Sökning: "lärarens intresse"

Visar resultat 1 - 5 av 251 uppsatser innehållade orden lärarens intresse.

 1. 1. Att skapa motivation för matematik i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Frida Espelund; Marika Knutsson; [2019]
  Nyckelord :classroom; mathematics; motivation; primary school; student; teacher;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att utifrån vetenskapliga källor belysa viktiga faktorer för hur läraren ska verka för att skapa motivation hos lågstadieelever inom matematikämnet. Sökprocessen skedde i flertalet elektroniska databaser, varpå vi använde oss av framtagna sökord. LÄS MER

 2. 2. Gymnasieelevers uppfattningar om kemistudier, syn på motivation och lärares påverkan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Catarina Stenhammar; [2019]
  Nyckelord :fenomenografi; kemistudier; intresse för kemi; lärarens roll; motivation;

  Sammanfattning : För alla som läser det naturvetenskapliga eller tekniska programmet på gymnasiet är kursen i Kemi 1 obligatorisk. Flera studier har visat att motivationen för kemistudier på gymnasiet och även i högre utbildning såsom högskole- och universitetsnivå dalar, vilket kan anses oroväckande. LÄS MER

 3. 3. Digital didaktisk design i företagsekonomi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Katrine Wendel; [2019]
  Nyckelord :digital design; didaktik; TPACK; verksamhetsteori; Lgy11; företagsekonomi; gymnasiet;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker Lgr11/Lgy11-revideringens effekt ett par månader efter att den trätt i kraft. Revideringen handlar om att integrera digital kompetens i undervisningen, till skillnad mot att använda digitala medel. LÄS MER

 4. 4. Spel i matematikundervisningen : effekterna på elevers lärande och vikten av scaffolding

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Anna Myhrén; Louise Palmqvist; [2019]
  Nyckelord :Spel; elevers lärande; matematikundervisning; scaffolding; motivation;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien har varit att granska effekterna av spel på elevers lärande. Dels hur spel som metod påverkar elevers lärande, men också vilken roll scaffolding vid spelande har för lärandet. För att ta fram artiklarna som den här studien baserats på, har en kvalitativ litteraturstudie genomförts. LÄS MER

 5. 5. Vad blir det för bok? : En undersökning om valen av litteratur i Svenska 1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för litteratursociologi

  Författare :Rebecca Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Litterär kanon; Svenska 1; Skönlitteratur i skolan;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen har varit att se hur användningen av skönlitteratur ser ut i Svenska 1. Genom att fokusera på lärarnas val och tankar har jag undersökt vilka titlar som arbetas med i klassrummet inom Svenska 1, samt vilka pedagogiska aspekter som ligger till grund för de litterära val lärarna gör. LÄS MER