

  Sammanfattning : In March 2020, Covid-19 reached Swedish borders, and the spread went from small to large inonly a few weeks. In April the same year, a large part of Swedish workforce was asked to work from home. LÄS MER

 4. 4. WOMEN’S POLITICAL EMPOWERMENT FROM THE INTERNATIONAL ASSISTANCE PERSPECTIVE. A Quantitative Large-N Study of ODA Recipient Countries

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ana Japaridze; [2021-11-23]
  Nyckelord :international assistance; bilateral aid; DAC donors; women’s political empowerment;

  Sammanfattning : Promoting gender equality and closing the persisting gender gap is critical for achieving wide-ranging global objectives and sustainable development for all. One of the key domains in achieving gender equality is women’s political empowerment, which shows the least and slowest progress among all domains, even within the European Union. LÄS MER

 5. 5. Vill du sjunga med mig? Learning. Doing. Meaning.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/ Högskolan för scen och musik

  Författare :Lundberg Kim; [2021-10-05]
  Nyckelord :beslut; berörande; copingstrategier; dirigent; dirigentens roller; dirigentens uppgifter; helhet; hälsa; igenkännande; informella ledare; känslan av sammanhang; korist; kör; kördirigent; körsång; ledarskap; mening; meningslager; meningsskapande; musikalisk struktur; musikaliskt ledarskap; musiken i sig; praxisgemenskap; servant leadership; tillit; tillitsbaserad styrning; ledning;

  Sammanfattning : Det finns många anledningar till att sjunga i kör. Körsång är en livsstil. För många är det så viktigt att de säger att det ger dem mening. Meningen kan vara att skapa något musikaliskt. LÄS MER