Sökning: "Teachers"

Visar resultat 1 - 5 av 17242 uppsatser innehållade ordet Teachers.

 1. 1. DIDAKTISKA PERSPEKTIV PÅ EN BILDUNG-ORIENTERAD BIOLOGIUNDERVISNING -en analys utifrån tysk bildningstradition med exempel från biologilärares praktik på folkhögskola

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Christina Degerstedt; [2024-03-26]
  Nyckelord :Biology teaching; didactic strategies; companion meanings; Bildung; dialogue; citizenship; democracy;

  Sammanfattning : Aim: The aim of the study is to show how a Bildung-oriented biology teaching could be designed, along with providing classroom examples of such teaching. In this study, the term Bildung, is defined based on the German Didaktik tradition as competences for self-determination, constructive participation in society, and solidarity. LÄS MER

 2. 2. Democracy and Controversial Issues: Preparing students to become global citizens

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Sofie Sandell; Neha Sharma; [2024-03-20]
  Nyckelord :demokrati; kontroversiella frågor; skolutveckling; ledarskap; democracy; controversial issues; school management; leadership;

  Sammanfattning : In an attempt to make tomorrow's generation more democratic and critically aware, Skolverket has given clear instructions of including discussions related to controversial issues in classroom teachings. The thesis has both teachers’ and students’ perspectives of how conscious they are about using this tool. LÄS MER

 3. 3. Tänka, resonera och räkna – ett examensarbete om lärares upplevelser av en ny undervisningsmodell i matematik.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Madeleine Hertz Felin Marie Berglund; [2024-02-09]
  Nyckelord :TRR; matematiksatsning; matematikundervisning; undervisningsmodell; kollegialt samarbete;

  Sammanfattning : Skolverket rapporterar att det finns en matematikängslan bland svenska elever och vi ser också ett dalande resultat i den nya PISA-undersökningen. Man kan fråga sig om detta har att göra med vår statiska matematikundervisning i lärobok som tidigare forskning beskriver. LÄS MER

 4. 4. FRISKOLOR OCH DESS ÄGANDE Hur påverkar huvudmannens storlek lärares uppfattningar om kvalitet i friskolor?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jakob Andersson; [2024-01-30]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sweden’s private schools are a topic that has been widely discussed in Swedish media as well as in academic research. Discussions about these schools tend to focus on comparisons between public and private schools as well as how private schools affect students’ academic results. LÄS MER

 5. 5. Exploring the Integration of Artificial Intelligence Tools in English as a Foreign Language (EFL) Pedagogy. A Literature Review

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Göteborgs universitet / Lärarutbildningsnämnden

  Författare :Rasmus Andersson; Axel Ringhagen; Albin Tapper; [2024-01-18]
  Nyckelord :Teachers; implementing AI; EFL classroom;

  Sammanfattning : The introduction of artificial intelligence (AI) tools in schools has sparked a polarised debate about its negative impact on critical thinking, plagiarism, and problem-solving skills. Future educators will be affected by the tools, prompting this thesis to explore their potential benefits and challenges through a literature review. LÄS MER