Sökning: "short"

Visar resultat 1 - 5 av 8341 uppsatser innehållade ordet short.

 1. 1. Prosody and emotion: Towards the development of an emotional agent Emotional evaluation of news reports: production and perception experiments

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Liina Tumma; [2022-01-20]
  Nyckelord :emotion; speech; prosody;

  Sammanfattning : There is a recognised need for more research on the topic of emotion recognition from speech, and clear and defined methodology in this area is still lacking. Most studies in the field of emotional speech recognition and classification usually focus on acted speech as the data source;consequently, other methods that capture more natural speech are left aside. LÄS MER

 2. 2. Anpassningsåtgärder i arbetslivet för arbetstagare med funktionsnedsättning - Vad är en skälig anpassningsåtgärd, som arbetsgivaren behöver införa, för arbetstagare med hörselnedsättning respektive en neurologisk funktionsnedsättning?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Amanda Hultman; [2022]
  Nyckelord :Anpassningsåtgärder; skäliga anpassningsåtgärder; funktionsnedsättning; diskrimineringslagen; arbetsmiljölagen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay addresses the subjects of reasonable adjustments, related to the workplace, for persons with physical or mental disabilities. The author goes through the established Swedish legal sources to answer two main questions. LÄS MER

 3. 3. Drönare inom bygg- och anläggningsarbeten : En studie som behandlar användningen av drönare inom bygg- och anläggningsarbeten avseende dess funktion, lönsamhet och hållbarhet

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Gustav Lindström Qvick; [2022]
  Nyckelord :Drönare; hållbarhet; säkerhet; samhällsbyggnad; anläggningsarbeten; lidar;

  Sammanfattning : Drönare inom anläggningsbranschen blir allt vanligare med tiden. I en värld där samhället kräver innovativa lösningar för att bli så hållbart som möjligt är det en god investering för framtidens alla utmaningar. Trots detta ligger många i bakkant vad gäller detta effektiva verktyg. LÄS MER

 4. 4. Födovalspreferenser hos en arktisk specialist : vad föredrar Gynaephora groenlandica (Lepidoptera:Erebidae) att äta på Wrangelön?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Beatrice Elfvenfjärd; Erika Åmansson; [2022]
  Nyckelord :Gynaephora groenlandica; arktisk ullbjörnslarv; födopreferenser; arktisk tundra; arktisk specialist; växtegenskaper;

  Sammanfattning : The Arctic tundra has many unexplored areas. Due to the harsh climate and the difficult accessibility, there is a lack of knowledge about the different species that live under these circumstances. Herbivores in this environment have a large effect on the plant community, one of these is the moth butterfly larva Gynaephora groenlandica. LÄS MER

 5. 5. An online study of L2 relative clause processing: Evidence from self-paced reading in Persian learners of English

  Master-uppsats, Lunds universitet/Allmän språkvetenskap; Lunds universitet/Masterprogram: Språk och språkvetenskap

  Författare :Abdolnoor Khaleghi; [2022]
  Nyckelord :relative clause; online L2 processing; second language comprehension; attachment preference; self-paced reading; heuristic processing; good-enough approach; working memory span.; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : This study examines relative clause (RC) processing in Persian learners of English and native speakers of English to explore whether or how different task demands, referential context information with three potential RC antecedents along with the variables noun type (definite, indefinite), RC length (short, long) and RC type (extraposed, non-extraposed) affect their processing, using both an online non-cumulative self-paced reading task and an offline questionnaire. In the self-paced reading task, the online processing of RC attachment resolution was examined when participants read temporarily ambiguous sentences with RCs preceded by one clause or two clauses containing three NPs followed by comprehension questions to explore L2 RC attachment preferences. LÄS MER