Sökning: "samuel"

Visar resultat 1 - 5 av 661 uppsatser innehållade ordet samuel.

 1. 1. Molntjänsters påverkan på redovisningsbyråers effektivitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Robert Eliasson; Jon Samuel Lasses; [2020-01-09]
  Nyckelord :Redovisningsbyråer; molntjänster; flöden; intervjuer; SME; contingency;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Molntjänster har under de senaste åren fått ett allt större inflytande på samhället i allmänhet såväl som på redovisningsbyråer mer specifikt. Detta har gett dem möjlighet att på ett enklare och billigare sätt få åtkomst till samma programstöd som mycket stora företag. LÄS MER

 2. 2. Orbit determination of asteroids using streak information

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Rymdteknik

  Författare :Samuel Ocana Losada; [2020]
  Nyckelord :asteroids; orbit determination; streaks; trailed observations;

  Sammanfattning : Asteroids are becoming a stepping stone for the human space exploration,as much as they are a threat for human life on Earth. Several agencies haveproved that sending spacecraft to an asteroid is already feasible so privatecompanies are starting to look into how to exploit this new resources we havenow at hand. LÄS MER

 3. 3. Assessing required safety measures for belt conveyors : Designing a safety assessment tool regarding standard 620+A1:2010

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Marcus Widstrand; Samuel Andersson; [2020]
  Nyckelord :industrial design; belt conveyor; ergonomic; standardization; SS-EN 620; nip-point; safety assessment; idler;

  Sammanfattning : This is a Master of Science Thesis in Industrial Design Engineering conducted at Luleå University of Technology with the orientation towards product design and development. This report comprises 30 credits, started autumn 2019 and ended in the beginning of 2020. LÄS MER

 4. 4. LO:s och Socialdemokraternas målsättningar : En undersökning av LO:s och Socialdemokraternas målsättningar mellan 1994 och 2018 samt den inverkan dessa haft på LO-medlemmarnas partisympatier

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Samuel Jansson; [2020]
  Nyckelord :LO; Social Democratic Party; ideology; politics; voter support; LO; Socialdemokraterna; ideologi; målsättningar; politik;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate whether there has been a divergence between the aims of LO and the Social Democratic Party in Sweden during the period 1994–2018. This study also has the purpose of investigating whether this has affected which party the members of LO will vote for in the Swedish elections. LÄS MER

 5. 5. Individualisering i gruppundervisning : Om piano- och gitarrlärares didaktiska strategier

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle; Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Anders Englin; Samuel Lindell; [2020]
  Nyckelord :Gruppundervisning; instrumentalundervisning; individanpassad undervisning; individualisering; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utifrån ett sociokulturellt perspektiv undersöka hur piano- och gitarrlärare ser på och upplever sig arbeta med individualisering i gruppundervisning. Metoden som använts är enskilda intervjuer i semistrukturerad form. LÄS MER