Sökning: "bedömning"

Visar resultat 1 - 5 av 6415 uppsatser innehållade ordet bedömning.

 1. 1. ”Bedömning och lindring av fysisk smärta inom palliativ vård - Sjuksköterskans perspektiv”

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Cajsa Engberg; Martina Stolt-Eriksson; [2022-01-04]
  Nyckelord :sjuksköterskans perspektiv; smärta; smärthantering; smärtbedömning; palliativ vård; omvårdnad; palliativ omvårdnad;

  Sammanfattning : Palliativ vård är en del av sjuksköterskans ansvarsområde och något sjuksköterskan bör ha kunskap kring. Sjuksköterskans ansvar handlar bland annat om att skapa så god livskvalitet som möjligt både för patient och närstående, vilket görs bland annat genom symtomlindring. LÄS MER

 2. 2. Bedömning i musikskapande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Maria Niklasson; [2022]
  Nyckelord :bedömning; musikskapande; komposition; musikpedagogik; innehållsanalys;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att förstår hur musiklärare bedömer elevers musikskapande och hur elevexempel tolkas och förstås utifrån nuvarande styrdokument. Fem kvalitativa intervjuer genomfördes där musiklärare på högstadiet fick beskriva musikskapande och hur det bedöms i praktiken. LÄS MER

 3. 3. Blandar människor ihop kompetensrelaterad och personlighetsrelaterad information vid bedömning av andra?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Magdalena Boeryd; Anna Sacredeus; [2022]
  Nyckelord :Big Five; personlighet; kompetens; halo-effekt; personality; competence; halo effect; Social Sciences;

  Sammanfattning : There is disagreement in the personality research-field whether competence and personality should be separate concepts. Bäckström et al. (2020) showed that people could separate items relating to frequency of behavior (personality) from items relating to quality of behavior (competence). LÄS MER

 4. 4. Personligt-, konstnärligt-, musikaliskt eller unikt uttryck? En aktionsstudie på ett estetiskt program, hur kommunikation kring kunskapskravet rörande personligt uttryck kan underlättas

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Herman Danielsson; [2022]
  Nyckelord :Personligt uttryck; Musik; Sång; Bedömning; Gymnasium; Personal expression; Music; Singing; Assessment; Highschool; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : This essay is a qualitative action study that through interviews studies how teachers and students in an aesthetics program in highschool defines and thinks about the term “personal expression” and what the student should do to meet the expectations for fulfilling the requirements concerning that particular grade. The purpose is to increase the knowledge about what differences and similarities there are, learn about the students perspective and suggest pedagogical actions based on the results that can favor the communication about the assessment between students and teacher. LÄS MER

 5. 5. Påverkan av betygsatta produkter I rekommendationssystem: En empirisk studie om ökad medvetenhet vid bedömning av systemets trovärdighet

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Julia Nyberg; Madeleine Ridderstråle; [2021-11-26]
  Nyckelord :Rekommendationssystem; rating bias; påverkan; trovärdighet;

  Sammanfattning : Recommendation systems provide consumers with products of interest and they areeffective tools since users save both time and energy. The systems may also containbias. Bias influences how users think and the decisions that are made. One of manybiases that might occur in recommendation systems can be defined as rating bias. LÄS MER