Sökning: "records"

Visar resultat 1 - 5 av 1318 uppsatser innehållade ordet records.

 1. 1. Oplanerad återinläggning av patienter till thoraxintensivvårdsavdelning från vårdavdelning

  Master-uppsats,

  Författare :Helena Fagerström; [2021-06-07]
  Nyckelord :Återinläggning; intensivvård; hjärtoperation; bedömning; omvårdnad;

  Sammanfattning : Background: Every year approximately 2.5 percent of unplanned readmissions of patients to intensive care are carried out. There are several risk factors that may affect the care process leading to readmissions. LÄS MER

 2. 2. The dynamics of Swedish police interrogations with suspects of alcohol-related, drug-related and serious crimes

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Hanna Zajac (fd Langer); [2021-03-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of the current study was to explore the nature of Swedish police interrogations with suspects of alcohol-related offenses, drug offenses and other, more serious offenses. The taxonomy developed by Kelly, Miller, Redlich and Kleinman in 2013, was employed to analyze the relation between technique usage, suspect cooperation, and confession/denial outcomes over time in 64 written police records. LÄS MER

 3. 3. Securing Electronic Health Records : A Blockchain Solution

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Oscar Andersson; [2021]
  Nyckelord :Electronic health records; blockchain; ethereum; smart contracts; interplanetary file system;

  Sammanfattning : Blockchain is an interesting technology, with different projects developing every day since it first gained its light back in 2008. More and more research finds blockchain useful in several different sectors. One of the sectors being healthcare, specifically for electronic health records (EHR). LÄS MER

 4. 4. En ny däggdjursart i Sveriges fauna : Etablering av stenmård (Martes foina) i nordöstra Skåne

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Elin Svensson; Karin Wetterberg; [2021]
  Nyckelord :Alien species; Establishment; Invasive alien species; Mitochondrial DNA; Pine marten; Stone marten; Etablering; Främmande art; Invasiv främmande art; Mitokondrie-DNA; Skogsmård; Stenmård;

  Sammanfattning : Skogsmård (Martes martes) har länge varit Sveriges enda mårdart men 2018 gjordes det första fyndet av en annan art, stenmård (Martes foina), i nordöstra Skåne. Efter att detta fynd uppmärksammats fick Invasiva Arter på Svenska Jägareförbundet in uppgifter om ytterligare tre fynd från området. LÄS MER

 5. 5. What is the accuracy rate of preoperative T and N staging in rectal cancer?

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Diana Gidey; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduction Colorectal cancer is the third most common cause of cancer deaths in the western world. Each year, approximately 2200 people are being diagnosed with rectal cancer in Sweden. LÄS MER