Sökning: "ramfaktorer"

Visar resultat 1 - 5 av 459 uppsatser innehållade ordet ramfaktorer.

 1. 1. Fatta Matte! : En intervjustudie med lärare i årskurs F-3 om matematikundervisning för att etablera matematisk förståelse och matematiskt tänkande hos elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Veronica Dahlin; My Lindholm; [2022]
  Nyckelord :matematiskt tänkande; matematikämnet; abstrakt matematik; matematisk förståelse; undervisningsmetoder; årskurs F-3 och attityder.;

  Sammanfattning : Detta är en intervjustudie med lärare i årskurs F-3, som undervisar i matematik. Materialet har samlats in genom intervjuer med lärare som är verksamma på lågstadiet samt en matematikhandledare. LÄS MER

 2. 2. Lärare i fritidshemmets upplevelse av läroplanens funktion i verksamheten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Tobias Widman; Haris Hadzalic; [2022]
  Nyckelord :fritidshem; förutsättningar; lärare i fritidshem; läroplan; läroplansteori; ramfaktorer; realisering; transformering;

  Sammanfattning : Fritidshemsverksamheten har sedan år 2016 fått ett eget kapitel i den svenska läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2019a). Detta kapitel har medfört en större konkretisering av läraren i fritidshemmets yrkesuppdrag med beskrivning av syfte och ett centralt innehåll för verksamhetsplanering. LÄS MER

 3. 3. ”Jag är trött på skiten, var får mobbarna kraften ifrån?” : En kvalitativ studie om hur lärare och lärarstudenter uttrycker sig om nätmobbning och skolors arbete med det

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Minea Matero; Elisabeth Rettne; [2022]
  Nyckelord :mobbning; nätmobbning; lärare; lärarstudenter; diskursanalys;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur lärare och lärarstudenter uttrycker sig om nätmobbning och skolors arbete mot nätmobbning. Problemet är intressant då elever i låg- och mellanstadiet är aktiva på digitala enheter och i många fall även på sociala medier. LÄS MER

 4. 4. Digitala läromedel : Rätt riktning för en digitaliserad värld?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Esther Liljenberg; Hilda Lindhé; [2022]
  Nyckelord :Digitala läromedel; digitala strukturer; digitalisering; läsförståelse; lässtrategier;

  Sammanfattning : I skolans värld används allt fler digitala läromedel. Forskning visar på att läsförståelsen försämras av att läsa på skärm och att det krävs speciella förmågor för att ta sig an digitala texter. LÄS MER

 5. 5. Hur ser verkligheten ut för den nyexaminerade idrottsläraren? : En kvalitativ intervjustudie om nyexaminerade idrottslärares upplevelser av undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Andreas Pettersson; Otto Simola; [2022]
  Nyckelord :Frame factors; PE teachers; teaching; teaching styles; Ramfaktorer; idrottslärare; undervisning; undervisningsstilar;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med föreliggande studie är att undersöka nyexaminerade lärares upplevelser av undervisning i skolämnet idrott och hälsa. Detta undersöktes genom att intervjua dem om deras upplevelser när det kommer till yttre och inre faktorer som påverkar den didaktiska förmågan, hur respondenterna undervisar samt vilka undervisningsmetoder dem förhåller sig till i undervisningen. LÄS MER