Sökning: "video analysis"

Visar resultat 1 - 5 av 940 uppsatser innehållade orden video analysis.

 1. 1. Manliga vårdnadshavares användning av barnriktat tal i kommunikationen med sina små barn : En explorativ pilotstudie med material insamlat från videoinspelning och Language ENvironment Analysis (LENA)

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Sofie Karlström; Sofie Svensson; [2022]
  Nyckelord :male caregivers; child-directed speech CDS ; language development; children; video recording; Language ENvironment Analysis LENA ; Preventive Education Program for Parents PEPP ; manliga vårdnadshavare; barnriktat tal BRT ; språkutveckling; barn; videoinspelning; Language ENvironment Analysis LENA ; Preventive Education Program for Parents PEPP ;

  Sammanfattning : En stor del av den tidiga språkutvecklingen sker i samspel med vuxna, och kommunikationen mellan vårdnadshavare och deras små barn är därför särskilt betydelsefull. Vuxna anpassar ofta sitt sätt att tala till små barn genom att göra anpassningar i de språkliga parametrarna prosodi, segmentell fonologi, syntax, pragmatik och ordförråd. LÄS MER

 2. 2. Identifying Applied CSR-Strategies and Respective Communication amid the COVID-19 Pandemic: Perspectives from International Swedish Companies

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Inês Filipa Oliveira Santos; Olivia Önal-Malaza; [2021-11-26]
  Nyckelord :Corporate social responsibility CSR ; communication; COVID-19; external stakeholders; challenges; strengths; organisational communication; Swedish companies; leadership;

  Sammanfattning : This study is interested in the external communication of Corporate Social Responsibility (CSR) during the ongoing COVID-19 pandemic. It specifically focuses on twelve Swedishinternationally renowned companies operating within varied fields of work, thus contributingwith different perspectives. LÄS MER

 3. 3. Logopeders upplevelser och tankar gällande stamningsbehandling med tonåringar; En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Josefin Karlsson; Alma Millblad; [2021-08-10]
  Nyckelord :Stamning; tonåringar; logopeder; behandling; intervju; Stuttering; adolescents; speech and language pathologists; treatment; interview;

  Sammanfattning : Adolescence can be hard, especially if you stutter and research concerning treatment in the area is relatively scarce. The purpose of this study was to investigate the experiences and thoughts of speech and language pathologists (SLPs) on this subject. LÄS MER

 4. 4. The Choirproject Considerations for the storage of a composite contemporary artwork: Tilda Lovell’s The Choirproject

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Lee Andersson; [2021-07-16]
  Nyckelord :conservation; rubber; anoxia; cold storage; Gothenburg Museum of Art;

  Sammanfattning : Degree project for Bachelor of Science in Conservation 2021, 180 HECSecond Cycle2021:8.... LÄS MER

 5. 5. Videosamtalets betydelse för kommunikation på en intensivvårdsavdelning under besöksrestriktioner i samband med Covid-19

  Magister-uppsats,

  Författare :Carolina Engdahl; Evelina Fasth; [2021-06-24]
  Nyckelord :Närstående; Videokommunikation; Covid-19 och Intensivvårdsavdelning;

  Sammanfattning : Background: The Family-Centered care is an important aspect for the patient but also for the relatives, to experience a feeling of well-being during the tragic situation. The fact that an intensive care unit works with Family-Centered care is just as important according to the current visit restrictions during the covid-19 pandemic. LÄS MER