Sökning: "visit"

Visar resultat 1 - 5 av 1791 uppsatser innehållade ordet visit.

 1. 1. Kristen lära i ljuset av en hindu Paramahansa Yogananda tolkar det Nya Testamentet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Jonas Albihn; [2023-07-13]
  Nyckelord :esoterism; kristenhet; bhagavad gita; karma; soteriologi; kristendom; hinduism; yoga; indien; reinkarnation; frälsning; bibeln;

  Sammanfattning : In this essay I enquire how a Hindu-reading of the Christian scriptures in the New Testament can form the understanding of the message of Jesus Christ and the Christian theology. More thoroughly I enquire the Hindu author and religious leader Paramahansa Yogananda’s commentary on the New Testament. LÄS MER

 2. 2. Mind The Gap Between Your Intelligence And Choice Architecture

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Amanda Liljevall; Emelie Lillskog; [2023-07-03]
  Nyckelord :Cookie consent notices; cookie banner; choice architecture; consumer choice behaviour; general data protection regulation; GDPR; online privacy; web content analysis;

  Sammanfattning : Digital footprints of online behaviour are now possible to gather through the use of cookies. As a result, consumer activities once considered private are now monitored and used by online businesses and marketers, providing them with information about who we are, what we think, and what we like. LÄS MER

 3. 3. Grönblå skyfallshantering : en fallstudie om skyfallsskydd för befintliga byggnader i Stockholm

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Sandra Andersson; Frida Helander; [2023]
  Nyckelord :skyfall; skyfallskartering; urban dagvattenhantering; grönblå infrastruktur; översvämning; SCALGO Live;

  Sammanfattning : På senare år har skyfall skapat översvämningar globalt, och mer frekvent i Sverige än tidigare. Dessa översvämningar har orsakat stora skador på hus och infrastruktur. Det har blivit viktigare att skapa klimatresilienta städer och det händer mycket inom området. LÄS MER

 4. 4. Den saknade teaterpubliken : Om varför unga vuxna i Hallandsregionen inte går på teater. En textanalys om unga vuxnas kulturkonsumtion- och kulturvanor i Halland

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Estelle Johansson; [2023]
  Nyckelord :Cultural studies; kultur; kulturkonsumtion; kulturvanor och teater;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker unga vuxnas syn på teater i Halland, deras kulturella vanor, hur de ser på kultur och hur de föredrar att konsumera kultur. Uppsatsen letar efter de avgörande faktorerna för vad de unga vuxna tycker är intressant och avgörande för att de ska besöka en teater. LÄS MER

 5. 5. Klädproduktion av gamla textilier i fysisk butik

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Elias Makrous; Julia Rasch; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta arbete undersöker hur cirkulär ekonomi kan implementeras in i klädindustrin med fokus på stickade och virkade textilier. Detta genom att studera hur direkt återproduktion av kläder i konsumentbutik skulle se ut, med att ta inspiration från ett redan befintligt koncept. LÄS MER