Sökning: "hund"

Visar resultat 1 - 5 av 801 uppsatser innehållade ordet hund.

 1. 1. Effekter av vårdhund som omvårdnasåtgärd : En litteraturöversikt ur ett patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Maria Lundblad; Amanda Vigren; [2020]
  Nyckelord :therapy dog; evidence; nurse; nursing; vårdhund; evidens; sjuksköterska; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hundar hjälper människor att arbeta inom polis, räddningstjänst och hälso-sjukvården. Vårdhund är benämningen inom hälso- och sjukvården där en utbildad hund arbetar tillsammans med sin förare för att främja hälsa. LÄS MER

 2. 2. Komplikationer vid kastration av hanhund och veterinärstudenters självförtroende inför genomförande av operationen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Josefine Prabert; [2020]
  Nyckelord :hund; hanhund; kastration; veterinärstudent; självsäkerhet; självförtroende;

  Sammanfattning : Normalkastration av hanhund är en av de vanligaste operationerna som utförs inom smådjurskirurgi. Veterinärstudenterna vid Sveriges lantbruksuniversitet började under hösten 2018 regelbundet kastrera hanhundar i undervisningen. LÄS MER

 3. 3. Aktivitet, foderrutiner och hull hos en grupp unga hundar i Sverige : analys och utveckling av en enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Evelina Andersson; [2020]
  Nyckelord :hund; aktivitet; foderrutiner; hull; enkät; validering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Jämförelse av olika övervakningstekniker för monitorering av neuromuskulär blockad vid ögonkirurgi : applicerbarhet av elektromyograf TetraGraph (Senzime) på hund

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Jonathan Sverud; [2020]
  Nyckelord :anestesi; övervakning; neuromuskulär blockad; acceleromyografi; elektromyografi; mekanomyografi; hund;

  Sammanfattning : Central position av ögat är nödvändigt hos hundar som genomgår ögonoperation som innefattar cornea- och intraokulär kirurgi. Neuromuskulär blockad (NMB) har en relaxerande effekt på muskulatur och kan användas för centrering av ögat. Dessa läkemedel påverkar dock ventilationen negativt. LÄS MER

 5. 5. Hunden som pedagogisk resurs i grundskolan

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Louise Lindhart Jörgensen; Anna Lundblad; [2020]
  Nyckelord :Grundskola; Hund i skolan; Lärande; Motivation; Pedagogisk resurs;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Jörgensen, Lindhart Louise & Lundblad, Anna (2020). Hunden som pedagogisk resurs i grundskolan. Specialpedagogprogrammet, Fakulteten för lärande och samhälle, Skolutveckling och ledarskap, Malmö Universitet, 90 hp. LÄS MER