Sökning: "samuel"

Visar resultat 1 - 5 av 1005 uppsatser innehållade ordet samuel.

 1. 1. Laddstolpar och bonus malus-systemets effekt på andelen elbilar och hybrider i Sverige 2013–2021

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Jonathan Hansson; Samuel Pedersen; [2023-02-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Global warming caused by greenhouse gas emissions is the greatest threat facing our planet today. The electrification of the transportation sector is an important step in reducing carbon dioxide emissions, as transports make up 30 percent of total carbon dioxide emissions in Sweden. LÄS MER

 2. 2. ”Man hamnar i det här skyttegravskriget” - En kvalitativ studie av svenska skolkuratorers arbete med problematisk skolfrånvaro

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Carl-Fredrik Brunström; Samuel Filipsson; [2023-02-06]
  Nyckelord :school councelors; compulsory school; problematic; school absenteeism; preventive work;

  Sammanfattning : The focus of this study was to research the experience of problematic school absenteeism as a phenomenon among Swedish school counselors, as well as their experience of working with problematic school absenteeism and its consequences. To gather empirical evidence for this study, five semi structured interviews were performed. LÄS MER

 3. 3. Anestesisjuksköterskans erfarenheter av att använda videolaryngoskop prehospitalt - en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Samuel Berg; Ida Jerrysdotter; [2023]
  Nyckelord :Airway management; caring; experience; prehospital; qualitative; videolaryngoscope; Erfarenheter; kvalitativ; luftväg; omvårdnad; prehospitalt; videolaryngoskop;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vid omhändertagandet av svårt sjuka patienter är det fundamentalt att kunna etablera fri luftväg. För att kunna skapa och säkra fri luftväg kan intubation vara en metod. En säkrad luftväg är en förutsättning för att kunna syresätta och ventilera patienten kontrollerat och adekvat. LÄS MER

 4. 4. "We're here, and we don't know why" : An analysis of the postmodernist rejection of a universal meaning to life in Ken Grimwood’s novel Replay

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Samuel Berglund; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The question of the meaning of life is at the centre of this study without being directly addressed. The study does not analyse the meaning of life but rather how the main characters of the novel Replay (Jeff and Pamela) approach the question. LÄS MER

 5. 5. Waiting for Godot : A Play in Which the Main Characters' Lives Are Presented As Meaningless

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Iman Abbas Abdulmehdi; [2023]
  Nyckelord :Waiting for Godot; Absurdism; Nihilism; Existentialism; Samuel Beckett;

  Sammanfattning : The objective of this argumentative paper is to study the play Waiting for Godot from a specific point of view. The statement of this thesis is that the lives of Vladimir and Estragon are presented as meaningless, and this claim is based on the analysis of the play and the study of other published scholarship that is associated with the topic. LÄS MER