Sökning: "Ytbehandling"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade ordet Ytbehandling.

 1. 1. Post-processing for roughness reduction of additive manufactured polyamide 12 using a fully automated chemical vapor technique - The effect on micro and macrolevel

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Ingrid Johansson; [2020]
  Nyckelord :Chemical post-processing; PostPro3D; selective laser sintering; surface roughness; polyamide 12; Kemisk efterbehandling; PostPro3D; selektiv lasersintring; ytojämnhet; polyamid 12;

  Sammanfattning : Additive manufacturing has increased in popularity in recent years partly due to the possibilities of producing complex geometries in a rapid manner. Selective laser sintering (SLS) is a type of additive manufacturing technique that utilizes polymer powder and a layer-by-layer technique to build up the desired geometry. LÄS MER

 2. 2. Fasadpanelens fuktskydd : Har droppnäsan någon betydelse?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Björn Bengtsson Asplin; Tommy Norén; [2020]
  Nyckelord :End grain; moisture protection; capillary; surface treatment; driving rain; ändträ; fuktskydd; kapillaritet; ytbehandling; slagregn;

  Sammanfattning : Fuktinnehållet i fasadpaneler av trä varierar över tid beroende på faktorer som till exempel frekvensen av slagregn. Fasadpaneler kan ta skada av inträngande fukt och bör därför skyddas på bästa sätt för att inte förlora den primära funktionen att stoppa snö och regn att ta sig innanför byggnadens omslutande klimatskal. LÄS MER

 3. 3. Skaft i Skolan : En studie om tånge som förutsättning för sammanfogningsteknik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Vera Lovisa Bäckman; [2020]
  Nyckelord :Slöjd; Slöjdprocess; Kreativitet; Skaftning; Tånge; Kniv;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka sammanfogningsmöjligheterna mellan skaft och redskap med tånge som förutsättning. Följande frågor ställs i rapporten: Hur kan skaft och redskap sammanfogas med hjälp av tånge?  Hur kan man förstå de praktiska dilemman och möjligheter som uppstår när man ska sammanfoga ett skaft och en tånge? För att svara på frågorna tillverkade jag fyra skaft efter skriftliga instruktioner, och applicerade sedan de kunskaper jag förvärvat i tillverkandet av ytterligare åtta skaft. LÄS MER

 4. 4. The biodegradable straw - Investigating how enzymes can be used to enhance desired product qualities of drinking devices.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Charlotte Parnefjord Gustafsson; Hanna Liang; [2020]
  Nyckelord :biodegradable; bioplastics; drinking devices; enzymes; fibre material; PHA; product design; statistical analysis; straws; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The increasing production of single-use plastics negatively affects the climate. The resulting plastic ocean debris has fatal consequences to marine life. As a result, the European Parliament has placed a ban on single-use plastics by 2021, making it essential to study sustainable materials for single-use products such as straws. LÄS MER

 5. 5. Influence of level of cellulose oxidation and surface treatment on the adhesion between cellulose beads

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Rasmus Källgren; [2020]
  Nyckelord :Cellulose; Fibre; Surface Coating; Layer-by-Layer; Oxidation; Cellulosa; Fiber; Ytbehandling; Layer-by-Layer; Oxidation;

  Sammanfattning : With the growing impact of climate change on both political decisions and how companies develop their products, it is increasingly important to find environmentally friendly alternatives to fossil-based materials. One of the more interesting materials in this respect is cellulose, which is the world's most naturally occurring polymer and can be used in a variety of applications. LÄS MER