Sökning: "natten"

Visar resultat 1 - 5 av 280 uppsatser innehållade ordet natten.

 1. 1. Evaluating an increased spill regime as a management tool to improve downstream passage of salmon smolt

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013)

  Författare :Mattias Hansson; [2022]
  Nyckelord :hydraulic modeling; hydroacoustic telemetry; time to event analysis; hydraulisk modellering; överlevnadsanalys; hydroakustisk telemetri;

  Sammanfattning : The anadromous Atlantic salmon (Salmo salar) is dependent on river connectivity to reach spawning and rearing habitats in rivers. Most rivers are today fragmented by artificial barriers such as hydroelectric powerplants (HEP) which impede this migratory movement. LÄS MER

 2. 2. En omställning mot strömmen – Hur transportföretags affärsmodeller påverkas vid en elektrifiering av den tunga svenska lastbilsflottan

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Max Granvik; Philip Magnusson; [2022]
  Nyckelord :elektriska transporter; elektriska lastbilar; transportörer; affärsmodell; barriärer; möjliggörare; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Utsläppen från transportsektorn står för en betydande del av Sveriges totala koldioxidutsläpp. Fram till år 2030 vill regeringen att växthusgaserna från transportsektorn ska ha minskat med 70 procent utifrån år 2010s nivåer. Därtill vill man år 2045 att Sverige har nettonollutsläpp. LÄS MER

 3. 3. Increasing water access throughhuman-centered design : Design of a off-grid water purifying devicein a resource constraint environment

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :David Sundvall; [2022]
  Nyckelord :human centered design; frugal innovation; Innovation; resource constrained environment; Bottom of the pyramid; BOP; Jugaad; resource constrained environment design; Mänskligt centrerad design; Sparsam innovation; Innovation; Resursbegränsad miljö; Botten av den socioekonomiska pyramiden; BOP; Jugaad; Resursbegränsad miljö design;

  Sammanfattning : Patrick and Felicia are a couple who run a farm. Every day they harvest their crops and sell them at the local market. This is the family's everyday life and today's income goes to all the family'sexpenses such as food, water, and transport to the market. At the end of the day, the family's totalbudget results in plus or minus zero. LÄS MER

 4. 4. Urialernas hemliga nattliv : en beteendestudie på natten

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Elisabeth Gileborg; [2022]
  Nyckelord :Urial; tadzjikiska stäppfår; beteende; etologi; bevarandearbete; lekbeteende; modersbeteende;

  Sammanfattning : A large number of wild species on our globe are currently endangered or on the verge of extinction, illegal hunting of animals and changes in their environment are major contributors. There are currently 134 425 species in danger of extinction and 37 480 species on the verge of extinction. LÄS MER

 5. 5. Pose classification of people using high resolution radar indoor

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

  Författare :Anton Almqvist; Anton Kuusela; [2022]
  Nyckelord :indoor radar; FMCW radar; point cloud; classification; Machine learning; Deep learning; PointNet; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Video cameras are the primary equipment used for indoor surveillance. There are however areas where alternatives are needed as the use of cameras is sensitive or forbidden, e.g. in homes, bathrooms or dressing rooms. LÄS MER