Sökning: "Ytbehandling"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade ordet Ytbehandling.

 1. 1. Life cycle analysis of retrofit solutions for brake emission

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Panagiotis Kampouridis; [2023]
  Nyckelord :Non-exhaust emissions; Retrofit solutions; Brake emission; streamline LCA; Life cycle assessment; Brake system; Particulate emission; Particulate matter; PM; Laser cladded; Filtration; Statistical desirability function; Icke-avgasutsläpp; Eftermonteringslösningar; Bromsemission; LCA; Livscykelanalys; Bromssystem; Partikelemission; PM; Laserklädd; Filtrering; Statistisk önskvärdhetsfunktion;

  Sammanfattning : This Master Thesis project is focused on Life Cycle Analysis (LCA) of retrofit solutions for brake emission and the comparison of each solution. Background research was performed to check possible solutions to the Particulate Matter (PM) problem that non-exhaust emissions contribute to. LÄS MER

 2. 2. Ett fotsteg mot en ny början : Produktutveckling av en fot till Axelents stolpar

  M1-uppsats,

  Författare :Sanna Andersson; Andreas Nguyen; [2022]
  Nyckelord :axelent; produktutveckling; korrosionsskydd; rostfritt; stöd; fot; stål; ytbehandling;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Tillverkning av testdocka för vindtunneltester av alpina fartdräkter : Ett arbete för Sports Tech Research Centre och Svenska Skidförbundet

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Linus Hermansson; Rasmus Blixt; [2022]
  Nyckelord :3D modulation; alpine skiing; air resistance; chipboard; scanning; 3D-modellering; alpinskidåkning; luftmotstånd; skanning; spånskivor;

  Sammanfattning : Mittuniversitetets forskningsavdelning Sports Tech Research Centre (STRC) driver sedan en tid tillbaka ett projekt i samarbete med Svenska Skidförbundet. Syftet med projektet är att bidra till det alpina landslagets framgång genom att utveckla fartdräkterna som åkarna använder, främst genom att minska fartdräktens påverkan av luftmotståndet. LÄS MER

 4. 4. PFAS-föroreningar i Småland : Sammanställning av förekomst och åtgärdsmetoder

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Richard Andersson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Per- och polyflourerade alkylsubstanser, PFAS är samlingsnamnet för en grupp med över 4700 ämnen som används inom tillverkning av t.ex. brandskum, smink, matförpackningar och ytbehandling av metall. Den största kända källan är användning av brandskum. LÄS MER

 5. 5. Val av ytskikt : en studie av dess ekonomiska betydelse i bostaden

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Sofia Svensson; Sabina Östling; [2022]
  Nyckelord :Byggmaterial; underhållsintervall; underhållskostnad; fasad; golv; ytskikt.;

  Sammanfattning : Materialvalen i byggnader är en av de faktorer som påverkar Sverigesenergianvändning inom byggsektorn. Med god kunskap om materialsegenskaper, underhåll och livslängd kan mer hållbara materialval görasvilket sparar på ekonomin och indirekt miljön. LÄS MER