Sökning: "Friluftsliv"

Visar resultat 1 - 5 av 443 uppsatser innehållade ordet Friluftsliv.

 1. 1. Lokal utveckling av naturvård. En analys av kommuner och LONA-projekt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Instiutionen för biologi och miljövetenskap

  Författare :Emilia Clar; [2023-08-08]
  Nyckelord :kommunal naturvård; lokala naturvårdsatsningen; kommunbiolog; naturvårdspro-gram;

  Sammanfattning : Lokala naturvårdssatsningen (LONA) är ett bidrag som Länsstyrelsen sedan 2004 kan bevilja kommuner som ansöker om naturvårdsarbete inom miljö- och friluftslivsmålen. Här testar jag hypotesen att kommuner som tidigt (2001) hade en kommunbiolog anställd, eller hade ett naturvårdsprogram, lyckas att utföra fler LONA-projekt än kommuner som inte hade dessa. LÄS MER

 2. 2. Var kommunicerar företag som är verksamma inom friluftsliv sitt hållbarhetsarbete? En kvalitativ studie om var företag kommunicerar sitt hållbarhetsarbete samt likheter och skillnader mellan företagens val av kommunikationskanaler

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Nora Eliasson; Clara Viksberg; [2023-01-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Kommuninvånares behov av nyttjande till friluftsliv : En enkätundersökning i Kalmar län

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Bonny Leth Nyberg; Malin Engberg; [2023]
  Nyckelord :Outdoor recreation; Municipality; Recreation Opportunity Spectrum; Attention Restoration Theory; Close to nature.; Utomhusvistelse; Kommuninvånare; Rekreation- och Möjlighetsspektrumet; Uppmärksamhetsteorin; Naturnära.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kommuner och myndigheter jobbar idag med friluftsliv utifrån de 10 friluftsmålen. Friluftsplan eller översiktsplan är förekommande i flera kommuner i Sverige, däremot inte i den undersökta kommunen. Trots brist på en friluftsplan har den undersökta kommunen ett rikt friluftsliv som anses vara en viktig pelare i folkhälsoarbetet. LÄS MER

 4. 4. Friluftsliv as a cultivating asset for children’s educational resilience : How resource-strong families value and invest in friluftsliv for their children

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Bekhta Allal; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study focuses on how a specific type of family invests in and ascribes value to friluftsliv and how the outdoor habits parents create for their children can be understood in relation to their children’s education. Friluftsliv is a Nordic term that involves nature-based activities such as hiking and camping but can be many activities conducted in connection to nature. LÄS MER

 5. 5. Nature Experiences and Education for Sustainability in Physical Education and Teacher Education : Environmental Identities of PE Teachers in Sweden and Switzerland

  Master-uppsats, Malmö universitet/Institutionen Idrottsvetenskap (IDV)

  Författare :Valerie Jacot; [2023]
  Nyckelord :Environmental Identity; Environmental Sustainability; Physical Education; Physical Education Teacher Education; Physical Education Teachers; Education for Sustainability; Transformative Learning Theory;

  Sammanfattning : Sport, as a human activity, contributes to the changes happening in the natural environment, making the sport sector a responsible actor for sustainable development. Experiences in nature can raise awareness about our natural environment and possibly influence pro-environmental behaviour and our identities. LÄS MER