Sökning: "LabVIEW"

Visar resultat 1 - 5 av 228 uppsatser innehållade ordet LabVIEW.

 1. 1. Optimisation of a LOX/Ethanol rocket engine ignition

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Pierre Collard; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : For more than half a century, humanity has achieved the feat of extracting itself from the earth's atmosphere and sailing into space, broadening the spectrum of knowledge and curiosity. Although space market seemed mastered and stable the arrival of new private players has reorganized the sector through new technological choices. LÄS MER

 2. 2. Automatic monitoring and control of Laser Metal Deposition Process

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :David Byseke; Alexander Thunell; [2021]
  Nyckelord :Laser metal deposition; LMD; automatic control;

  Sammanfattning : Laser metal deposition is an additive manufacturing technique that enables the manufacturing or repair of high-quality metal parts by building fine layers one at a time. To get a stable process with a low number of flaws and irregularities the process needs a fully operational and functioning control system. LÄS MER

 3. 3. HETEROGENEOUS BATTERY SYSTEMS IN BATTERY EQUIPPED PASSENGER TRAINS

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Emil Lundin; Johan Bergelin; [2021]
  Nyckelord :LabVIEW; MATLAB; Simulink; Control theory; Battery; Batteries; Li-ion; Heterogeneous batteries; LTO; NMC; Electronics; Electrical; Engineering; Simulation; Trains; SysML; UML; LTSpice; Design of experiments; DOE; Sensor technology; Railway; EV; Electrical vehicles;

  Sammanfattning : The rise of batteries in the industry, especially Li-ion, is increasing rapidly. Li-ion battery systems are traditionally composed of a particular type of cell chemistry fit to the system needs. Due to the significant differences between chemistries, different cells have different attributes. LÄS MER

 4. 4. Boiling heat transfer of multiple impinging water jets on a hot rotary cylinder

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Aitor Uriarte; [2021]
  Nyckelord :Quenching; unsteady heat transfer; multiple impinging jet; boiling; rotary cylinder; fast cooling.;

  Sammanfattning : Quenching technique is widely used in industrial applications as it enhances the mechanical properties of metals such as hardness and tensile strength. This technique consists of a heating process followed by fast cooling which results in different microstructures that enhance the metal behavior. LÄS MER

 5. 5. Styrning av servomotor med LabVIEW och DAQ-kort

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Sam Andersson; Carl Svantesson; [2021]
  Nyckelord :Servo board; DAQ; LabVIEW; laboration; Servobord; DAQ; LabVIEW; laboration;

  Sammanfattning : På KTH-Södertälje finns laborationsutrustning som inte har använts på länge. Utrustningen som behandlats i detta examensarbete är ett antal servobord. Ett servobord har en servomotor som roterar en cirkulär platta. Plattan är försedd med vita fält och en visare, och på utsidan av plattans omkrets finns markörer för olika vinklar. LÄS MER