Sökning: "records"

Visar resultat 1 - 5 av 1290 uppsatser innehållade ordet records.

 1. 1. Oplanerad återinläggning av patienter till thoraxintensivvårdsavdelning från vårdavdelning

  Master-uppsats,

  Författare :Helena Fagerström; [2021-06-07]
  Nyckelord :Återinläggning; intensivvård; hjärtoperation; bedömning; omvårdnad;

  Sammanfattning : Background: Every year approximately 2.5 percent of unplanned readmissions of patients to intensive care are carried out. There are several risk factors that may affect the care process leading to readmissions. LÄS MER

 2. 2. The dynamics of Swedish police interrogations with suspects of alcohol-related, drug-related and serious crimes

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Hanna Zajac (fd Langer); [2021-03-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of the current study was to explore the nature of Swedish police interrogations with suspects of alcohol-related offenses, drug offenses and other, more serious offenses. The taxonomy developed by Kelly, Miller, Redlich and Kleinman in 2013, was employed to analyze the relation between technique usage, suspect cooperation, and confession/denial outcomes over time in 64 written police records. LÄS MER

 3. 3. Generell modell för anpassningsbara journalsystem

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Erik Wikzén; Andreas Olsson; [2021]
  Nyckelord :drift record; electronic medical records; record system; user-Friendly; availability; adaptability; driftjournal; patientjournal; journalsystem; användarvänlighet; tillgänglighet; anpassningsbarhet;

  Sammanfattning : Det finns ett behov av användarvänliga, anpassningsbara och tillgängliga journalsystem inom en variation av branscher. Befintliga system har visat sig vara bristfälliga inom dessa tre aspekter. LÄS MER

 4. 4. Amningssvårigheter vid kort tungband - en retrospektiv enkät- och journalstudie

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Ellen Alwall; Ingrid Bjerner; [2021]
  Nyckelord :ankyloglossi; amning; kort tungband; tungbandsklippning; föräldraenkät; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syfte Uppsatsen ämnade undersöka utfallen efter vårdkontakt vid amningssvårigheter och misstänkt ankyloglossi, samt vilka faktorer som kunde påverka utfallet. Metod En föräldraenkät utformades med frågor om amningsfunktionen före och efter kontakten med Skånes Universitetssjukhus (SUS), samt om eventuella vårdkontakter rörande amningen utöver Öron-näsa-halskliniken (ÖNH) vid SUS. LÄS MER

 5. 5. Attenueringskorrektionens påverkan och betydelse för myokardscintigrafi och diagnostiken av ischemisk hjärtsjukdom

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Ella Andersson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion: Attenueringskorrektion är en ny teknik inom nuklearmedicinska undersökningar som korrigerar attenueringen (foton förluster). Myokardscintigrafi som avspeglar hjärtats perfusionsförmåga används framför allt för att undersöka om det föreligger ischemisk hjärtsjukdom hos patienter. LÄS MER