Sökning: "musik"

Visar resultat 1 - 5 av 3343 uppsatser innehållade ordet musik.

 1. 1. Interpretational solutions for harp in Debussy’s Dance Sacrée et Profane

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Roberta Mascia; [2018-10-10]
  Nyckelord :Harp technique; Interpretation Dance Sacrée et Profane; Pierre Jamet harpist;

  Sammanfattning : In this thesis I investigate how to interpret the harp part of Danse Sacrée et Profane by ClaudeDebussy with special focus on the different technical solutions for bars 8-12 and bars 143-150. Danse Sacrée et Profane is one of the most important pieces for harp and it is often requestedin auditions. LÄS MER

 2. 2. Körsång i skolan – en arena för utmaningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Göteborgs universitet / Lärarutbildningsnämnden

  Författare :Alice Jurström; [2018-10-09]
  Nyckelord :Körsång; undervisning; gymnasieskola; fokusgruppsamtal; diskurspsykologi; socialkonstruktionism;

  Sammanfattning : Föreliggande studie undersöker och problematiserar hur gymnasieelever talar om och därmed konstruerar skolämnet körsång. Studien har genomförts med en kvalitativ metod i form av tre fokusgruppsamtal med gymnasieelever på estetiska programmet med inriktning musik. LÄS MER

 3. 3. Time as a Tool

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Georgios Giokotos; [2018-09-17]
  Nyckelord :artistic research; time; performative arts; documentary; 60 seconds;

  Sammanfattning : This is an experiential story of how I came up with the idea of investigating the topic of time; how I met fifty-nine artists from all over the world in order to create a documentary collecting their answers to the following question: ‘If you had access for 60 seconds to the TV screens of the whole world, what would you choose to communicate through your art?’; how I presented my documentary and what I have experienced over the last few years living with that idea.. LÄS MER

 4. 4. Interpretation av Henryk Mikołaj Góreckis Lobgesang op. 76

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/ Högskolan för scen och musik

  Författare :Katarzyna Lapot; [2018-09-17]
  Nyckelord :Henryk Mikołaj Górecki; Lobgesang op. 76; Körverk analys; Interpretation;

  Sammanfattning : The scope of this paper is the interpretation of Henryk Mikołaj Górecki's Lobgesang op. 76. Lobgesang is not often performed and there is not much information about it. This has given me the opportunity to not be influenced so much by others and to therefore make the interpretation strictly my own. LÄS MER

 5. 5. Samarbete och motivation med klassiska och digitala musikinstrument Ett försök med komposition i en högstadieklass

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Irina Moshkova Paulsen; Natalia Sidorenko; [2018-08-25]
  Nyckelord :Klassiska musikinstrument; digitala musikinstrument; digitalisering; musikens sociala roll; samarbete; motivation; komposition;

  Sammanfattning : Syfte:I denna studie har vi försökt att jämföra digitalt musikskapande och musikskap-ande med klassiska musikinstrument på högstadiet med accent på samarbets-miljö, musikaliskt- och socialt samarbete från lärares och elevers perspektiv samt motivation för musicerande.Teori:I uppsatsen används sociokulturell teori (Dewey och Vygotskij). LÄS MER