Sökning: "flerspråkighet"

Visar resultat 1 - 5 av 1393 uppsatser innehållade ordet flerspråkighet.

 1. 1. “Bara vi läser med barnen, det är det viktiga”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Shene Bolvardi; Sara Engström; Martina Olsson; [2024-03-05]
  Nyckelord :Förskola; flerspråkighet; språkutveckling; fysisk högläsning och digital högläsning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka hur förskollärare beskriver att de arbetar med fysisk och digital högläsning i sin verksamhet samt hur de stöttar flerspråkiga barns språkutveckling vid dessa tillfällen. Studien utgår från tidigare forskning samt förskolans läroplan Lpfö (2018) som lyfter fram att förskolan ska arbeta med barns språkutveckling, såväl det svenska språket som barnets modersmål. LÄS MER

 2. 2. Pedagogers arbete med flerspråkighet och modersmål i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Jeanette Rzeppa; Elzana Smajlovic; Raya Jawad Fredriksson; [2024-02-29]
  Nyckelord :Förskollärare; flerspråkighet i förskolan; modersmål; språkutveckling; translanguaging; identitet.;

  Sammanfattning : Sverige kan idag betraktas som ett mångkulturellt land som en följd av globalisering och invandring från olika länder. Den ökade språkliga mångfalden finns i stor utsträckning representerad i våra förskolor och skolor runtom i landet. LÄS MER

 3. 3. Flerspråkighet i förskolan Ett utvecklingsarbete baserat på språksamlingar utifrån videoobservation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Senka Dzihan; Hanna Svensson; [2024-02-29]
  Nyckelord :delaktighet; flerspråkighet; kommunikation; lärmiljö; språkstimulans;

  Sammanfattning : Frågeställningar som skulle besvaras var hur pedagogerna kan arbeta för att stötta verbalspråksutvecklingen i samlingen samt hur de kan arbeta för att möjliggöra att flerspråkiga barn blir mer delaktiga och inkluderade under samlingen. För att ge barnen det svenska språkstöd som de har rätt till måste man se till hur pedagogerna i förskolan arbetar och tänka utifrån detta. LÄS MER

 4. 4. En aktionsforskningsstudie om hur bokläsning kan främja språkutveckling i en flerspråkig barngrupp

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Rola Yayo; Raffaella Tommasi; Jeanette Wnuk; [2024-02-29]
  Nyckelord :förskola; flerspråkighet; bokläsning; boksamtal; strategier; aktionsforskning; reflektionssamtal;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att stärka arbetet kring språkutveckling i relation till flerspråkighet genom att använda bokläsning som arbetssätt. Eftersom pedagogerna saknar tydliga rutiner kring bokläsning samt att det är oklart med vilket syfte man läser, valde vi därför detta område som ett utvecklingsområde i våra verksamheter. LÄS MER

 5. 5. ”Den utmaning som jag ser är att inte glömma bort de flerspråkiga barnen”. En kvalitativ forskningsstudie om förskollärares uppfattningar om flerspråkighet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Emma Carlson; Felicia Kopp; Senita Béwe Andersson; [2024-02-26]
  Nyckelord :Flerspråkighet; förskola; uppfattningar; förhållningsätt; strategier; utmaningar; förskollärare; intervju;

  Sammanfattning : Avsikten med följande studie är att genom intervjuer ta reda på förskollärares uppfattningar om flerspråkighet i förskolans verksamhet. Syftet är att ta reda på om alla barn har samma förutsättningar att utveckla sitt modersmål då granskningar har visat att arbetet med flerspråkighet behöver förbättras. LÄS MER