Sökning: "natten"

Visar resultat 1 - 5 av 269 uppsatser innehållade ordet natten.

 1. 1. Omvårdnadsåtgärder som främjar sömnen hos äldre : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Arna Avdic; Maria Axelsson; [2022]
  Nyckelord :Elderly; nursing measures; person-centered; sleep; sleep quality; Omvårdnadsåtgärder; personcentrerad; sömn; sömnkvalité; äldre;

  Sammanfattning : Background: Common sleeping problems in the elderly are difficulties falling asleep and waking up several times during the night. Waking up several times during the night means that the important recovery that takes place during deep sleep is absent. Longer stretches of bad sleep negatively affect feelings of hunger and the immune system. LÄS MER

 2. 2. TIME FOR SHIFT CHANGE IN THE FABRIC OF EXISTENCE Exploring the role of darkness and artificial light for humans and biodiversity

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Maya Strömgren; [2021-06-23]
  Nyckelord :Darkness; artificial light; light pollution; biodiversity; human- non-human relations; all-ecology; non-representational theory; Mörker; artificiellt ljus; ljusföroreningar; biodiversitet; människa-natur relationer; all-ekologi; non-representational theory;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen tar avstamp i förlusten av biologisk mångfald, och då specifik förlusten av biologisk mångfald på grund av överflödigt artificiellt ljus under dygnets mörka timmar, även kallat ljusföroreningar. Den daglevande människan har utvidgat sina timmar från de naturligt ljusa till att inkludera dygnets alla timmar, vilket resulterat i minskat handlingsutrymme för den nattlevande flora och fauna. LÄS MER

 3. 3. Ionospheric Effect on GPS During Solar Maximum

  Magister-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Netsai Wiboonwipa; [2021]
  Nyckelord :GPS; Ionosphere; MS-TIDs; Polar cap patches; GPS; jonosfär; MS-TID; polarkåpor;

  Sammanfattning : Ionospheric effects are one of the factors that can have negative impact on Global Navigation Satellite Systems (GNSS). Those effects can be called medium-scale traveling ionospheric disturbances (MS-TIDs) at middle latitude regions and polar cap patches at high latitude regions. LÄS MER

 4. 4. Lastbilschaufförers arbetsmåltider och upplevda trötthet : En enkätstudie om dag- och nattarbetande lastbilschaufförer

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Emelie Lindström; [2021]
  Nyckelord :truck driver; shift work; work meal; food; sleepiness; lastbilschaufför; skiftarbete; arbetsmåltid; mat; trötthet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Nattarbete utgör en hälsorisk ur flera aspekter och har flera konsekvenser liknande de som ohälsosamma matvanor har. Bland lastbilschaufförer förekommer långa körningar där hälsosamma matvanor inte främjas. LÄS MER

 5. 5. En lampa av naturen : Smarta materialkombinationer för att minska miljöpåverkan av en produkt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Lukas Olofsson; [2021]
  Nyckelord :Biokomposit; lampskärm; ljusdesign; materialdesign; produktutveckling; potatisplast; teknisk design;

  Sammanfattning : The report contains an account of a development project done during 10 weeks of the spring semester at Luleå University of Technology 2021. The project is done as a final thesis for the program Bachelor of Science with a focus in industrial design. The development project resulted in a prototype lamp. LÄS MER