Sökning: "spagettidiagram"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet spagettidiagram.

 1. 1. Kartläggning och nulägesanalys av materialflöde

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Edward Finstorp; [2021]
  Nyckelord :logistik; materialhantering; materialförsörjning; lean;

  Sammanfattning : Introduction: The purpose of the introduction is to provide a description of the background and problem related to logistics in manufacturing companies to develop a deeper understanding in why this subject is important for today’s businesses. The aim for the thesis is to investigate an internal material flow that starts with unloading and ends with point of use, in order to provide suggestions for improvement based on theories on Lean and material handling. LÄS MER

 2. 2. Kartläggning av produktuppstart i tillverkningsindustrin med tillhörande förbättringsförslag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Emil Johansson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The degree project was carried out at the food company Gunnar Dafgård AB, which is based in Källby and manufactures frozen and chilled foods. The company is well known for its brands Billys and Gorbys. This work has been specified for the bakery department and productionline L1. LÄS MER

 3. 3. Effektivitetsförlust med ickekompatibla affärssystem : Är Lean ett verktyg för att minskaeffektivitetsförluster även utanför tillverkandeverksamheter?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Daniel Karlsson; [2021]
  Nyckelord :ERP; affärssystem; Lean; effektivitetsförlust; kompabilitet;

  Sammanfattning : Kandidatuppsatsens huvudsyfte är att undersöka effektivitetsförluster av icke-kompatiblaaffärssystem för att undersöka ifall verksamheter påverkas av effektivitetsförlusten. Detta föratt ytterst ta reda på om effektivitetsförlusterna kan minskas med hjälp av utvalt verktyg blandetablerade Lean-metoder. LÄS MER

 4. 4. Förslag på utformning av arbetsplats och bemanningsfördelning för kapningsprocess

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Ella Arwesved; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Migu Mekaniska är ett skärande, bearbetande företag beläget i Tidan utanför Skövde. Verksamheten grundades 1980 och utgörs idag av en legotillverkning med hjälp utav 10 stycken 3- och 5-axliga CNC-maskiner. Råmaterialet vilket hanteras består av stänger i olika längder och tjocklekar. LÄS MER

 5. 5. Reducering av ledtiden vid utleverans hos EJOT Sverige AB

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Namik Idrizovic; [2020]
  Nyckelord :lead time reduction; spaghetti diagram; Ishikawa diagram; layout; ledtidsreducering; spagettidiagram; fiskbensdiagram; layout;

  Sammanfattning : Denna rapport utreder möjligheterna till att reducera ledtiden, med en uppskattning av minst 10%, för plockprocessen på den utlevererande avdelningen som kallas den ”avgående avdelningen” hos EJOT Sverige AB i Örebro. Företaget vill i dagsläget skapa sig en tydlig helhetsbild av processen samt få underlag, för eventuell framtida implementering, i form av förbättringsförslag för en ledtidsreducering. LÄS MER