Sökning: "frågeställningar mobbning"

Visar resultat 1 - 5 av 107 uppsatser innehållade orden frågeställningar mobbning.

 1. 1. Året av det påtvingade distansarbetet och digitala AW:s : - Hur den psykosociala arbetsmiljön påverkas ur ett medarbetarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad

  Författare :Nellie Thorén; Sandra Törnskog; [2021]
  Nyckelord :Covid-19 psykosocial arbetsmiljö; distansarbete; stress; mobbning; balans;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att skapa en djupare förståelse för hur den psykosociala arbetsmiljön påverkas av påtvingat distansarbete, sett ur medarbetarens perspektiv. År 2020 drog Covid-19 in över världen som en löpeld, en pandemi som drastiskt förändrade livet för mänskligheten. LÄS MER

 2. 2. Att förebygga och arbeta med mobbning och kränkande behandling på fritidshem.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Annelie Larsson; Emma Almquist; [2021]
  Nyckelord :bullying; kränkande; behandling; ; fritidshem; mobbning; kränkningsanmälningar; förebyggande; arbete; mot; mobbning;

  Sammanfattning : Sammanfattning Studiens syfte var att undersöka hur fritidslärare arbetade för att förebygga och motverka mobbning och kränkande behandling på fritidshemmet. Studien syftade även till att få kunskap om vilka åtgärder som tas om kränkande behandling uppstår. LÄS MER

 3. 3. Fångad av en (online)stormvind : En fallstudie på företaget NA-KD om hur onlinestormar kan påverka konsumenternas köpintention

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Felix Llado Ristorp; Katie Maria Walter; Lisa Nystedt; [2021]
  Nyckelord :Purchase intention; online storm; consumer behaviour; brand attitude; consumer engagement; social media; emotions; Köpintention; onlinestorm; konsumentbeteende; varumärkesattityd; konsumentengagemang; sociala medier; känslor;

  Sammanfattning : Utvecklingen av den digitala världen och sociala medier har gjort att konsumenter fått större makt i hur ett företag uppfattas då de direkt och indirekt påverkar företagets image genom det de delar, kommenterar och recenserar (Alam och Khan 2019). Ji, Li, North och Liu (2017) menar att en enda negativ kommentar på sociala medier kan växa till en allvarlig kris, som i denna studie definieras som en onlinestorm. LÄS MER

 4. 4. Förebyggande arbete mot mobbning och kränkande behandling i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Jenny Wahlgren; Therese Åström; [2021]
  Nyckelord :mobbning; kränkande behandling; grundskolepersonal; F-6; förebyggande; kvantitativ enkätundersökning; ekologiskt teori; antimobbningsprogram;

  Sammanfattning : I skolan är mobbning och kränkande behandlingar ett samhällsproblem som skolan bör arbeta aktivt mot att förebygga. Denna enkätstudie är framtagen med syfte att undersöka, och därmed bringa kunskap om, grundskolepersonals erfarenheter av det förebyggande arbetet mot mobbning och kränkande behandlingar. LÄS MER

 5. 5. Något man behöver acceptera : - En analys och diskussion av utbildningsfilmer om mobbning och deras användning i samhällskunskapsundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Johan Nilsson Alsterbåge; [2021]
  Nyckelord :Mobbning; filmanalys; samhällskunskap; undervisning; grundskolan.;

  Sammanfattning : I inledningen till denna uppsats understryks det att mobbning är ett ofta förekommande problem ute i samhället och på våra skolor. Därför är det inte heller otänkbart att fenomenet skildras i filmer som skall lära grundskolelever om mobbning och på så sätt förebygga det. LÄS MER