Sökning: "hund"

Visar resultat 1 - 5 av 903 uppsatser innehållade ordet hund.

 1. 1. Sambandet mellan fysisk aktivitet och hull hos hund : en jämförelse av enkätsvar, kroppshull och registrerad fysisk aktivitet med accelerometer samt pedometer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Beatrice Lindehag Oja; [2021]
  Nyckelord :accelerometer; aktivitetsmätning; enkät; hund; hull; fysisk aktivitet; pedometer;

  Sammanfattning : Fysisk aktivitet utgör en viktig del av en hunds liv. Samband mellan hull och fysisk aktivitet har identifierats i ett flertal studier, och då överhull har kopplats till diverse hälsoproblem, är det av vikt att ur ett djurvälfärdsperspektiv vidare utreda sambandet mellan hull och fysisk aktivitet hos hund. LÄS MER

 2. 2. Utförandet av klovård på hund och dess utmaningar : en enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Eva-Fanny Svenningsson; Johanna Håkansson; [2021]
  Nyckelord :friskvård; hund; hundägare; klovård; svårigheter; vardagsskador; vardagsskötsel;

  Sammanfattning : Klovård är en nödvändig och profylaktisk åtgärd i hundägarskapet för att undvika vardagsskador relaterade till klorna. Dock omnämns klovård enbart flyktigt i litteratur och forskning trots rapporter från Jordbruksverket som visar på att bristen på klovård är en bidragande orsak till försämrad djurvälfärd. LÄS MER

 3. 3. Etablering av ett sederingsprotokoll för optisk koherenstomografi (OCT) på hund

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Albin Hilmersson; [2021]
  Nyckelord :sedering; medetomidin; ketamin; butorfanol; Zoletil; sederingsprotokoll; OCT; Optisk koherenstomografi;

  Sammanfattning : Under 90-talet utvecklades en ny teknik för ögonundersökning, kallad optisk koherenstomografi (OCT). Tekniken kan åskådliggöra delar av ögat vilka tidigare enbart kunnat ses histologiskt. OCTtekniken har inom humanvården etablerats som en rutinmässig undersökning som utförs av oftalmologer i diagnostiskt syfte. LÄS MER

 4. 4. Samband mellan aktivering och problembeteenden hos svenska hundar : en enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Linnea Höglund Rehn; Hanna Thorén; [2021]
  Nyckelord :beteende; djuromvårdnad; motion; stress; välfärd;

  Sammanfattning : Problembeteenden som uppvisas av hundar har i tidigare studier visats utgöra en risk för både djurhälsopersonal i professionell miljö, och för hunden själv och dess välfärd. I litteraturen som publicerats inom ämnet finns olika definitioner av problembeteenden, men det kan beskrivas som ett uppvisat beteende som leder till negativa konsekvenser för hunden, eller som upplevs vara problematiskt av människor i hundens omgivning. LÄS MER

 5. 5. Covid-19 and dogs : seroprevalence in dogs in Sweden, concerns among their owners and development of the method COVID-19 SIA

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Frida Österberg; [2021]
  Nyckelord :covid-19; SARS-CoV-2; coronavirus; dog; canine; zoonosis;

  Sammanfattning : Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) is the third coronavirus to cause an epidemic or pandemic in the 21st century. In the beginning of January 2021 almost 88 million cases of covid-19 have been reported to World Health Organization (WHO) and more than 1.8 million people have died. LÄS MER