Sökning: "hund"

Visar resultat 1 - 5 av 697 uppsatser innehållade ordet hund.

 1. 1. Pyometra hos hund : skyddande respektive predisponerande faktorer

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Emelie Hedlund Salenstedt; [2018]
  Nyckelord :pyometra; hund; livmoderinflammation; ålder; riskfaktorer; ras; dräktighet; skendräktighet; hormonbehandling;

  Sammanfattning : Pyometra är en allvarlig och utbredd sjukdom som främst drabbar äldre, intakta tikar. Sjukdomen utvecklas under lutealfasen och karaktäriseras av en inflammation och varansamling i uterus. Den vanligaste åtgärden är kastration. LÄS MER

 2. 2. Complications and the quality of life after surgical correction of medial patellar luxation in dogs

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Karin Rantén; [2018]
  Nyckelord :medial patellar luxation; surgery; complications; quality of life; dog; retrospective; questionnaire;

  Sammanfattning : Medial patellar luxation is one of the most common orthopedic disorders in dogs, especially in small breed dogs. It is, in most cases, a developmental disorder associated with skeletal deformities and malalignment of the extensor mechanism. Patellar luxation is classified into four grades, see Table 2. LÄS MER

 3. 3. Tarmmikrobiotans inverkan på hundens hälsa, samt hur råutfodring påverkar tarmmikrobiotan hos hund

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Anna Medved; [2018]
  Nyckelord :tarmmikrobiota; hund; råutfodring; barf; färskfoder; naturlig; diet; sjukdomar;

  Sammanfattning : The interest in raw feeding of dogs has increased significantly in recent years, and the interest to ease or prevent common health problems in dogs with diet has become a trend. The gut microbiota has a role in common diseases such as allergy and inflammatory bowel disease (IBD) and it also has a role in the immune system. LÄS MER

 4. 4. Vi måste prata om hunden i rummet : Yrkesverksammas syn på betydelsen av hundassisterad terapi i arbetet med personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Socialt arbete; Linköpings universitet/Socialt arbete

  Författare :Jennilie Svensson; Sanna Sahlin; [2018]
  Nyckelord :Hundassisterad terapi; djurassisterad terapi; terapihund; socialt arbete; NPF; neuropsykiatrisk funktionsnedsättning; yrkesverksamma; interaktionism; socialkonstruktionism;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att belysa och analysera yrkesverksammas erfarenheter och beskrivningar av att arbeta med terapihund inom socialt arbete. Den klientgrupp vi valt att fokusera på är personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). LÄS MER

 5. 5. Lomma kommuns trygghetsvärdar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Magdalena Maletic; Maya Yas; [2018]
  Nyckelord :Anxiety; Burglary; Cooperation; Lomma; Security hosts;

  Sammanfattning : På uppdrag av säkerhetschef och kommunpolis i Lomma kommun har studie av trygghetsvärdarnas bidragande till minskad oro för bostadsinbrott hos invånarna utförts. Studien berör boende på de gator som flest gånger blivit utsatta för bostadsinbrott mellan åren 2015–2018. LÄS MER