Sökning: "NPF"

Visar resultat 1 - 5 av 125 uppsatser innehållade ordet NPF.

 1. 1. Kooperativt lärande i matematik - en utvecklande process

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Erica Törngren; Pernilla Magnusson; [2021]
  Nyckelord :Advantage; Cooperative learning; Disadvantage; Math*; Young learners; Kooperativt lärande; hinder; möjligheter;

  Sammanfattning : Kooperativt lärande i matematik är en framgångsrik metod och lärare över hela världenförespråkar och arbetar utifrån detta arbetssätt (Kagan och Stenlev, 2017). Syftet meddenna kunskapsöversikt blev således att undersöka vad som krävs för att göra kooperativtlärande kunskapsutvecklande och vilken roll läraren har. LÄS MER

 2. 2. Barns specialpedagogiska behov som utgångspunkt för organisering av förskolans verksamhet : med fokus på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Sofia Lundberg; Charlott Gustavsson; [2021]
  Nyckelord :delaktighet; inkludering; neuropsykiatrisk funktionsnedsättning NPF ; organisering av förskolans verksamhet; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare beskriver att de organiserar verksamhetentill barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). För att undersöka detta användese-postintervju där fem verksamma förskollärare i två närliggande kommuner beskrev hur deorganiserar verksamheten till barn med NPF. LÄS MER

 3. 3. Vem ryms i modellen? - En studie om konflikthanteringsmodeller och ADHD

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan

  Författare :Erik Carlsson; [2021]
  Nyckelord :Musikpedagogik; ADHD; NPF; konflikthantering; Non Violent Comunication NVC; Major Minor Equal MME;

  Sammanfattning : Inom kursen för konflikthantering under musiklärarutbildningen på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm (KMH) presenteras flera olika modeller för en effektiv konflikthantering. I föreliggande studie har två av dessa konflikthanteringsmodeller – Major Minor Equal (MME) och Non Violent Communication (NVC) ställts i relation till diagnoskriterierna för den neuropsykiatriska funktionsnedsättningen Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). LÄS MER

 4. 4. Neuropsykiatriska diagnoser hos vuxna : En studie ur ett livsvärldsperspektiv

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Linda Nilsson; Josephine Lindblad; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study aims to describe and understand the phenomenon of obtaining an established neuropsychiatric functional variation (NPF) diagnosed in adulthood. The study has been based on a phenomenological starting point and lifeworld approach to further implement KASAM as a theory to clarify the signification of meaning, which is also central in both phenomenology and in the lifeworld perspective. LÄS MER

 5. 5. Hur räknar du ut 45 + 39? : En studie över vilka beräkningsstrategier högpresterande elever i matematik tillämpar vid aritmetiska uppgifter samt hur dessa beräkningsstrategier förhåller sig till arbetsminne.

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Cecilia Kristensen; Hanna Birkdal; [2021]
  Nyckelord :matematik; aritmetik; huvudräkning; beräkningsstrategi; talfakta; högpresterande; spetsutbildning; minne;

  Sammanfattning : Mental arithmetic problems require cognitive skills such as decoding numbers, working memory and the use of mental computation strategies. Pupils obtain various computation strategies at school, but what kind of strategies do pupils who are high achievers in mathematics choose while solving mental arithmetic problems? This study aimed to investigate what kind of strategies pupils who are high achievers in mathematics used while solving mental arithmetic problems, and if there were any substantial findings in the correlation between those strategies and their audio and visual memory. LÄS MER