Sökning: "ville"

Visar resultat 1 - 5 av 5882 uppsatser innehållade ordet ville.

 1. 1. “Vi pratar inte om sexting” - Ungdomars upplevelse av stöd från vuxna

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Jonna Petersson; Josefine Rasmusson; [2022-02-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sexting innebär att skapa, dela och vidarebefordra sexuellt suggestiva avklädda eller lättklädda bilder. Tidigare forskning om sexting hos ungdomar har dominerats av ett riskperspektiv och få studier har undersökt ungdomars egna upplevelser. LÄS MER

 2. 2. Att utveckla det svenska språket hos flerspråkiga barn i förskolan : -

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Nida Yousef; [2022]
  Nyckelord :Flerspråkighet; kommunikation; modersmål; pedagogers förhållningssätt; språkutveckling.;

  Sammanfattning : Abstrakt Studien lyfter fram pedagogernas förhållningssätt till flerspråkiga barn i förskolan och hur pedagogerna arbetar med barnens utveckling av det svenska språket. Studien utgår från detsociokulturella perspektivet, där centralpunkten är att individen lär sig genom samspel med sin omgivning. LÄS MER

 3. 3. Barnhälsovårdssköterskors erfarenheter av emotionellt amningsstöd

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Lina Thinggaard; Josefin Brettmar; [2022]
  Nyckelord :Barnhälsovårdssköterska; barnhälsovård; amning; emotionellt amningsstöd; fokusgrupp; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trots hälsofördelar hos både mamma och barn sjunker amningsfrekvensen. Tidigare forskning har visat att trots intentionen var att helamma, så minskade amningen eller avslutades helt innan barnets sexmånadersdag p g a att föräldrar saknar stöd från barnhälsovården och att det emotionella amningsstödet ansetts otillräckligt. LÄS MER

 4. 4. Tydliggörande pedagogik i förskolan : En intervjustudie om hur förskollärare kan arbeta med tydliggörande pedagogik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Utbildningsvetenskap

  Författare :Sofia Engberg; Caroline Forslöf; [2022]
  Nyckelord :förhållningssätt; inkludering; lärmiljö; rutiner; struktur; tydliggörande pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka några förskollärares arbete med tydliggörande pedagogik. Tydliggörande pedagogik handlar om att använda komplement till det talande språket genom olika visuella strategier, som att kunna ta till sig instruktioner med hjälp av bilder och texter utifrån det individuella behovet. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelser av palliativ vård : Litteraturöversikt

  M1-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Kia Smith; Tilde Zetterqvist; [2022]
  Nyckelord :Patient; Palliative care; Experience; Family; Nursing staff; Patient; Palliativ vård; Upplevelse; Familj; Vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vid palliativ vård botas inte längre sjukdomen, utan fokus ligger på att lindra patientens symtom. Patienter med palliativ vård förekommer på olika vårdenheter och därmed är det nödvändigt att sjuksköterskan är kompetent inom området och arbetar yrkesetiskt. LÄS MER