Sökning: "media"

Visar resultat 1 - 5 av 11108 uppsatser innehållade ordet media.

 1. 1. Medias framställning av sexuella övergrepp. En kvalitativ dokumentanalys av svenska dags- och kvällstidningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Anna Westman; Johanna Jernberg; [2018-11-02]
  Nyckelord :Sexuella övergrepp; media; genus; makt;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera vad och hur svenska nyhetstidningarframställer gällande sexuella övergrepp från tidsperioden 2015-2017. Vidare är syftet attbelysa och analysera hur media gestaltar sexuella övergrepp i den samhälleliga debatten.Detta gjorde vi genom en kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER

 2. 2. Resistance in everyday encounters with racism: A study on how five young women of colour respond to the everyday racism they experience in Sweden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Julia Brandström; [2018-10-30]
  Nyckelord :everyday resistance; everyday racism; national identity; relationships; Sweden;

  Sammanfattning : Racism can be maintained and spread in a society through seemingly small everyday actions. In Sweden, this everyday racism often aims to point out that a non-white body is not Swedish by questions and comments on a person’s, sometimes assumed, ‘origin’. LÄS MER

 3. 3. FACEBOOK GROUPS FOR DISSEMINATION OF EU-FUNDED PROJECTS An exploratory study of knowledge sharing in communities of interest in social media

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Aura Camelia Ekblom; [2018-10-26]
  Nyckelord :knowledge sharing; dissemination; EU-funded projects; Facebook groups; Lifelong Learning Programme; Erasmus ; community of interest;

  Sammanfattning : This master thesis aims to explore dissemination and knowledge sharing on Facebook groups in EU-funded projects, in particular the Lifelong Programme and Erasmus+. Dissemination is seen by the funding European Commission as very important, in particular because the wider public in the European community should benefit socio-economically from these projects’ results as indirect financiers through the European Union (EU) budget. LÄS MER

 4. 4. Upplagt för feminism: En etnografisk studie av stickningens kvinnogemenskap och feministiska strävanden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Elin Thomasson; [2018-10-05]
  Nyckelord :stickning; femininitet; feminism; hantverk; slöjd; queer phenomenology;

  Sammanfattning : This thesis examines the relation between knitting, femininity and feminism within the knitting movement organized through social media.The main material used in this study is interview transcriptions. In total, twelve interviews with female knitters have been conducted. LÄS MER

 5. 5. Factors Influencing Child Trafficking: An analysis of cases reported in Ghana

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Joseph Agbeko Yadoglah; [2018-09-25]
  Nyckelord :Child Trafficking; Ghana; ; Victims; Traffickers; Traffickers; Exploitation; Victimology; Victimization;

  Sammanfattning : Trafficking in persons is a global challenge. Several millions of victims are affected by trafficking annually. Most of these victims are children who are exploited sexually and into forced labour. There have been global concerns on the occurrence of trafficking and Ghana as a country, has been placed on the tier 2 watch list by the United States. LÄS MER