Sökning: "natten"

Visar resultat 1 - 5 av 263 uppsatser innehållade ordet natten.

 1. 1. TIME FOR SHIFT CHANGE IN THE FABRIC OF EXISTENCE Exploring the role of darkness and artificial light for humans and biodiversity

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Maya Strömgren; [2021-06-23]
  Nyckelord :Darkness; artificial light; light pollution; biodiversity; human- non-human relations; all-ecology; non-representational theory; Mörker; artificiellt ljus; ljusföroreningar; biodiversitet; människa-natur relationer; all-ekologi; non-representational theory;

  Sammanfattning : This thesis departs from the loss of biodiversity due to artificial light at night. The diurnal human has taken over all hours of the day instead of the natural light once, meaning that space and time have become limited for the nocturnal living species. LÄS MER

 2. 2. Ionospheric Effect on GPS During Solar Maximum

  Magister-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Netsai Wiboonwipa; [2021]
  Nyckelord :GPS; Ionosphere; MS-TIDs; Polar cap patches; GPS; jonosfär; MS-TID; polarkåpor;

  Sammanfattning : Ionospheric effects are one of the factors that can have negative impact on Global Navigation Satellite Systems (GNSS). Those effects can be called medium-scale traveling ionospheric disturbances (MS-TIDs) at middle latitude regions and polar cap patches at high latitude regions. LÄS MER

 3. 3. En lampa av naturen : Smarta materialkombinationer för att minska miljöpåverkan av en produkt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Lukas Olofsson; [2021]
  Nyckelord :Biokomposit; lampskärm; ljusdesign; materialdesign; produktutveckling; potatisplast; teknisk design;

  Sammanfattning : The report contains an account of a development project done during 10 weeks of the spring semester at Luleå University of Technology 2021. The project is done as a final thesis for the program Bachelor of Science with a focus in industrial design. The development project resulted in a prototype lamp. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors smärtupplevelse efter dagkirurgisk operation av distal radiusfraktur : En jämförelse mellan plexusblockad och infiltrationsanestesi

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Maria Björkman; Susanna Ingemarsson; [2021]
  Nyckelord :postoperative pain; distal radius fracture; plexus blockade; infiltration anesthesia; day surgery; postoperativ smärta; distal radiusfraktur; plexusblockad; infiltrationsanes-tesi; dagkirurgi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Distal radiusfraktur är den vanligaste frakturen i Sverige där kvinnor drab-bas oftare än män. Majoriteten av de patienter som opereras vårdas på en dagkirurgisk enhet och sköter sin egenvård i hemmet. Kvinnor upplever smärta annorlunda än män vilket kan ha betydelse i valet av smärtlindringsstrategi. LÄS MER

 5. 5. Fleråriga växter för snittblomsodling : perenner på friland i Sverige

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Amanda Strandh; [2021]
  Nyckelord :vasliv; blomningstid; blommar; livslängd; konkurrens; mikroklimat; härdighet; läge; skörd; odla; vaselife; bloom; blooms; lifespan; competition; microclimate; hardiness; site; harvest; grow;

  Sammanfattning : Runt om i Sverige idag dyker många nya snittblomsodlare upp och erbjuder närodlade snittblommor. En snittblomsförening har startats 2020 där medlemmarna kan dela erfarenheter och har som krav att undvika kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel samt odla på ett hantverksmässigt sätt. LÄS MER