Sökning: "natten"

Visar resultat 1 - 5 av 254 uppsatser innehållade ordet natten.

 1. 1. TIME FOR SHIFT CHANGE IN THE FABRIC OF EXISTENCE Exploring the role of darkness and artificial light for humans and biodiversity

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Maya Strömgren; [2021-06-23]
  Nyckelord :Darkness; artificial light; light pollution; biodiversity; human- non-human relations; all-ecology; non-representational theory; Mörker; artificiellt ljus; ljusföroreningar; biodiversitet; människa-natur relationer; all-ekologi; non-representational theory;

  Sammanfattning : This thesis departs from the loss of biodiversity due to artificial light at night. The diurnal human has taken over all hours of the day instead of the natural light once, meaning that space and time have become limited for the nocturnal living species. LÄS MER

 2. 2. En lampa av naturen : Smarta materialkombinationer för att minska miljöpåverkan av en produkt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Lukas Olofsson; [2021]
  Nyckelord :Biokomposit; lampskärm; ljusdesign; materialdesign; produktutveckling; potatisplast; teknisk design;

  Sammanfattning : The report contains an account of a development project done during 10 weeks of the spring semester at Luleå University of Technology 2021. The project is done as a final thesis for the program Bachelor of Science with a focus in industrial design. The development project resulted in a prototype lamp. LÄS MER

 3. 3. Fleråriga växter för snittblomsodling : perenner på friland i Sverige

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Amanda Strandh; [2021]
  Nyckelord :vasliv; blomningstid; blommar; livslängd; konkurrens; mikroklimat; härdighet; läge; skörd; odla; vaselife; bloom; blooms; lifespan; competition; microclimate; hardiness; site; harvest; grow;

  Sammanfattning : Runt om i Sverige idag dyker många nya snittblomsodlare upp och erbjuder närodlade snittblommor. En snittblomsförening har startats 2020 där medlemmarna kan dela erfarenheter och har som krav att undvika kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel samt odla på ett hantverksmässigt sätt. LÄS MER

 4. 4. Förekomst av stressbeteenden hos ston under de sista två veckorna av dräktigheten : en pilotstudie

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Joanna Arkhem; [2021]
  Nyckelord :fölning; stress; övervakningskamera; beteende;

  Sammanfattning : Vid fölning kan allvarliga komplikationer ske som behöver snabba åtgärder. På grund av detta har flera olika metoder för övervakning av dräktiga ston utvecklats. Det finns mycket kunskap kring stoets beteendeförändringar strax inför fölning men det finns få studier som undersökt tidigare tecken på fölning. LÄS MER

 5. 5. Barns upplevelser av att sova på sjukhus : en enkätstudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa; Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Sanna Bark; Emmy Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Sleep; Sleep quality; Inpatient; Child; Adolescent; Sömn; Sömnkvalitet; Slutenvård; Barn; Ungdomar;

  Sammanfattning : Introduktion: Barn på sjukhus får inte tillräckligt med ostörd nattsömn. Sömntiden är kortare, sömnkvaliteten sämre och barn har fler uppvaknanden under natten på sjukhus jämfört med hemma. LÄS MER