Sökning: "subjektsposition"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade ordet subjektsposition.

 1. 1. Pedagogisk dokumentation med yngre barn : ett komplext arbete med möjligheter och utmaningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Liudmila Vysotskaya; [2020]
  Nyckelord :förskola; yngre barn; pedagogisk dokumentation; socialkonstruktionism; subjektsposition;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Den grammatiska kodningen av offer och förövare : En undersökning av tidningsartiklar före och efter #metoo

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Anna Karlsson; [2020]
  Nyckelord :active voice; passive voice; infinitive phrases; agent adverbial; rape; #metoo; aktiva satser; passiva satser; infinitivfraser; agentadverbial; våldtäkt; #metoo;

  Sammanfattning : I nyhetsrapporteringen om våldtäkter förekommer ofta passiva konstruktioner, som i följande exempel: Kvinna våldtogs. Genom att placera kvinnan i subjektsposition hamnar offret i strålkastarljuset istället för förövaren, särskilt i passiva konstruktioner utan agentadverbial. LÄS MER

 3. 3. Den perfekta pedofilen : En diskursanalytisk studie av avhållsamma pedofilers bloggar

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Julia Greip; [2020]
  Nyckelord :pedofili – avhållsamma pedofiler – stigma – bloggar – subjektsposition – motdiskurs;

  Sammanfattning : Avhållsamma pedofiler – pedofiler som inte vill agera sexuellt gentemot barn – är en grupp som trots sin avhållsamhet riskerar att stigmatiseras på grund av sin pedofili. Med diskurs-analytisk metod analyseras bloggar skrivna av fem avhållsamma pedofiler, utifrån vilka subjektspositioner de intar och hur de konstruerar pedofili. LÄS MER

 4. 4. Samverkan ur fritidshemspedagogernas perspektiv : En jämförande studie mellan fritidshem i Danmark och Sverige

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Annika Ritzl; [2019]
  Nyckelord :Fritidshemspedagoger; pedagoger; samverkan; fritidshem; skola; diskursanalys; jämförande studie; fokusgruppsamtal; observationer; Sverige; Danmark;

  Sammanfattning : Samverkan är ett begrepp som ofta dyker upp när det pratas om fritidshemspedagogernas arbete under skoldagen. I denna studie har jag jämfört två fritidshem, ett i Danmark och ett i Sverige, för att se hur samverkan bedrivs. LÄS MER

 5. 5. "Världen kommer inte bli bättre av sig själv" : En kvalitativ studie om civil olydnad och identitet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Jessica Persson; [2019]
  Nyckelord :civil olydnad; diskurs; identitet; rättfärdigande;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte har varit att undersöka hur personer genom berättelser om sin civila olydnad skapar mening och identitet. Jag har även intresserat mig för deras motiv och drivkrafter, samt hur de rättfärdigar genomförandet av aktioner som innefattar lagbrott. LÄS MER