Sökning: "LabVIEW"

Visar resultat 1 - 5 av 209 uppsatser innehållade ordet LabVIEW.

 1. 1. Design and construction of a contactless excitation and response measurement system

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Johan Westlund; [2019]
  Nyckelord :Rotor dynamic; Electromagnet; Contactless excitation; LabVIEW; Measurement instruments; Force control; CERS; Rotordynamik; Elektromagnet; Kontaktlös exitation; LabVIEW; Kraftkontroll; CERS;

  Sammanfattning : Manufacturing industry works on Overall Equipment Effectiveness (OEE) to increase the yield and speed of machining. A good knowledge of the machine properties is important to increase the speed while still maintaining stable cutting with low tool usage. LÄS MER

 2. 2. Distance measurement by means of phase radar

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)

  Författare :Gang Huang; [2019]
  Nyckelord :Phase Radar; Distance Measurement; Location System; Hardware Implementation; Matlab Algorithms;

  Sammanfattning : A distance measurement by means of phase is used in a scheme to locate a transmitter. The system consists of three antennas. There is a transmitter, that in a sense acts as a target, in terms of radar concepts. Two receivers are used to determine the distance needed to find the position of the transmitter in the 2D plane. LÄS MER

 3. 3. Automatiserad pulsationsrigg med övervakning och loggning av mätdata

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Fredrik Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Automatiserad pulsationsrigg; LabVIEW; loggning av data; CompaqDAQ; trådtöjningsgivare; lastcell; magnetisk lägesgivare;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver framtagningen av en automatiserad pulsationsrigg som är utvecklad för test av skivbromsar. Utvecklingen av den automatiserade pulsationsriggen riktar sig mot att designa och konstruera ett automatiserat system. LÄS MER

 4. 4. Automatic control of a model elevator based on NI LabVIEW and myRIO

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Signaler och System

  Författare :Anton Storfors; [2018]
  Nyckelord :LabVIEW myRIO FPGA;

  Sammanfattning : This project aims to use the myRIO embedded device with programming development software, LabVIEW, for the education of automatic control in association with the course Control Engineering (Reglerteknik) in Uppsala University.  The myRIO is a portable reconfigurable I/O (RIO) device developed by National Instruments for students to use for designing control, signal processing, robotics, and mechatronics systems. LÄS MER

 5. 5. Design of Experimental Setup for Investigation of Effect of Moisture Content on Transformer Paper Ageing during Intermittent Load

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Patrik Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Dynamic Transformer Rating; transformer; moisture content; paper ageing; cellulose ageing; intermittent load; experiment; experimental setup;

  Sammanfattning : In this project an experimental setup is designed to investigate the effect of intermittent load patterns in combination with moisture content on cellulose ageing. It is done by exposing groups of samples to different intermittent load patterns with varying frequency. LÄS MER