Sökning: "hund"

Visar resultat 1 - 5 av 1011 uppsatser innehållade ordet hund.

 1. 1. HUNDENS BETYDELSE FÖR PENSIONÄRERS UPPLEVELSE AV HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Kim Ryttersson; Hannah Gonzalez Lahtinen; [2023-04-13]
  Nyckelord :Arbetsterapi; Hälsa och välbefinnande; hundägarskap; transition; pensionering;

  Sammanfattning : Bakgrund Antalet äldre har ökat i befolkningen och idag förväntas friska levnadsår efter 65 år för kvinnor i Sverige vara: 16,6 år och för män: 15,9 år. I Sverige finns det cirka 2,5 miljoner pensionärer. Att gå i pension innebär en transition. LÄS MER

 2. 2. Anti-Müllerskt hormon hos hanhund. Samband mellan avvikande testikelmorfologi, hormonets distribution i testikelvävnaden och koncentration i serum

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :August Rooth; [2023]
  Nyckelord :Anti-Müllerskt hormon; AMH; Sertolicell; kryptorkism; immunohistokemi; testikelmorfologi; hanlig fertilitet hos hund;

  Sammanfattning : Anti-Müllerskt hormon (AMH) är en av de första markörerna för hanlig könsutveckling i fosterstadiet hos däggdjur och fortsätter sedan att spela en stor roll för den hanliga fertiliteten. Hormonet produceras av testikelvävnadens Sertoliceller och bygger upp tubulära nätverk kallade seminiferösa tubuli, vari spermatogenesen äger rum. LÄS MER

 3. 3. Diagnostisk användbarhet av vaginalcytologi hos tik

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Sara Huber; [2023]
  Nyckelord :estradiol; vaginalcytologi; östruscykel; pyometra; juvertumör; tik;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete var att jämföra östradiolkoncentrationer och östradiolpåverkan på vaginal-epitelet hos tikar i olika löpstadier och tikar med sjukdomstillstånden pyometra och juvertumörer, och på så sätt studera användbarheten av vaginalcytologi som diagnostiskt verktyg vid dessa sjukdomstillstånd. Syftet var även att jämföra två olika metoder för att utvärdera vaginalutstryk. LÄS MER

 4. 4. Hundägares motivation till utfodring med färskfoder och deras inställning till sterilisering av foder: en enkätstudie

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Moa Lindell; [2023]
  Nyckelord :färskfoder; RMBD; BARF; högtrycksbehandling; HPP; livsmedelsbestrålning;

  Sammanfattning : Att utfodra sin hund med färskfoder, även känt som Raw meat based diets (RMBD), har ökat i popularitet de senaste åren. Förespråkare av dieten menar att den är överlägsen traditionella våt- och torrfoder gällande näringsinnehåll och positiva effekter på hundens hälsa. LÄS MER

 5. 5. Analyzing the performance of active learning strategies on machine learning problems

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik

  Författare :Vendela Werner; [2023]
  Nyckelord :computer science; bioinformatics; machine learning; active learning; artificial intelligence; supervised learning; Astrazeneca; maskininlärning; artificiell intelligens; datorvetenskap; active learning; bioinformatik; supervised learning;

  Sammanfattning : Digitalisation within industries is rapidly advancing and data possibilities are growing daily. Machine learning models need a large amount of data that are well-annotated for good performance. To get well-annotated data, an expert is needed, which is expensive, and the annotation itself could be very time-consuming. LÄS MER