Sökning: "Amning"

Visar resultat 1 - 5 av 210 uppsatser innehållade ordet Amning.

 1. 1. Kartläggning av hälsoutfall och vård för kvinnor med typ 1 diabetes i samband med barnafödande. En journalgranskning i Region Kronoberg.

  Magister-uppsats,

  Författare :Marie Dahlman; [2018-05-02]
  Nyckelord :Graviditet; barnafödande; amning; typ 1 diabetes; ; hälsoutfall; pregravid rådgivning; hypoglykemi; vård;

  Sammanfattning : Background: Pregnancy, childbirth and breastfeeding in type 1 diabetes are complex conditions requiring constant bloodsugar control to avoid diabetesrelated complications in both mothers and foetus/child. The task of care is to inform, motivate and support the woman's selfcare ability during this period. LÄS MER

 2. 2. Mammors upplevelser av hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande när de valde att inte amma : En kvalitativ studie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Vårdvetenskap; Uppsala universitet/Vårdvetenskap

  Författare :Ida Kolsmyr; Lovisa Holmlund; [2018]
  Nyckelord :Mammor; amning; bemötande; hälso- och sjukvårdspersonal; vårdlidande;

  Sammanfattning : Bakgrund Specialistsjuksköterskan med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar har ett ansvar för att barn får hälsosamma levnadsvanor. Amning beskrivs i många studier medföra hälsofördelar, men mammor väljer ändå av olika orsaker att inte amma. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors sexuella hälsa efter vaginal förlossning: en enkätstudie om sexuell hälsa 6-24 månader postpartum

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Julia Beckman; Karolina Larsson; [2018]
  Nyckelord :Amning; Barnmorska; Bristning; Eftervårdsbesök; FSFI; Samlagssmärta; Sexuell dysfunktion; Sexuell hälsa; Vaginal förlossning; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett vanligt förekommande problem postpartum är att kvinnors sexuella hälsa försämras. Vid eftervårdsbesöket hos barnmorskan uppmärksammas inte detta tillräckligt. LÄS MER

 4. 4. MÖDRARS ERFARENHET AV AMNINGSSTÖD FRÅN BARNHÄLSOVÅRDSSJUKSKÖTERSKAN. En enkätstudie.

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Anna Strömbäck; Maria Svensson; [2018]
  Nyckelord :Amning; Amningsstöd; Barnhälsovård; Barnhälsovårdssjuksköterska; Erfarenheter;

  Sammanfattning : De positiva egenskaper amning och bröstmjölk medför är svåra att uppnå via något annat uppfödningssätt. Trots detta ses en nedåtgående trend vad det gäller amningsfrekvens i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Mödrars upplevelse av amning -En systematisk litteraturgenomgång med fokus på svårigheter somkan leda till tidigt avbrytande av amning

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Aldis Sandström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER