Sökning: "Ytbehandling"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade ordet Ytbehandling.

 1. 1. Fasadpanelens fuktskydd : Har droppnäsan någon betydelse?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Björn Bengtsson Asplin; Tommy Norén; [2020]
  Nyckelord :End grain; moisture protection; capillary; surface treatment; driving rain; ändträ; fuktskydd; kapillaritet; ytbehandling; slagregn;

  Sammanfattning : Fuktinnehållet i fasadpaneler av trä varierar över tid beroende på faktorer som till exempel frekvensen av slagregn. Fasadpaneler kan ta skada av inträngande fukt och bör därför skyddas på bästa sätt för att inte förlora den primära funktionen att stoppa snö och regn att ta sig innanför byggnadens omslutande klimatskal. LÄS MER

 2. 2. The biodegradable straw - Investigating how enzymes can be used to enhance desired product qualities of drinking devices.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Charlotte Parnefjord Gustafsson; Hanna Liang; [2020]
  Nyckelord :biodegradable; bioplastics; drinking devices; enzymes; fibre material; PHA; product design; statistical analysis; straws; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The increasing production of single-use plastics negatively affects the climate. The resulting plastic ocean debris has fatal consequences to marine life. As a result, the European Parliament has placed a ban on single-use plastics by 2021, making it essential to study sustainable materials for single-use products such as straws. LÄS MER

 3. 3. Fake it til you make it? : En studie i alternativa fyllnadsmaterial för mindre fanerskador.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Malmstens Linköpings universitet

  Författare :Caroline Linnell; [2019]
  Nyckelord :Möbelkonservering; konservering; faner; fanerskada; fyllnadsmaterial; möbelrestaurering; restaurering; ytbehandling; kulturarv; hantverk;

  Sammanfattning : Arbetet handlar om en studie i alternativa fyllnadsmaterial för mindre fanerskador. Syftet är att tydliggöra och vidga konservatorns palett av alternativa fyllnadsmaterial och skapa riktlinjer för lagning av mindre fanerskador med hjälp av dessa material. LÄS MER

 4. 4. Adhesive Performance of UV-cured Clearcoat on Galvanized Steel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Khanh Trinh; [2019]
  Nyckelord :galvanized steel; UV-cured coatings; adhesion; UV-lack; galvaniserat stål; ytbehandling; vidhäftning; egenskaper;

  Sammanfattning : A study has been carried out regarding the possibility for application of UV-cured coatings on different pretreated galvanized steel, in coil coating application. In order to address the questions about whether the adhesion will be affected and how, when combining respective coating with a steel substrate. LÄS MER

 5. 5. Understanding interfaces in thin-film solar cells using photo electron spectroscopy. : Effect of post-deposition treatment on composition of the solar cell absorber.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för fysik och astronomi

  Författare :Henrik Hansson; [2019]
  Nyckelord :solar cell; P-N junction; CIGS; PES; cross section;

  Sammanfattning : The increasing demand of renewable energy is the big driving force for the research and development of more efficient solar energy conversion solutions. Solar cells, which use the photovoltaic effect to convert the photon energy to electrical current, are an important solar energy conversion technique. LÄS MER