Sökning: "Ytbehandling"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade ordet Ytbehandling.

 1. 1. Effect of post-treatment of cemented carbide : Microstructural investigation and evaluation of mechanical properties of cemented carbide inserts for rock tool applications

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för maskin- och materialteknik

  Författare :Jessica Jacobs; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Cemented carbides are used in rock tool applications by reason of their beneficial mechanical properties, i.e. a combination of high toughness, wear resistance and hardness. The cemented carbides commonly receive their hardness from tungsten carbides (WC) whereas cobalt (Co) is the dominating binder material. LÄS MER

 2. 2. Bio-based water/dirt repellant wood coating

  Master-uppsats, KTH/Fiber- och polymerteknologi

  Författare :Ingrid Jönsson; [2021]
  Nyckelord :Emulsion; bio-based; absorption; coating; hydrophobicity; Emulsion; biobaserad; absorption; ytbehandling; hydrophobicitet;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete var att utveckla en helt bio-baserad vatten- och smutsavstötande ytbehandling för trä med ambitionen att ersätta en icke bio-baserad referens produkt på marknaden. Flera emulsioner med oljor och vaxer har framställts och analyserats utefter emulsionernas stabilitet och kvalitet. LÄS MER

 3. 3. Fiber based biocomposite material with water and grease barrier properties

  Master-uppsats, KTH/Fiber- och polymerteknologi

  Författare :Linnea Martinsdotter; [2021]
  Nyckelord :Biobased; Grease resistance; Water resistance; Wet-end; Biocomposite; Biobaserat; Vattenavvisande; Fettavvisande; Våtände; Biokomposit;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att utveckla en biokomposit med både fett-och vattenbarriär. Material med dessa egenskaper innehåller idag ofta PFAS-molekyler (per- och polyfluorerade alkylsubstanser). Det är av stor betydelse att byta ut dessa mot ett biobaserat alternativ då de är giftiga och ackumuleras i naturen. LÄS MER

 4. 4. Post-processing for roughness reduction of additive manufactured polyamide 12 using a fully automated chemical vapor technique - The effect on micro and macrolevel

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Ingrid Johansson; [2020]
  Nyckelord :Chemical post-processing; PostPro3D; selective laser sintering; surface roughness; polyamide 12; Kemisk efterbehandling; PostPro3D; selektiv lasersintring; ytojämnhet; polyamid 12;

  Sammanfattning : Additive manufacturing has increased in popularity in recent years partly due to the possibilities of producing complex geometries in a rapid manner. Selective laser sintering (SLS) is a type of additive manufacturing technique that utilizes polymer powder and a layer-by-layer technique to build up the desired geometry. LÄS MER

 5. 5. Fasadpanelens fuktskydd : Har droppnäsan någon betydelse?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Björn Bengtsson Asplin; Tommy Norén; [2020]
  Nyckelord :End grain; moisture protection; capillary; surface treatment; driving rain; ändträ; fuktskydd; kapillaritet; ytbehandling; slagregn;

  Sammanfattning : Fuktinnehållet i fasadpaneler av trä varierar över tid beroende på faktorer som till exempel frekvensen av slagregn. Fasadpaneler kan ta skada av inträngande fukt och bör därför skyddas på bästa sätt för att inte förlora den primära funktionen att stoppa snö och regn att ta sig innanför byggnadens omslutande klimatskal. LÄS MER