Sökning: "NPF"

Visar resultat 1 - 5 av 106 uppsatser innehållade ordet NPF.

 1. 1. En kvalitativ studie om vikten av tidig upptäckt och tidiga insatser för barn med autism : "Hur vi kan undvika att barn blir kungar och drottningar i sina hem"

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Frida Sjödin; Elisabeth Stenlund; [2020]
  Nyckelord :autism; tidiga tecken; tidiga insatser; diagnos; specialpedagogiska perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka förskollärares och specialpedagogers erfarenheter av hur barn med autism upptäcks och vilka åtgärder de vidtar för att hjälpa och stötta barnet. Enligt förskolans styrdokument ska inte barn behöva en diagnos för att få det stöd och de resurser som deras speciella behov kräver. LÄS MER

 2. 2. När hjärnan arbetar annorlunda : En systematisk litteraturstudie om forskningsresultaten av att inkludera elever med autismspektrumtillstånd i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Matilda Engström; Erik Petersson; [2020]
  Nyckelord :Inkludering; autismspektrumtillstånd; neuropsykiatrisk funktionsnedsättning; Specialpedagogik;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka svårigheter och positiva effekter av att inkludera elever med autismspektrumtillstånd (AST) i grundskolan. Studien är en systematisk litteraturstudie som hämtat sitt material genom en databasundersökning i ERIC. LÄS MER

 3. 3. Pulsträning i skolan - och dess påverkan på kognition : en studie av pulstränings effekt på kognitiva förmågor i en grupp barn i 12-års åldern med ADHD symptom

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Magnus Larsson; [2020]
  Nyckelord :Pulsträning; skolan; adhd; npf;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie är att undersöka om det är motiverat med 20 minuters pulsträning i 70 – 90 procent av maximal hjärtfrekvens tre gånger i veckan för en selektivt utvald grupp där en övervägande del antingen har ADHD diagnos eller uppvisar symptom på det, eller andra diagnoser som dyslexi och språkstörning. Vad blir resultatet på ett Trail Making test A och B efter 20 minuters pulsträning tre gånger per vecka efter 11 veckor? Vad blir resultatet på ett Digit Span Memory test efter 20 minuters pulsträning tre gånger per vecka efter 11 veckor? Vad blir resultatet på ett Flanker test efter 20 minuters pulsträning tre gånger per vecka efter 11 veckor? I vilken utsträckning klarar eleverna att hålla sig inom valt intensitetsintervall, 70-90 procent [BL1] av maximal hjärtfrekvens? Metod 17 elever deltog i en 12 veckor (1 vecka uppehåll för lov) lång intervention av pulsträning i 70-90 procent av maxpuls under 20 minuter tre gånger i veckan. LÄS MER

 4. 4. Fritidspolitikers uppfattning om sin kunskap om NPF och ett specialpedagogiskt samarbete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Ann-Kristin Jansson; Linda Nordlander; [2020]
  Nyckelord :NPF; specialpedagogik; politik; ramfaktorteori; relationellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med den här undersökningen var att ta reda på fritidspolitikers uppfattningar om sin egen kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som t.ex. ADHD och autism, men även att ta reda på deras uppfattning om hur ett samarbete med specialpedagog kan se ut. LÄS MER

 5. 5. Småskaliga bönders kapaciteter i Maharashtra, Indien: En undersökning av narrativ inom Indiens och Maharashtras policys om klimatförändringar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Markus Lewin; [2020]
  Nyckelord :Indien; Bönder; Klimat; Kapaciteter; Mänskliga Rättigheter; Human Security; Narrativ; Fattigdom; Självmord; Maharashtra. India; Farmers; Capacities; Climate; Human Rights; Narratives; Poverty; Suicide; Maharashtra.; Earth and Environmental Sciences; Agriculture and Food Sciences;

  Sammanfattning : Småskaliga bönders kapaciteter i Maharashtra, Indien Uppsatsen kommer att undersöka primärmaterialen Indiens klimatförändringspolicy och Maharashtras handlingsplan. Uppsatsen ämnar att utöka kunskapen om småskaliga bönders situation i den indiska delstaten Maharashtra, i relation till aspekter om förändringar av Indiens klimat. LÄS MER