Sökning: "normalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 437 uppsatser innehållade ordet normalitet.

 1. 1. NPF-mödrars livsvärld. Om känslor kring diagnostisering och bemötande

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Vanesa Lunde; [2023-03-22]
  Nyckelord :NPF; ADHD; autism; mödrar;

  Sammanfattning : Syfte: Den här studiens syfte är att belysa och problematisera motsättningarna mellan samhällets förväntan på barns utveckling och NPF-mödrars känsla av osäkerhet och otillräcklighet, som byggs upp i mötet med omgivningens krav. Genom detta ämnar studien ge förslag till förbättringar gällande bemötande från vård och skola gentemot föräldrar, samt andra övergripande förbättringar i samhället för att minska den snäva syn på normalitet som råder. LÄS MER

 2. 2. UPPLEVELSER AV SJUKHUSANSLUTNA NÄRSJUKVÅRDSTEAM HOS PATIENTER MED CANCERSJUKDOM - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Tess Dahlström; Sofie Lenhult; [2023-03-15]
  Nyckelord :Cancersjukdom; Mobila team; Närsjukvårdsteam och Upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: För patienter med cancersjukdom kan sjukdomen och behandlingen vara fysiskt och psykiskt påfrestande. Incidensen för cancersjukdom ökar samtidigt som prognosen vid cancer förbättras. Fler patienter med cancersjukdom kommer således leva längre med sin behandling, vilket ställer krav på sjukvården. LÄS MER

 3. 3. Livet utanför samhällets trygga murar : - En hermeneutisk studie om att hoppa av samhället i senmodern tid

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Hanna Nordh; [2023]
  Nyckelord :socialt tillbakadragande; flytande modernitet; konsumtion; ensamhet; vildmarken; självreflektion; hermeneutik;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker människors upplevelser av ayy hoppa av samhället som ett resultat av fenomen som kännetecknar dagens senmoderna samhälle. Prestation, konsumtion och individualisering har kommit att bli ledord för livet i det senmoderna västerländska samhället, men det är inte alla som kan leva upp till samhällets snäva ideal av att vara en framgångsrik och lyckad individ. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors reflektioner och erfarenheter efter bröstrekonstruktion : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Kim Torgrip; Cecilia Nordström; [2023]
  Nyckelord :Breast cancer; breast reconstruction; mastectomy; experience; Bröstcancer; bröstrekonstruktion; mastektomi; upplevelse;

  Sammanfattning : Introduktion: Idag är cancer världens näst vanligaste dödsorsak bland människor och i Sverige är bröstcancer den vanligaste cancerformen. En behandlingsmetod vid bröstcancer är mastektomi, avlägsnande av bröstvävnad. LÄS MER

 5. 5. Sjukdomsacceptans, en faktor av största vikt för en fungerande egenvård hos ungdomar med typ 1 diabetes - En integrativ litteraturstudie

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Amanda Ekstedt; Jessica Junaeus Magnusson; [2023]
  Nyckelord :Egenvård; integrativ litteraturstudie; sjukdomsacceptans; typ 1 diabetes; ungdomar.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Typ 1 diabetes (T1D) är en av de vanligaste allvarliga kroniska sjukdomarna hos barn- och ungdomar världen över. Sjukdomen kräver intensiv behandling och en avanceradegenvårdsregim. Forskning visar att den metabola kontrollen försämras under ungdomsåren. LÄS MER