Sökning: "Amning"

Visar resultat 1 - 5 av 321 uppsatser innehållade ordet Amning.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av att ge amningsstöd - Kvalitativa fokusgrupper på en neonatalenhet

  Magister-uppsats,

  Författare :Kimmie Hellström; Eleni Tsartsidou; [2023-05-30]
  Nyckelord :Amning; amningsstöd; erfarenheter; familjecentrerad vård; neonatalvård; prematura spädbarn; sjuka nyfödda; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att få en fungerande amning kan vara en utmaning för både mor och barn men när ett barn föds för tidigt eller sjukt behöver familjen ytterligare stöd då risken finns att barnet inte kommer kunna lära sig amma. Sjuksköterskans roll att ge amningsstöd har stor betydelse i dessa situationer. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelser av amningsstöd från hälso- och sjukvårdspersonal

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Linda Axelsson; Moa Tronhage; [2023]
  Nyckelord :Breastfeeding; breastfeeding support; experiences; women; Amning; amningsstöd; kvinnor; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att amma sitt barn i minst sex månader efter födseln ses som mest fördelaktigt för barnets hälsa och även ur ett folkhälsoperspektiv. Ändå så är det inte många som faktiskt helammar efter sex månader. LÄS MER

 3. 3. Det är väl klart man ska amma, eller? : Förstföderskors erfarenheter av amning och amningsstöd - en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sara Jonsson; Anna West; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Mödrars upplevelser av amning i Sverige inom barnets första levnadsår : En kvalitativ metasyntes

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Lina Shawali; Linnéa Persson; [2023]
  Nyckelord :Amning; mödrar; Sverige; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstmjölk rekommenderas som den enda energikällan för barn upp till sex månaders ålder. Efter detta rekommenderas delamning upp till två års ålder och gärna längre. De flesta mödrar önskar att amma sina barn, dock minskar antalet barn som helammas i Sverige. Amning bidrar till goda hälsoeffekter för både barn och mor. LÄS MER

 5. 5. Amning : Kvinnors erfarenhet av utebliven eller tidigt avslutad amning

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Josefine Lärk; Malin Sundström; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Senaste tjugo åren har en succesiv minskning av andelen helammade barn i Sverige skett. Kvinnor kan uppleva ett outtalat krav från samhället att amma sitt barn, att hon är en sämre mamma om hon inte lyckas med amningen. LÄS MER