Sökning: "samuel"

Visar resultat 1 - 5 av 877 uppsatser innehållade ordet samuel.

 1. 1. Probabilistic Forecasting through Reformer Conditioned Normalizing Flows

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Samuel Norling; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Forecasts are essential for human decision-making in several fields, such as weather forecasts, retail prices, or stock predictions. Recently the Transformer neural network, commonly used for sequence-to-sequence tasks, has shown great potential in achieving state-of-the-art forecasting results when combined with density estimations models such as Autoregressive Flows. LÄS MER

 2. 2. COVID-19 Restrictions on The Older Adults in Sweden and The Role Played By Social Workers During COVID-19 Pandemic in Sweden : A study on How the Older Adults in Sweden Experienced The COVID-19 Restrictions Imposed on Them by Swedish Health Agency

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Samuel Egbe Asp; Ayodele Festus Famurewa; [2022]
  Nyckelord :COVID-19; Loneliness; Social Isolation; Restrictions; Social Distancing; Gerontology; Older adult; social work; Ageism; Stratification; coping; resilience; crisis intervention.;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate how older adults were affected by the COVID-19 restrictions that were put in place by the Swedish Health Authority during the first wave of the COVID-19 pandemic to protect them and the roles played by social workers during the pandemic. A qualitative study was conducted whereby two older adults aged seventy and two practising professional workers were interviewed, and their responses analyzed using thematic analysis. LÄS MER

 3. 3. Den personliga korrespondensen : En komparativ analys mellan hur det intima visas i brevromanerna Pamela or Virtue Rewarded och Montecore – en unik tiger

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Ina Sollander Jergeby; [2022]
  Nyckelord :Litteratur; intimitet; korrespondens; Pamela; Samuel Richard; Montecore; Jonas Hassen Khemiri; Margret Doody; Thomas O Beebee; Yvonne Leffler; Janet Gurkin Altman; Anthony Giddens; Georg Simmel; Jürgen Habermas; Richard Sennet; Jon Helgason;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. En studie av vad som motiverar restauranganställda i arbetet. : En kvalitativ studie

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Samuel Nord; [2022]
  Nyckelord :Inre motivation; yttre motivation; självbestämmandeteorin; restauranganställda;

  Sammanfattning : Studien avsåg att undersöka vad som motiverar anställda i restaurangbranschen i arbetet. Restaurangbranschen är en bransch som har en hög personalomsättning i förhållande till andra yrken och forskning har visa att människor som är motivarande både mår bättre och är mer benägna att stanna på en arbetsplats längre. LÄS MER

 5. 5. Hälsorelaterad livskvalitet efter covid-19

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Samuel Jara Josefsson; [2022]
  Nyckelord :Hälsorelaterad livskvalitet; covid-19; EQ-5D-5L;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hälsa som begrepp kan definieras på olika sätt där det gemensamma är att fler parametrar än endast avsaknad av sjukdom inkluderas. En individs hälsa påverkar den upplevda livskvaliteten och sambandet kallas hälsorelaterad livskvalitet. Covid-19 är en luftvägssjukdom som har förmåga att orsaka allvarlig sjukdom och död. LÄS MER