Sökning: "Depth"

Visar resultat 1 - 5 av 7160 uppsatser innehållade ordet Depth.

 1. 1. "Med väggar af gärdsel" - uthus i gärdsleteknik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Björn Svantesson; [2023-05-16]
  Nyckelord :vernacular building; round pole fence building; shed; sloyd; processual reconstruction; craft science; gärdesgård; gärdslebyggnad; uthus; skjul; slöjd; processuell rekonstruktion; hantverksforskning;

  Sammanfattning : This thesis examines houses built using the same construction methods as those of a traditional Scandinavian wooden pole fence. The investigation aims to make a comprehensive description of wooden pole fence-buildings by studying the areas of use, material economic conditions and crafts methods through literature research, image analysis, investigations and descriptions of three still existing buildings, and a full-scale reconstruction of a wooden pole fence-building. LÄS MER

 2. 2. Det historiska kubbgolvets konstruktion - en arbetsbeskrivning ur ett hantverkarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Linnea Halldin; [2023-05-16]
  Nyckelord :Historical end grain wood block floors; work instruction; kubbgolv; kubb; konstruktion; läggning; arbetsbeskrivning;

  Sammanfattning : This bachelor thesis aims to explain the construction of the historical end grain wood block floors and how it was laid in order to contribute with increased knowledge about the historical end grain wood block floors in general and how such a floor can be laid today. To achieve this, a case study of an existing historical end grain wood block floor is made with a forensic perspective. LÄS MER

 3. 3. Preprocessing for intravoxel incoherent motion analysis in the brain - Signal drift correction

  Master-uppsats,

  Författare :Amina Warsame; [2023-04-17]
  Nyckelord :Medical physics; Diffusion magnetic resonance imaging; dMRI; Intravoxel incoherent motion; IVIM;

  Sammanfattning : Diffusion magnetic resonance imaging (dMRI) is a diagnostic imaging technique that is sensitized to the movement of water molecules in tissues. Intravoxel incoherent motion (IVIM) analysis can be used to estimate blood flow in capillaries from weakly diffusion-weighted data. LÄS MER

 4. 4. To orient whilst orientalized; Narratives of face-veiling women in light of public mobility

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Jasmine Esfahani; [2023-04-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis explores the narratives of face-veiling women, in light of mobility practices pertaining to public spaces. With Sweden emerging as the focal point of study, experiences and perceptions of face-veiled women, of, and in, public spaces are neared. LÄS MER

 5. 5. “OM DU VILL UPPLEVA ÄKTA KÄRLEK & FÅ DITT HJÄRTA KROSSAT” - En tematisk innehållsanalys av den svenska BookTok-gemenskapen på det sociala mediet TikTok

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Louise Lindquist; Alva Lundmark; Tuva Rosén; [2023-03-10]
  Nyckelord :Sociala medier; TikTok; BookTok; Bokgemenskap; Läsaridentitet; Bokläsning; Performativity Theory; Social Worlds;

  Sammanfattning : Executive summary Today Swedish youth are increasingly spending more time on social media meanwhile the degree of book reading is decreasing. This development has led to negative consequences like inferior performance amongst Swedish students. LÄS MER