Sökning: "ungdomar"

Visar resultat 1 - 5 av 4573 uppsatser innehållade ordet ungdomar.

 1. 1. Konflikter och konflikthantering i ämnet idrott och hälsa En kvalitativ studie utifrån idrottslärares erfarenheter och upplevelser

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sofia Gustafsson; [2048]
  Nyckelord :Skola; idrottslärare; elever; konflikter; konflikthantering; undervisni;

  Sammanfattning : Sammanfattning Att fungera i sociala sammanhang kommer inte alltid problemfritt. Våra olikheter som människor kan skapa spänningar som in sin tur orsakar konflikter. Skolmiljön i sig är en plats där många barn och ungdomar med olika bakgrunder, personligheter och värderingar ska fungera ihop. LÄS MER

 2. 2. Varför sjunger vi? : En studie om hur dagens sångintresserade ungdomar motiveras till att sjunga

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Mikaela Häger; [2019]
  Nyckelord :sång; sjunga; inspiration; motivation; förebilder; sångglädje; musikundervisning; autenticitet;

  Sammanfattning : I detta arbete har det gjorts en studie kring elevers motivation till att sjunga. Tidigare forskning kring motivation till att musicera tas upp samt motivationsteori inom inre- och yttre motivation. Fyra gruppintervjuer har gjorts med högstadieelever som går musikprofil med antingen klassisk inriktning eller popinriktning. LÄS MER

 3. 3. Det kommunala aktivitetsansvaret - En kvalitativ studie om yrkesverksammas arbete enligt det kommunala aktivitetsansvaret

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sabina Jönsson; [2019]
  Nyckelord :Aktivitetsansvaret; Yrkesverksamma; Ungdomar; lagändring; Åtgärd;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att skapa förståelse för hur de yrkesverksamma inom det kommunala aktivitetsansvaret arbetar med ungdomarna sedan lagändringen. Följande frågeställningar har formulerats: “Hur ser insatserna ut för ungdomarna inom det kommunala aktivitetsansvaret utifrån de yrkesverksammas perspektiv? ” samt “Hur beskriver de yrkesverksamma inom det kommunala aktivitetsansvaret att den nya lagändringen påverkat deras arbetssätt?”. LÄS MER

 4. 4. CHEFSROLLENS KOMPLEXITET INOM DET SOCIALA ARBETET En kvalitativ studie om chefer inom HVBverksamheter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emmie Roos; Felix Johansson; [2018-12-14]
  Nyckelord :Ledarskap; chefskap; chefsroll; chef; makt; inspiration; manipulation;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur chefer inom HVB-verksamheten ser på sin chefsroll. Vi undersökte hur de definierar begreppen ledarskap och chefskap samt den makt en chefsroll innebär. LÄS MER

 5. 5. En studie om ungdomars sömnvanor i relation till användandet av digitala medier ur skolsköterskans perspektiv

  Magister-uppsats,

  Författare :Johanna Amberntsson; Hanna Landsten; [2018-11-29]
  Nyckelord :digitala medier; skolsköterska; sömnvanor; ungdomar;

  Sammanfattning : Background: For humans’ sleep is a basic need. In today’s society digital media has become an integral part of many adolescent lives. Previous studies have shown that digital media has a strong impact on human sleep habit. LÄS MER