Sökning: "natten"

Visar resultat 1 - 5 av 236 uppsatser innehållade ordet natten.

 1. 1. Elitidrott och sömn : En kvantitativ studie om elitidrottande ungdomars sömnhygien och skärmanvändande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Jasmine Pettersson; Matilda Holmström; [2020]
  Nyckelord :Sleep quality; sleep quantity; sleep hygiene; screen time; high school athlete; elite sport; Sömnkvalitet; sömnkvantitet; sömnhygien; skärmanvändande; riksidrottsgymnasium; elitidrott;

  Sammanfattning : Sömn är grundläggande för elitidrottares återhämtning och uppbyggnad. För ungdomar som elitidrottar kan upprätthållande av en god sömnkvalitet, sömnkvantitet och sömnhygien vara utmanande. Det huvudsakliga syftet med studien var att studera skillnader i sömnvanor mellan elitidrottande ungdomar och ungdomar som inte elitidrottar. LÄS MER

 2. 2. Stress på Sahlgrenska akutmottagning : En kvalitativ studie om hur sjukvårdspersonalen upplever stress på Sahlgrenska akutmottagning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Aleksandra Al-Khouri; Neriman Saleh; [2020]
  Nyckelord :mental illness; organization; stress; nurse; emergency; healthcare staff; emergency room; psykisk ohälsa; organisering; stress; sjuksköterska; akut; sjukvårdspersonal; akutmottagning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stress är ett mycket omtalat fenomen som ofta förekommer i sjukvården. Den arbetsrelaterade stressen är något av de vanligaste orsakerna till sjukskrivningar. Hög arbetsbelastning, hot och våld är risker för förekommande stress och psykisk ohälsa. LÄS MER

 3. 3. Könsstyrda maktstruktrukturer berättade genom litteraturen : En litterär genusanalys i spåren av #Metoo genom två texter av Margareta Strömstedt och en undersökning av Matilda Gustavsson

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Marlena Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Margareta Strömstedt; Matilda Gustavsson; Maktstrukturer; #Metoo; Genus; Feminism;

  Sammanfattning : Abstract The purpose of this study is to analyze and find explanations in literature for the gender-controlled dynamics contained in the selected quotations, using the theoretical starting points of the essay and under the theme power structures between men and women. The analysis draws of theories of gender, feminism, power and underlying linguistic factors that make, and in what way, the message reach the reader. LÄS MER

 4. 4. Optimizing night cooling for two systems in Stockholm

  Master-uppsats, KTH/Uthålliga byggnadssystem

  Författare :David Wetterdal; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Buildings in the commercial sector in Sweden accounts for around 12 % of the final energy consumption of the whole country. Utilizing energy efficient methods for heating, cooling and ventilation without compromising the indoor environment is therefore important. LÄS MER

 5. 5. Samband mellan sömn, skärmanvändning och fysisk aktivitet : en kvantitativ tvärsnittsstudie på gymnasieelever i Huddinge

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Frida Duvstedt; [2020]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; sömn; skärmanvändning; gymnasieelever;

  Sammanfattning : Syfte Syftet är att ta reda på om ett samband mellan hög skärmanvändning och dålig sömn i kombination med fysisk aktivitet kan ses hos gymnasieelever. Föreliggande studie undersöker hur skärmanvändningen, fysisk aktivitetsnivå och sömn ser ut hos studenterna. LÄS MER