Sökning: "samuel"

Visar resultat 1 - 5 av 594 uppsatser innehållade ordet samuel.

 1. 1. VET DU VEM EN SVENSK UTLANDSVETERAN ÄR? - ”En studie av unga svenskars bild av veteraner från internationella konflikter”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Samuel Jubell; [2018-09-14]
  Nyckelord :veteran; veteransoldat; utlandsveteran; unga; insats; internationell; Försvarsmakten; media; kommunikation; mkv; semiotik; ptsd; bilden; soldat; användarteorin; uses and gratifications; ;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med detta arbete är att ta reda på hur bilden av svenska veteraner ser uthos unga i Sverige och vad det är som bidragit till att det är så den ser ut.Teori: Semiotik, uses and gratificationsMetod: Intervjuer genomförda på ungdomar 18-19 år gamla via telefon och i person.Material: 12 genomförda intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Ideella organisationer. En jämförande studie om organisering på en ny och en väletablerad organisation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Samuel Hamberg; Matilda Palm; [2018-08-29]
  Nyckelord :Non-profit; NGO; organization; organizing; volunteer;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. The impact of the Equal Pay Act of 2003 on gender equality in the Illinois labour market

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Jon-Samuel Andersson; Gustav Ekman; [2018-07-02]
  Nyckelord :gender equality; Difference-in-Difference; Synthetic Control Method; Equal Pay Act; labour market; policy evaluation;

  Sammanfattning : Using data extracted through the Current Population Survey (CPS), this thesis evaluates the effects of the Illinois 2003 Equal Pay Act and its amendments. This is done through studying the effects that the implementation of this legislation had on gender specific labour market outcomes. LÄS MER

 4. 4. Crowdfunding av fastigheter: Hur fastighetsbolag använder crowdfunding

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Samuel Alfsson Petersson; Viktor Dimovski; [2018-06-25]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sedan finanskrisen 2008 har crowdfunding växt kraftigt i hela världen. Efter 2014 har en nischför crowdfunding av fastigheter vuxit fram i Sverige. Denna uppsats syftar till att undersöka deskäl som ligger till grund för att fastighetsbolag väljer att söka finansiering via crowdfunding ochhur denna finansieringmetod används. LÄS MER

 5. 5. “THE QUEEN’S FUCKIN ENGLISH, KEN?” An analysis of the language of Trainspotting

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Samuel Grip; [2018-06-13]
  Nyckelord :engelska; Trainspotting; Irvine Welsh; corpus stylistics; code switching; Standard English; Scots;

  Sammanfattning : The novel Trainspotting by Irvine Welsh is a work that has been acknowledged and appreciated for its use of non-standard language since its publication. This essay seeks to find out if this non-standard language is simply Scottish English, or if it is Scots, a language different from English that is sometimes regarded as a dialect of the same. LÄS MER