Sökning: "Teachers"

Visar resultat 1 - 5 av 10581 uppsatser innehållade ordet Teachers.

 1. 1. Att läsa i en tid med brist på tid : En studie av fyra lärares perspektiv gällande läsläxor och vad de anser krävs för att deras elever ska få tillräckligt med tid till läsning

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Anton Selling; [2020]
  Nyckelord :Leisure reading; reading homework; reading coherence; reading culture and the pupil’s responsibility.; Fritidsläsning; läsläxor; läsförståelse och läskultur och elevens ansvar;

  Sammanfattning : It is difficult to find time to read books today, when many other media compete for your spare time. Is the time that pupils get to read in schools enough to make them proficient readers? In Sweden some teachers debate that the homework is a solution to find more time for the pupils to read, while others debate that avoiding homework will make their teaching more equivalent. LÄS MER

 2. 2. Språkutvecklande stödstrukturer : En observations- och intervjustudie om lärares arbete med läsning i SO i åk 4–5

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Lina Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Literacy development; Comprehension strategies; Reading methods; Teaching strategies; Scaffolding; subject specific literacy; classroom interaction; social studies; Språkutvecklande arbetssätt; strukturstöd; läsförståelsestrategier; läsförståelse; stöttning; klassrumsinteraktion; samhällsorienterande ämnen;

  Sammanfattning : The curriculum for social studies is designed in a way where knowledge is assessed through the students’ expressive language skills. Much of the knowledge is also expected to be gained through reading. LÄS MER

 3. 3. DOES ICT USE AFFECT THE SOCIAL WELL-BEING AND ACADEMIC PERFORMANCE IN SWEDEN? EMPRICAL EVIDENCE FROM PISA 2015?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Bas Senden; [2019-12-20]
  Nyckelord :Technology; Social well-being; Mediation; Academic performance; PISA;

  Sammanfattning : Aim:This study takes a quantitative approach, using PISA 2015 data in order to investigate the ICT use of Swedish secondary school students and the effects it has on social well-being as well as academic performance. Importantly, the mediating effects of different aspects of social well-being are taken into consideration to investigate the role they play within the relationship between ICT use and learning outcomes. LÄS MER

 4. 4. PARENT ENGAGEMENT IN SWEDISH PRESCHOOLS A narrative inquiry through the conceptual lens of proximal processes

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Tina Elisabeth Yngvesson; [2019-12-20]
  Nyckelord :Preschool; home; parent; child; teacher; engagement;

  Sammanfattning : Aim:There is an overall heavy emphasis on establishing strong teacher-parent relationships in the Swedish National Curriculum for Preschools and parent engagement in this regard, is considered important for reasons such as promoting child well-being-, healthy development-, socialisation- and learning through play. The central target of inquiry in this study was thus to investigate children- and adults’ understanding of parent engagement in Swedish preschools through the conceptual lens of proximal processes and explore how this may or may not affect child well-being and developmentTheory:The importance of understanding children’s learning as embedded in the social, cultural and family contexts in which it occurs contributes to the overall consensus that children will, in a well-being-, development- and learning perspective, do better with parents who are actively engaged in their children’s pedagogical life. LÄS MER

 5. 5. Möjliga rum för socialt kapital i El Sistema

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/ Högskolan för scen och musik

  Författare :Camilla Sarner; [2019-11-22]
  Nyckelord :Social capital; El Sistema; music education;

  Sammanfattning : The study results show that children and parents develop social networks characterized by mutualtrust and faith. Swedish society, with its strong public welfare system, has a high level ofinterpersonal trust. LÄS MER