Sökning: "frågeställningar mobbning"

Visar resultat 1 - 5 av 107 uppsatser innehållade orden frågeställningar mobbning.

 1. 1. ”Jag är trött på skiten, var får mobbarna kraften ifrån?” : En kvalitativ studie om hur lärare och lärarstudenter uttrycker sig om nätmobbning och skolors arbete med det

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Minea Matero; Elisabeth Rettne; [2022]
  Nyckelord :mobbning; nätmobbning; lärare; lärarstudenter; diskursanalys;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur lärare och lärarstudenter uttrycker sig om nätmobbning och skolors arbete mot nätmobbning. Problemet är intressant då elever i låg- och mellanstadiet är aktiva på digitala enheter och i många fall även på sociala medier. LÄS MER

 2. 2. Året av det påtvingade distansarbetet och digitala AW:s : - Hur den psykosociala arbetsmiljön påverkas ur ett medarbetarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad

  Författare :Nellie Thorén; Sandra Törnskog; [2021]
  Nyckelord :Covid-19 psykosocial arbetsmiljö; distansarbete; stress; mobbning; balans;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att skapa en djupare förståelse för hur den psykosociala arbetsmiljön påverkas av påtvingat distansarbete, sett ur medarbetarens perspektiv. År 2020 drog Covid-19 in över världen som en löpeld, en pandemi som drastiskt förändrade livet för mänskligheten. LÄS MER

 3. 3. Fångad av en (online)stormvind : En fallstudie på företaget NA-KD om hur onlinestormar kan påverka konsumenternas köpintention

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Felix Llado Ristorp; Katie Maria Walter; Lisa Nystedt; [2021]
  Nyckelord :Purchase intention; online storm; consumer behaviour; brand attitude; consumer engagement; social media; emotions; Köpintention; onlinestorm; konsumentbeteende; varumärkesattityd; konsumentengagemang; sociala medier; känslor;

  Sammanfattning : Utvecklingen av den digitala världen och sociala medier har gjort att konsumenter fått större makt i hur ett företag uppfattas då de direkt och indirekt påverkar företagets image genom det de delar, kommenterar och recenserar (Alam och Khan 2019). Ji, Li, North och Liu (2017) menar att en enda negativ kommentar på sociala medier kan växa till en allvarlig kris, som i denna studie definieras som en onlinestorm. LÄS MER

 4. 4. Förebyggande arbete mot mobbning och kränkande behandling i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Jenny Wahlgren; Therese Åström; [2021]
  Nyckelord :mobbning; kränkande behandling; grundskolepersonal; F-6; förebyggande; kvantitativ enkätundersökning; ekologiskt teori; antimobbningsprogram;

  Sammanfattning : I skolan är mobbning och kränkande behandlingar ett samhällsproblem som skolan bör arbeta aktivt mot att förebygga. Denna enkätstudie är framtagen med syfte att undersöka, och därmed bringa kunskap om, grundskolepersonals erfarenheter av det förebyggande arbetet mot mobbning och kränkande behandlingar. LÄS MER

 5. 5. Något man behöver acceptera : - En analys och diskussion av utbildningsfilmer om mobbning och deras användning i samhällskunskapsundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Johan Nilsson Alsterbåge; [2021]
  Nyckelord :Mobbning; filmanalys; samhällskunskap; undervisning; grundskolan.;

  Sammanfattning : I inledningen till denna uppsats understryks det att mobbning är ett ofta förekommande problem ute i samhället och på våra skolor. Därför är det inte heller otänkbart att fenomenet skildras i filmer som skall lära grundskolelever om mobbning och på så sätt förebygga det. LÄS MER