Sökning: "visit"

Visar resultat 1 - 5 av 1684 uppsatser innehållade ordet visit.

 1. 1. An Immersive Visit to the Cinema : Designing a Virtual Exhibition Piece of a Physical Exhibition

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och Informationsteknik; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Katarina Rosén; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Postoperativ kroppstemperatur hos hundar som genomgått tandåtgärd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Jonna Eriksson; Felicia Jonsson; [2022]
  Nyckelord :djuromvårdnad; hypotermi; journal; monitorering; postoperativ; PTR;

  Sammanfattning : Djur som genomgår anestesi utsätts för flera risker, en av de vanligaste är att djuret drabbas av hypotermi. I en hypoterm kropp sker det flera fysiologiska förändringar som påverkar djuret negativt. Hypotermi kan till exempel leda till ökat syrgasbehov, dysfunktion av organsystem, ökad risk för infektioner och längre återhämtningstid. LÄS MER

 3. 3. Why do we go to the cinema?-A qualitative study of cinema attendance motivation in Sweden and Korea

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Da Ok Jung; [2022]
  Nyckelord :Motivation; Cinema; Cinema attendance; Experience; Experiential consumption; cultural consumption; Uses and Gratifications Theory; OTT; Entertainment; Escape; Socialisation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Due to COVID-19 and the penetration of OTT services, the cinema industry is suffering from audience loss. With this contextual change, the question of whether the cinema industry will survive is constantly rising. LÄS MER

 4. 4. Nollis Boländerna : en kartläggning av den ceremoniella externhandelsplatsen

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Albin Larsson; [2022]
  Nyckelord :Learning from Las Vegas; The Strip; Nolli; Figur-mark-karta; ceremoniellt utrymme; externhandel; Boländerna;

  Sammanfattning : Syftet med denna kandidatuppsats är att nå en större förståelse kring Venturis, Scott Browns och Izenours kartläggning av Las Vegas, i boken Learning from Las Vegas, och vad deras kartläggningsmetod kan berätta om Uppsala-stadsdelen Boländerna. Uppsatsen utforskar specifikt kartan Nollis Las Vegas som teoretisk metod. LÄS MER

 5. 5. En religionsundervisning på besök : En kvalitativ studie om gymnasielärares erfarenheter av studiebesök som verktyg för att representera religion och livsåskådningar

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Alice Gustafsson; [2022]
  Nyckelord :Studiebesök; representation; inre mångfald; levd religion;

  Sammanfattning : I yrkesrollen som lärare ingår många viktiga uppdrag, däribland att undervisningen ska skapa en förståelse hos eleverna för andra människor. Tidigare forskning visar att majoriteten av dagens ungdomar sällan möter religion och religiositet i sin vardag. LÄS MER