Sökning: "samuel"

Visar resultat 1 - 5 av 610 uppsatser innehållade ordet samuel.

 1. 1. Off-Grid Solar Energy and Its Impacts on Rural Livelihoods : A Case Study on Tanzania

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Nike Dahlqvist; Samuel Larsson; [2019]
  Nyckelord :ff-grid energy; rural electrification; sustainable Development; Livelihood; Solar Energy; Tanzania.;

  Sammanfattning : Energy poverty and lack of access to electricity is a global problem which is recognised in the sustainable development goal 7. Today 1.2 billion people live without access to electricity and most of them are situated in Sub-Saharan Africa where biomass still constitutes the main source of energy. LÄS MER

 2. 2. Kreativ kontext för lyckad tillväxt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Månsson; Samuel Spjut; Erik Wictorin; [2019]
  Nyckelord :Organisationsförändring; Innovation; Ledarskap; Kultur; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen för riskerna vid en planerad organisationsförändring gällande effekterna på medarbetarnas kreativitet, samt att lyfta möjliga motmedel mot de oönskade konsekvenserna.... LÄS MER

 3. 3. STAIRS : Data reduction strategy on genomics

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Samuel Ferrer; [2019]
  Nyckelord :Waterman; Needleman; Alignment; Topology; Statistics; Functional; Mathematics; Microbiology; genomics; bacillus; frequency; analysis;

  Sammanfattning : Background. An enormous accumulation of genomic data has been taking place over the last ten years. This makes the activities of visualization and manual inspection, key steps in trying to understand large datasets containing DNA sequences with millions of letters. LÄS MER

 4. 4. Unga ekar och unga adelsmän ska man hata : En studie av det svenska ekregalets konfliktskapande mekanismer i Ramdala socken, Blekinge län 1796–1819

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Samuel Holmesson; [2019]
  Nyckelord :Skogsregale; förindustriell skogshantering; bondeopposition; skeppsvirke; rättstillämpning;

  Sammanfattning : During the early modern period, oak timber was one of the most critical resources needed for large scale maritime operations, and consequently became protected by heavy legislation, reserved for state matters, thus clashing with the interests of the peasantry. This essay seeks to study the oak tree as a means of conflict between peasantry and state during 1796-1819 with Ramdala parish, Blekinge county, Sweden as primary study object, and Östra District Courts sentences in cases concerning oak. LÄS MER

 5. 5. Finns det en kamp mellan civilisationer? En teoriprövande studie av Samuel P. Huntingtons teori The clash of civilizations

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Roger Kwiatkowski; Jad Hajj; [2019]
  Nyckelord :Clash of civilization; teori; konflikter; demokrati; kultur; civilisationer; UDCP; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien har varit att finna empiriskt stöd till The clash of civilization ifall det finns ett samband med teorin och konflikter i världen. Studien har begränsat sig till att undersöka statsbaserade konflikter genom att använda Uppsala Conflict Data Program. LÄS MER