Sökning: "LabVIEW"

Visar resultat 1 - 5 av 207 uppsatser innehållade ordet LabVIEW.

 1. 1. Automatiserad pulsationsrigg med övervakning och loggning av mätdata

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Fredrik Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Automatiserad pulsationsrigg; LabVIEW; loggning av data; CompaqDAQ; trådtöjningsgivare; lastcell; magnetisk lägesgivare;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver framtagningen av en automatiserad pulsationsrigg som är utvecklad för test av skivbromsar. Utvecklingen av den automatiserade pulsationsriggen riktar sig mot att designa och konstruera ett automatiserat system. LÄS MER

 2. 2. Automatic control of a model elevator based on NI LabVIEW and myRIO

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Signaler och System

  Författare :Anton Storfors; [2018]
  Nyckelord :LabVIEW myRIO FPGA;

  Sammanfattning : This project aims to use the myRIO embedded device with programming development software, LabVIEW, for the education of automatic control in association with the course Control Engineering (Reglerteknik) in Uppsala University.  The myRIO is a portable reconfigurable I/O (RIO) device developed by National Instruments for students to use for designing control, signal processing, robotics, and mechatronics systems. LÄS MER

 3. 3. Design of Experimental Setup for Investigation of Effect of Moisture Content on Transformer Paper Ageing during Intermittent Load

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Patrik Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Dynamic Transformer Rating; transformer; moisture content; paper ageing; cellulose ageing; intermittent load; experiment; experimental setup;

  Sammanfattning : In this project an experimental setup is designed to investigate the effect of intermittent load patterns in combination with moisture content on cellulose ageing. It is done by exposing groups of samples to different intermittent load patterns with varying frequency. LÄS MER

 4. 4. Investigation of the effect of moisture in transformers on the aging of the solid insulation for dynamic rating applications

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Christos Stefanou; [2018]
  Nyckelord :Dynamic rating; dynamic transformer rating; moisture in transformers; aging of transformer insulation; cellulose aging; solid insulation aging; experiment.; Dynamisk last; dynamisk transformatorklassificering; fukt i transformatorer; åldrande av transformatorisolation; åldrande av cellulosa; åldrande av fast isolation; experiment.;

  Sammanfattning : In the present thesis an investigation is performed for the effect of moisture contenton the aging of the solid insulation for transformers that are dynamically loaded. Theinvestigation is based on a theoretical analysis and a model. LÄS MER

 5. 5. Design of Automatic System in Ice-cream Shop

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Yijie Guo; Yaowen Shen; [2018]
  Nyckelord :Arduino; Mechanical analysis; LabVIEW; control system; Robotics arm; DOF design; PLC; timing belt design;

  Sammanfattning : The focus of this work was to design, develop and implement an automatic scoop system for an ice-cream shop. The main contribution covers programming of PLC and Arduino, LabVIEW, mechanical structure design of scoop, assembly line, timing belt and robotics arm and stress analysis of the structures in the system. LÄS MER