Sökning: "lärarens intresse"

Visar resultat 1 - 5 av 245 uppsatser innehållade orden lärarens intresse.

 1. 1. Gymnasieelevers uppfattningar om kemistudier, syn på motivation och lärares påverkan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Catarina Stenhammar; [2019]
  Nyckelord :fenomenografi; kemistudier; intresse för kemi; lärarens roll; motivation;

  Sammanfattning : För alla som läser det naturvetenskapliga eller tekniska programmet på gymnasiet är kursen i Kemi 1 obligatorisk. Flera studier har visat att motivationen för kemistudier på gymnasiet och även i högre utbildning såsom högskole- och universitetsnivå dalar, vilket kan anses oroväckande. LÄS MER

 2. 2. Digital didaktisk design i företagsekonomi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Katrine Wendel; [2019]
  Nyckelord :digital design; didaktik; TPACK; verksamhetsteori; Lgy11; företagsekonomi; gymnasiet;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker Lgr11/Lgy11-revideringens effekt ett par månader efter att den trätt i kraft. Revideringen handlar om att integrera digital kompetens i undervisningen, till skillnad mot att använda digitala medel. LÄS MER

 3. 3. Vad blir det för bok? : En undersökning om valen av litteratur i Svenska 1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för litteratursociologi

  Författare :Rebecca Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Litterär kanon; Svenska 1; Skönlitteratur i skolan;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen har varit att se hur användningen av skönlitteratur ser ut i Svenska 1. Genom att fokusera på lärarnas val och tankar har jag undersökt vilka titlar som arbetas med i klassrummet inom Svenska 1, samt vilka pedagogiska aspekter som ligger till grund för de litterära val lärarna gör. LÄS MER

 4. 4. Demokratifostran i SO-undervisning i årskurs F-3 : En studie med särskilt fokus på vilka kommunikationsmöjligheter eleverna erbjuds inom SO-undervisningen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Johanna Korpela; [2019]
  Nyckelord :Demokratiuppdraget; demokratifostran; demokratiska arbetsformer; deliberativ kommunikation.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om hur lärare i årskurs F-3 gestaltar demokratifostran inom ramen för SO-undervisningen med särskilt fokus på vilka kommunikationsmöjligheter som erbjuds eleverna. Intresse för ämnet väcktes under den verksamhetsförlagda utbildningen där jag mötte olika gestaltningar och förhållningssätt gällande demokratifostran. LÄS MER

 5. 5. Digitalisering - mer än sök och finn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Alice Hörnestig; Olivia Borring; [2019]
  Nyckelord :digitalisering; centralt innehåll; digital kompetens; gymnasieskolan; samhällskunskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att svara på frågeställningarna: Vad säger styrdokument för samhällskunskap att gymnasieelever behöver veta om digitaliseringens samhällspåverkan? och I vilken utsträckning kan vetenskapen bidrar med kunskapsinnehåll till samhällskunskapsundervisningen i relation till dessa skrivningar? Motiveringen till valet av frågeställningarna bygger dels på de nya revideringarna av styrdokument för gymnasieskolan, där digitaliseringsbegreppen adderats, men även på ett eget intresse gällande lärarens tolkningsutrymme och kunskapssyn, detta med tanke på vår framtida yrkesprofession. Frågeställningarna har besvarats genom att studera styrdokumenten för gymnasieskolan och det vetenskapliga fältet som belyser området. LÄS MER