Sökning: "Ytbehandling"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade ordet Ytbehandling.

 1. 1. Development of a Method to Predict the Adhesion of Industrial Paint Coating

  Master-uppsats, KTH/Fiber- och polymerteknologi

  Författare :Akheen Sadik; [2022]
  Nyckelord :Contact angle technique; optical tensiometer; paint coating; adhesion promoter; silane; kontaktvinkel; optisk tensiometer; ytbehandling; adhesion; silan;

  Sammanfattning : I samarbete med Sherwin-Williams AB, utvecklades en metod med kontaktvinkelmätning för att teoretiskt uppskatta vätbarhet och vidhäftningsförmåga av industriella färger på stålsubstrat. Optisk tensiometer och Youngs ekvation kombinerat med OWRK beräkningsmodell användes för att bestämma ytenergier. LÄS MER

 2. 2. Effekter av ökad transfer time limit för tandimplantat.

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Strömberg Annika; [2021]
  Nyckelord :dental implant; transfer time limit; titanium; tandimplantat; transfer time limit; titan;

  Sammanfattning : Nobel Biocare is one of the world’s leading companies that produce dental implants. This thesis was executed at the part of the company located in Karlskoga, Sweden. LÄS MER

 3. 3. Effect of post-treatment of cemented carbide : Microstructural investigation and evaluation of mechanical properties of cemented carbide inserts for rock tool applications

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för maskin- och materialteknik

  Författare :Jessica Jacobs; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Cemented carbides are used in rock tool applications by reason of their beneficial mechanical properties, i.e. a combination of high toughness, wear resistance and hardness. The cemented carbides commonly receive their hardness from tungsten carbides (WC) whereas cobalt (Co) is the dominating binder material. LÄS MER

 4. 4. Sustainable Product Development and Sourcing

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Shreyas Bharadwaj; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : From product development to supply chain there is conventionally a great focus on improving product performance, decreasing time to market and reducing costs. In order to develop and source a sustainable product, many other aspects need to be included and evaluated. LÄS MER

 5. 5. Bio-based water/dirt repellant wood coating

  Master-uppsats, KTH/Fiber- och polymerteknologi

  Författare :Ingrid Jönsson; [2021]
  Nyckelord :Emulsion; bio-based; absorption; coating; hydrophobicity; Emulsion; biobaserad; absorption; ytbehandling; hydrophobicitet;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete var att utveckla en helt bio-baserad vatten- och smutsavstötande ytbehandling för trä med ambitionen att ersätta en icke bio-baserad referens produkt på marknaden. Flera emulsioner med oljor och vaxer har framställts och analyserats utefter emulsionernas stabilitet och kvalitet. LÄS MER