Sökning: "samuel"

Visar resultat 1 - 5 av 735 uppsatser innehållade ordet samuel.

 1. 1. Game Design and Implementation of Physics-Based Interactions between Player and Environment Elements

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :ADRIÁN NAVARRO PÉREZ; SAMUEL SOUTULLO SOBRAL; [2020-11-06]
  Nyckelord :Game Research; Game Design; Game Development; Physics-Based Games; Philosophy; Psychology;

  Sammanfattning : This master thesis presents the PEP framework, a formal method that guides thedesign and analysis of physics-based games, and Under Surveillance, a 2.5D physicsbasedpuzzle adventure video game for PC. LÄS MER

 2. 2. Parameterskattning av spatiala klusterprocesser med en inblick i nervdata

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Hanna Ekelund; Elsa Helle; Lirim Kadriu; Casper Opperud; Hanna Skytt; Samuel Thorén; [2020-07-01]
  Nyckelord :diabetesneuropati; minimum contrast-metoden; Monte Carlo-simulering; parkorrelationsfunktionen; Ripleys K-funktion; spatiala punktmönster; thomasprocessen.;

  Sammanfattning : Ny teknik har lett till möjligheten att ta fram detaljerade bilder på nerverna i ytterhudenmed hjälp av mikroskopi, vilket i sin tur avslöjat olika detaljer kring fördelningen av nervfibrer.Hos patienter med olika former av neuropati har det kunnat uttydas en större grad av klustringför nervtrådsändarna, jämfört med hos friska individer. LÄS MER

 3. 3. Molntjänsters påverkan på redovisningsbyråers effektivitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Robert Eliasson; Jon Samuel Lasses; [2020-01-09]
  Nyckelord :Redovisningsbyråer; molntjänster; flöden; intervjuer; SME; contingency;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Molntjänster har under de senaste åren fått ett allt större inflytande på samhället i allmänhet såväl som på redovisningsbyråer mer specifikt. Detta har gett dem möjlighet att på ett enklare och billigare sätt få åtkomst till samma programstöd som mycket stora företag. LÄS MER

 4. 4. Ideella föreningars hantering av GDPR

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Samuel Henriksson; [2020]
  Nyckelord :GDPR; General data protection regulation; Information security; Integrity; Non profit organzations;

  Sammanfattning : Personuppgiftlagen (PUL) fanns mellan 1992 och 2018 för att skydda människors personliga integritet. The General data protection regulation tog över 2018 dels för att fylla i de luckorsom fanns i PUL men också för att samma regler skulle gälla i alla EUs medlemsländer. LÄS MER

 5. 5. Logistics driven packaging for efficient and sustainable road freight : A case study on a global export company

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Robin Persson; Samuel Shirpey; Elisabeth Salenborg; [2020]
  Nyckelord :Environmental impact; fill rate; packaging; road freight; transportation; vehicle utilization;

  Sammanfattning : Packaging plays a crucial role in logistics as it has a significant effect on the efficiency of transportation. The shape and dimensions of packaging material has considerable impact on transport performance, whereas an optimal packaging system for products enables for improved utilization of the total volume on a load carrier. LÄS MER