Sökning: "samuel"

Visar resultat 1 - 5 av 750 uppsatser innehållade ordet samuel.

 1. 1. : Live, Laugh, Lesbian? An orientation towards a happy, non-heterosexual life

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Liv Larsson; Samuel Bjelkenäs; [2021-03-16]
  Nyckelord :queer phenomenology; lifelines; happiness; identity; representation; LGBTQ;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to explore queer lifelines and concepts of non-heteronormative sexuality, identity and (un)happiness. The material consists of nine qualitative interviews with lesbian-, bisexual- and queeridentifying women, sharing their experiences, thoughts and feelings of love and life. LÄS MER

 2. 2. Hur påverkar digitaliseringen redovisningsenheter? : En kvalitativ studie om operativa risker och riskhanteringsprocessen

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Lina Ahlstrand; Samuel Enocsson; Oskar Ålgars; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Manipulerade streams och dess roll i musikbranschen : - En kvalitativ studie om hur manipulerade streams färgar dagens musikbransch (ur ett marknadsföringsperspektiv).

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Alva Berggren; Samuel Danielsson; Bernadina Ogvall; [2021]
  Nyckelord :Manipulerade streams; musikbranschens evolution; digitalisering; User-Centric-modellen; clickbait; word of mouth; sociala medier; influencer marketing; förväntning-bekräftelse-teorin; manipulerade strömmar.;

  Sammanfattning : The digitalization and emergence of the Internet have given rise to new platforms providing marketing, distribution and revenues to happen in the same place, a significant difference from the past. New platforms have become new places for artists to compete for, for instance, positions on toplists. LÄS MER

 4. 4. Nautilus : Visionärt koncept av en användarcentrerad dialysmottagning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Samuel Carlsson; [2021]
  Nyckelord :Teknisk design; Platsinnovation; Vårdmiljö; Användarcentrerad design;

  Sammanfattning : Many suffer from chronic kidney diseases and it has a large impact on their day to day lives. It has a tremendous impact on their mental andphysical health and without a transplant the need for alternativemedicine is necessary, such as dialysis. It is therefore important that this treatment is performed with the users’ needs in consideration. LÄS MER

 5. 5. Hur påverkas luftvägarnas resistans och reaktans av postoperativ behandling med positivt exspiratoriskt tryck? : En utvärdering av effekten vid andningsgymnastik med PEP-flaska och PEP-mask, mätt med Forcerad Oscillerande Teknik

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi; Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Samuel Larsson; Wilhelm Bäck; [2021]
  Nyckelord :Positivt exspiratoriskt tryck; PEP-mask; PEP-flaska; Forcerad oscillerande teknik; Postoperativ lungfunktion; Öppen hjärtkirurgi; Luftvägsresistans; Luftvägsreaktans;

  Sammanfattning : Bakgrund Patienter som genomgår thoraxkirurgi har postoperativt en försämrad lungfunktion och löper större risk för att utveckla lungkomplikationer. Positivt exspiratoriskt tryck (PEP) är en metod som används för att motverka postoperativa lungkomplikationer där PEP-flaska och PEP-mask är vanliga hjälpmedel. LÄS MER