Sökning: "Ytbehandling"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade ordet Ytbehandling.

 1. 1. Jämförelse av två konstruktionslösningar för en hjulaxel till en åkattraktion

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Patrik Hedberg; Haidar Shibli; [2018]
  Nyckelord :shaft; rollercoaster; FEM; FFM; finite fracture mechanics; axel; åkattraktion; vagn; FEM; FFM; finite fracture mechanics;

  Sammanfattning : Detta arbete genomförs på uppdrag av Skara Sommarland. Arbetet är till stor del baserat på att utföra en jämförande studie mellan två hjulaxlar till en åkattraktion. Den befintliga axeln består av tre delar, två axelpar och ett centerfäste, medan den nya designen av axeln enbart består av en del. LÄS MER

 2. 2. Tillverkning av mannekänghuvud i fiberkompositmed 3D-printad form

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Nils Lundström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med detta projekt är att ta fram en väl fungerande metod för att tillverka en komplex form i fiberkomposit från en 3D-printad form. Formen som valts för att användas som modell är ett mannekänghuvud. Hela tillverkningsprocessen finns beskriven i denna rapport. I korthet kan tillverkningsprocessen delas upp i några olika steg. LÄS MER

 3. 3. Cellulosalack– partiell bättring av lakuner på cellulosaytbehandlingar

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Malmstens Linköpings universitet

  Författare :Krzysztof Sebastian Faryna; [2018]
  Nyckelord :transparent coatings; nitrate cellulose laquer; furniture conservator; lacunae; transparent ytbehandling; cellulosalack; möbelkonservator; lakuner;

  Sammanfattning : Anledningen till att skriva om cellulosalack är att från år till år det finns allt fler möbler med sådan ytbehandlingsom hamnar på konserverings- och restaureringsverkstäder. Dessa möbler kommer framför allt från1950- och 1960-talet (när det var en av dem vanligaste typerna av ytbehandling) men även från 1920- och1930-talet. LÄS MER

 4. 4. Konstruktion av ram för grusåtervinnare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Rasmus Johansson; Robin Ekman; [2017]
  Nyckelord :Produktutveckling; hållfasthetsberäkningar; ramkonstruktion; grusvägsunderhåll; koncept;

  Sammanfattning : Sverige är ett stort och glesbefolkat land med många vägar, vilket leder till att en stor del är grusvägar. Jämfört med asfalterade vägar kräver grusvägar mer frekvent underhåll. Detta underhåll sker vanligtvis med en väghyvel. LÄS MER

 5. 5. Superhydrofobisk Coating : En studie som försöker minska rörfriktionsförluster med hjälp av invändig ytbehandling.

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Linus Håbecker; Victor Strömberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den största energiförlusten i ett rörsystem har vid flertal tillfällen bevisats vara friktionsförluster. Studien ämnar därför besvara om den typ av förluster kan minskas med hjälp av invändig behandling med superhydrofobisk coating.   Studien använder två småskaliga testanläggningar. LÄS MER