Sökning: "short"

Visar resultat 1 - 5 av 7148 uppsatser innehållade ordet short.

 1. 1. Krishantering & styrning i modeföretag under kris - En kvalitativ fallstudie på ett svenskt modeföretag under pågående coronapandemi

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Lundquist; Vjosa Morina; [2020-07-08]
  Nyckelord :Kris; krisprocess; ekonomistyrning; kontinuitetsplanering; organisationsstruktur; företagskultur; Crisis; crisis process; management control; organizational structure; organizational culture; continuity planning;

  Sammanfattning : The pandemic caused by the rapid spread of the coronavirus disease Covid-19 has devastatingeffects on public health and has led to worldwide lockdowns. Actions taken to stop the virusfrom spreading have resulted in a drastic decrease in sales for many companies. LÄS MER

 2. 2. Infiltration, hydrogeology, and heterogeneity - Management of pressure and flow: A case study for the Varberg tunnel project

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Lisa Risby; [2020-07-08]
  Nyckelord :short duration hydraulic tests; hydraulic conductivity; radius of influence; infiltration; heterogeneity; confined and unconfined aquifer;

  Sammanfattning : This thesis aims to describe a conceptual model of the sedimentology for Swedish (or nordic)conditions of heterogeneous aquifers but focus is on a case study in Varberg. This to facilitatethe identification of main water-bearing units (e.g. LÄS MER

 3. 3. Text analysis for email multi label classification

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Kyriaki Paniskaki; Sanjit Harsha Kadam; [2020-07-08]
  Nyckelord :natural language processing; machine learning; multi label text classification; deep neural networks; bilingual texts; emails; short texts;

  Sammanfattning : This master’s thesis studies a multi label text classification task on a small dataset of bilingual, English and Swedish, short texts (emails). Specifically, the size ofthe data set is 5800 emails and those emails are distributed among 107 classes withthe special case that the majority of the emails includes the two languages at thesame time. LÄS MER

 4. 4. The Impact of Interest Changes on Housing Prices

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Erik Cassel; Rasmus Persson; [2020-07-06]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The study examines the relationship of interest rates and housing prices. It does so for Sweden as a nation as well as the cities Stockholm and Gothenburg. The interaction of housing prices and interest rates is examined by using the Johansen tests for cointegration and the vector error correction model. LÄS MER

 5. 5. Effekten av måltidsfrekvens på HbA1c fasteplasmaglukos hos vuxna vid typ 2-diabetes En systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :André Hesselink; Ida Andersson; [2020-07-02]
  Nyckelord :Typ 2 diabetes mellitus; måltidsordning; HbA1c; glukos; Type 2 diabetes; meal-timing; HbA1c; glucose;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Effekten av måltidsfrekvens på HbA1c och fasteplasmaglukos hosvuxna vid typ 2-diabetes - En systematisk översiktsartikelFörfattare: Ida Andersson och André HesselinkHandledare: Heléne Bertéus ForslundExaminator: Jenny van OdijkLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2020-04-01Bakgrund: Idag lever fler än 463 miljoner med diabetes, ca 90% utgörs av typ 2-diabetesmellitus (T2DM). Översiktligt behandlingsmål vid T2DM är att förhindra och försenadiabeteskomplikationer. LÄS MER