Sökning: "credibility"

Visar resultat 1 - 5 av 1438 uppsatser innehållade ordet credibility.

 1. 1. Ett, två, tre - alla ska mé : Effekten av den tillgängliga lärmiljön med koppling till den tidiga läsinlärningen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Josefin Lindoff; Camilla Riishøj; [2023]
  Nyckelord :adaptations; prerequisite for learning; special education teacher; early literacy; accessible learning environment; Anpassningar; förutsättning att komma till lärande; speciallärare; tidig läsinlärning; tillgänglig lärmiljö;

  Sammanfattning : Riishøj, Camilla och Lindoff, Josefin (2023). Ett, två, tre - alla ska mé. Effekten av den tillgängliga lärmiljön med koppling till den tidiga läsinlärningen. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Kvalitet på hållbarhetsrapporter inom skogsbranschen : En kvalitativ innehållsanalys om kvaliteten i skogsbranschens hållbarhetsrapporter utifrån trovärdighet och relevans 

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Rebecka Slivo; Isabell Slivo; [2023]
  Nyckelord :GRI; sustainability reports; sustainability; quality; stakeholder; legitimacy; credibility and relevance; GRI; hållbarhetsrapporter; hållbarhet; kvalitet; intressent; legitimitet; trovärdighet och relevans;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: Hållbarhetsrapporter blir allt viktigare för företag över hela världen till följd av samhällets fruktan och oro för miljöförstöringar, växthuseffekten, klimatförändringar och även mänskliga rättigheter där metoder rörande ett socialt ansvar uppmuntrats. Skogen framstår som viktig för hållbara material och produkter då den redogörs som väsentlig i klimatomställningen. LÄS MER

 3. 3. Elektromagnetisk modellering av Grimeton Radiostations VLF-antenn

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Lukas Lindqvist; Shaven Guli; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vid konstruktion av antenner idag används datorbaserade verktyg för att görasimuleringar i utvecklingsskedet för att se till att antennen uppnår eftersträvadprestanda. Denna teknik var inte möjlig att använda under de första årtiondenaav 1900-talet då multipelantennen utvecklades, vilket är antenntypen somanvänds vid Radiostationen i Grimeton. LÄS MER

 4. 4. Plagued By Conspiracy Theory : En kvalitativ analys av 'Plandemic', en konspirationsteoretisk video

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Josefine Vennberg; Matilda Steen; [2023]
  Nyckelord :Conspiracy theory; documentary; social crisis; disinformation; rhetoric; Konspirationsteori; dokumentär; samhällskriser; desinformation; retorik;

  Sammanfattning : Desinformation i form av konspirationsteorier blir allt vanligare i dagens sociala medielandskap. Användare lär sig navigera bland all den information som sprids och etablerade medier försöker hänga med. När krisen slår till och behovet av information ökar ställs alla inför frågan om vad som är sant och inte. LÄS MER

 5. 5. Utveckling av solcellsladdad högtalare

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Gustav Bennich; Jakob Kempe; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar produktutvecklingsarbetet av en portabel trådlös högtalare med solcellstekniken Powerfoyle. Projektet är ett kandidatexamensarbete inom Teknisk Design på KTH med samarbetspartnerna Urbanista och Exeger. LÄS MER