Sökning: "Ytbehandling"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade ordet Ytbehandling.

 1. 1. Material av restprodukter från hampa till produktdesign

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Daniel Gezavati; [2023]
  Nyckelord :Industrial Design; Sustainability; Hemp; Material Innovation; By-products; Upcycling; Industridesign; Hållbarhet; Hampa; Restprodukter;

  Sammanfattning : This paper is a research through design that answers the question: How can the by-products from hemp production be utilized to create a sustainable material for product design?Hemp is the commercial crop that sequesters carbon dioxide most effectively in the world, but large amounts of bast fibers and hurd emerge as by-products ater cultivation for seeds, flowers, and leaves. These by-products can be difficult for farmers to manage as they require space for storage and often must undergo a lengthy production process before they can be converted into products. LÄS MER

 2. 2. Mekaniska och kemiska egenskaper hos PEEK och PEKK inom tandvården : En systematisk översikt

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten (OD)

  Författare :Cecilia Öjvindsson Hörgård; Vanja Aso; [2023]
  Nyckelord :Dentistry; fixed dental prothesis; high-performance polymer; removable dental protheses; PAEK; Avtagbar protetik; fast protetik; högpresterande polymer; PAEK; tandvård;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med föreliggande studie är att genom en systematisk översikt identifiera skillnaderna i de kemiska och mekaniska egenskaperna hos materialen PEEK och PEKK och till vilka dentala applikationer materialen kan användas.  Material och metod Materialens kemiska och mekaniska egenskaper identifierades genom litteratursökning med PRISMA och PICO-systemet. LÄS MER

 3. 3. Life cycle analysis of retrofit solutions for brake emission

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Panagiotis Kampouridis; [2023]
  Nyckelord :Non-exhaust emissions; Retrofit solutions; Brake emission; streamline LCA; Life cycle assessment; Brake system; Particulate emission; Particulate matter; PM; Laser cladded; Filtration; Statistical desirability function; Icke-avgasutsläpp; Eftermonteringslösningar; Bromsemission; LCA; Livscykelanalys; Bromssystem; Partikelemission; PM; Laserklädd; Filtrering; Statistisk önskvärdhetsfunktion;

  Sammanfattning : This Master Thesis project is focused on Life Cycle Analysis (LCA) of retrofit solutions for brake emission and the comparison of each solution. Background research was performed to check possible solutions to the Particulate Matter (PM) problem that non-exhaust emissions contribute to. LÄS MER

 4. 4. Kartläggning av Lagerprocess: Effektivisering av Proton Finishings anläggning i Hillerstorp

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystem; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Kim Gustafsson; Olle Larsson; [2023]
  Nyckelord :Logistik; inter logistik; Lean; Layout; spagettidiagram; processkartläggning;

  Sammanfattning : Effektiv lagerhantering är av yttersta vikt för tillverkningsföretag, vilket är avgörande för att upprätthålla ett smidigt produktionsflöde och bibehålla konkurrenskraften. Denna studie riktar sin uppmärksamhet mot en anläggning belägen i Hillerstorp som specialiserat sig på ytbehandling av metaldetaljer. LÄS MER

 5. 5. Efficiency and Roughness Characteristics of Surface Treated Powder Metal Electric Vehicle Gears

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Vyshak Mohandas; Sreekuttan Thazhathe Kalathil; [2023]
  Nyckelord :Gear; FZG-test; Electric vehicles; Mechano-Chemical Surface Treatment; Efficiency; Surface Roughness.; Gear; FZG-test; Elfordon; Mekanisk-kemisk ytbehandling; Effektivitet; Ytsträvhet.;

  Sammanfattning : This thesis presents an experimental research study aimed at identifying the optimal mechano-chemical surface treatment for powder metallurgy gears utilized in electric vehicles (EVs). The primary objective of the study is to determine the most effective surface treatment method in terms of enhancing gear transmission efficiency. LÄS MER