Sökning: "läroplan"

Visar resultat 1 - 5 av 2232 uppsatser innehållade ordet läroplan.

 1. 1. Locket snurrar, trumman slår, öppna dina ögon, nu är då!

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Adina Harrysson; [2021-12-03]
  Nyckelord :Tidsresa; museum; arkeologi; förmedling; rollteori; rollspel skola; förskola; läroplan; pedagogik;

  Sammanfattning : Studentens version, inkommen i efterhand.... LÄS MER

 2. 2. BARNS PERSPEKTIV OCH BARNSYN I FORSKNING OM ARBETE MED DIGITALA VERKTYG I FÖRSKOLAN – en systematisk forskningsöversikt

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Anneli Tunberg; [2021-09-30]
  Nyckelord :barns perspektiv; barnsyn; digitala verktyg; Förskola;

  Sammanfattning : Barns delaktighet är ett område som lyfts som relevant både i förskolans läroplan och FN:s barnkonvention. För att nå barns delaktighet krävs att barns perspektiv beaktas, det vill säga att vuxna tar hänsyn till barns åsikter och tankar. LÄS MER

 3. 3. Barn och ungas möjligheter till sexuell identitetsutveckling En litteraturöversikt om problem, lösningar och subjektspositioner i forskning om sexualitetsundervisning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Frida Lerman; [2021-09-22]
  Nyckelord :subjektspositioner; sexualundervisning; sexualitetsundervisning; diskurs; läroplan; barnsyn; barns rättigheter;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats ämnar synliggöra hur forskning konstituerar problem och lösningar, producerar subjektspositioner samt undervisningsmodeller som anses kvalitativa inom sexualitetsundervisning. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur tidigare forskning (publicerade mellan 2000 – 2021) om policyförändringar inom sexualitetsundervisning konstituerat problem och lösningar för sexualitetsundervisningen. LÄS MER

 4. 4. Tydliga ramar, varma kramar : en studie kring pedagogers kunskaper om anknytning i den fria leken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Bljerinda Berisha; Marika Malmström; [2021]
  Nyckelord :fri lek; otrygg anknytning; pedagogens närvaro; trygg anknytning;

  Sammanfattning :  I vår studie har vi haft som syfte att undersöka hur pedagogernas kunskaper om anknytning påverkar deras närvaro och förhållningssätt i den fria leken. Tidigare forskning har visat att pedagogernas närvaro i den fria leken påverkar barnets anknytning till sekundära omsorgspersoner, som till exempel i förskolan. LÄS MER

 5. 5. Människan och kvinnan : En analys av läromedel i Historia för åk 4-6 ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Linnéa Haraldsson Strandberg; Zilan Sahin; [2021]
  Nyckelord :genus; historieämnet; läroplan; normkritik; läroböcker; textanalys;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att ta reda på hur läroböcker i historia för årskurs 4–6 skildrar män och kvinnor i text och bild. Detta undersöktes i relation till styrdokumentens bestämmelser om skolans jämställdhetsuppdrag. LÄS MER