Sökning: "LabVIEW"

Visar resultat 1 - 5 av 215 uppsatser innehållade ordet LabVIEW.

 1. 1. Färdigställande av datainsamlingssystem för elektronisk näsa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Elektronik

  Författare :Jonathan Jakobsson; [2020]
  Nyckelord :elektronisk näsa; principalkomponentanalys; klassificering;

  Sammanfattning : Ett datainsamlingssystem för en elektronisk näsa utvecklat av tre studenter vid högskolan i Gävle har undersökts för att sedan vidareutvecklas. Det tidigare systemet utvecklades för att samla in data från en elektronisk näsa med fyra sensorkort. LÄS MER

 2. 2. Design and construction of a contactless excitation and response measurement system

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Johan Westlund; [2019]
  Nyckelord :Rotor dynamic; Electromagnet; Contactless excitation; LabVIEW; Measurement instruments; Force control; CERS; Rotordynamik; Elektromagnet; Kontaktlös exitation; LabVIEW; Kraftkontroll; CERS;

  Sammanfattning : Manufacturing industry works on Overall Equipment Effectiveness (OEE) to increase the yield and speed of machining. A good knowledge of the machine properties is important to increase the speed while still maintaining stable cutting with low tool usage. LÄS MER

 3. 3. LabView-baserat produktionstest för borstlösa trefasiga likströmsmotorer

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Marlene Thulin; [2019]
  Nyckelord :Electric motor; brushless DC motor; testing; production test; LabView; Elmotor; borstlös DC-motor; testning; produktionstest; LabView;

  Sammanfattning : Testning är en viktig del i tillverkningskedjan för att säkerställa kvalitet och funktion hos elektronikprodukter, och utförs ofta på flera nivåer innan den färdiga produkten lämnar fabriken. Produktionstester är rutinmässiga tester som tillämpas under masstillverkning och vid utformning av dessa måste tidseffektivitet prioriteras för att minimera negativ inverkan på produktionstakten. LÄS MER

 4. 4. Phase Locked Loop using LABVIEW

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)

  Författare :Chetan Narashimhamurthy; [2019]
  Nyckelord :Phase Locked Loop; LABVIEW; wireless communication;

  Sammanfattning : The phase-locked loop is an important concept in the field of wireless communication. PLL:s have wide-ranging applications in many electronic circuits. The history and the basic principle of the phase-locked loop are discussed. LÄS MER

 5. 5. Analysis of Accuracy for Engine and Gearbox Sensors

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Erkan Dogantimur; Daniel Johnsson; [2019]
  Nyckelord :statistical; analysis; engine; gearbox; sensor; sensors; rotation; rotational; speed; differential; pressure; performance; characteristics; trueness; precision; accuracy; Hall; inductive; induction; gauge pressure; reference; hysteresis; bias; noise; linearity; non-linearity; DEWESoft; DAQ; wheel; tooth; teeth; absolute; rotary; encoder; matlab; XOR; Gray; binary; LabView; sampling; measurement; measuring; statistisk; analys; motor; växellåda; sensor; sensorer; rotation; rotationell; hastighet; fart; differentiell; tryck; prestanda; karaktäristik; trueness; precision; accuracy; noggrannhet; onoggrannhet; Hall; induktiv; induktion; tryckskillnad; referens; hysteres; bias; avstånd; brus; linjäritet; linearitet; olinear; olinjär; olinearitet; olinjäritet; DEWESoft; DAQ; sampling; mätning; hjul; tand; tänder; absolut; rotationsgivare; givare; matlab; XOR; Gray; binär; LabView;

  Sammanfattning : This thesis provides a standardized method to measure accuracy for engine and gearbox sensors. Accuracy is defined by ISO 5725, which states that trueness and precision need to be known to provide a metric for accuracy. However, obtaining and processing the data required for this is not straight forward. LÄS MER