Sökning: "5S"

Visar resultat 1 - 5 av 260 uppsatser innehållade ordet 5S.

 1. 1. Effektivisering av värdeflödet på ett producerande SME-företag

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Albin Nyström; William Randahl; [2022]
  Nyckelord :Lean production; Värdeflöde; Värdeflödesanalys; Cykeltid; Ställtid; Ledtid; Slöserier; SMED; 5S; SME-företag;

  Sammanfattning : Producerande företag har utvecklats enormt de senaste decennierna. Det har gåttfrån att vara ett lokalt sågverk till att använda högteknologiska robotar.Globaliseringen har gjort att konkurrenssituationen blivit allt mer komplex ochsträng. LÄS MER

 2. 2. Hur ett producerande företag kan minska svinn inom packningsprocesser genom tillämpning av en Lean metod

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Mikael Tomasson; Valentin Zhybchyn; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : De flesta produkterna på marknaden förpackas i en låda eller påse tillverkad av papper eller plast för att kunna lagras, skyddas under transporten och se tilltalande ut på hyllan. För tillverkande företag är det vanligt att majoriteten av tiden går åt att tillverka en produkt, och att en klar minoritet går åt att förpacka produkten, men för företaget Tiki Safety AB var det tvärtom. LÄS MER

 3. 3. Förbättringsarbete : Lean i fordonserviceverkstad

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

  Författare :Robin Seger; Berglund Gustaf; [2022]
  Nyckelord :Standardiserat arbetssätt; 5S; PDCA; respekt för människan; Lean; Förbättringsarbete;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsens syfte är att hitta vilka hinder som berör förbättringsarbete hos en fordonsserviceverkstad i Gävleborg trakten jämfört med faktorerna som beskrivs av teorin.   Metod:  Studien är en kvalitativ fallstudie där data har samlats in via intervjuer på en fordonsserviceverkstad. LÄS MER

 4. 4. Reducing changeover time in a non-standardized production

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Markus Lundh; Dino Ramic; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta arbete skrevs i syfte att utforska möjligheterna att reducera ställtider i en icke-standardiserad produktion. För att utforska möjligheterna att reducera ställtider i en icke-standardiserad produktion, utfördes detta arbete i samarbete med Northvolt Labs i Västerås. LÄS MER

 5. 5. Implementation and Evaluation of 5S: A Case Study at Lantmännen Maskin

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Erik Widén; Niklas Schrewelius; [2022]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This thesis contains an analysis of critical success factors and barriers for SMEs within the agriculture machinery service sector. It will also answer the questions of how to measure the success of an implementation. It was performed as a case study and aims to deliver an implementation framework for 5S to Lantmännen Maskin AB. LÄS MER