Sökning: "Amning"

Visar resultat 1 - 5 av 246 uppsatser innehållade ordet Amning.

 1. 1. BHV – sjuksköterskans erfarenheter av amningsrådgivning på barnavårdscentral

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Fatbardha Hasaj; Malin Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Barnhälsovård; sjuksköterskor; erfarenheter; amning; amningsrådgivning; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige har amningsfrekvensen sjunkit enligt statistiken. För en del kvinnor kommer amningen igång helt okomplicerat medan för andra kan det bli mer problematiskt. Vad sjuksköterskan har för inställning i relation till amning spelar en betydande roll för hur stöd ges och hur det upplevs. LÄS MER

 2. 2. Föräldrars upplevelser och erfarenheter av hud-mot-hudvård med sitt barn - Från födelse till hemgång från sjukhus : En kvalitativ metasyntes

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa; Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

  Författare :Frida Palm; Malin Ors; [2020]
  Nyckelord :Skin-to-skin; parents; experiences; breastfeeding; metasynthesis; midwife profession; Hud-mot-hud; föräldrar; erfarenheter; amning; metasyntes; barnmorskeprofessionen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hud-mot-hudvård med förälder direkt efter födelsen och efterföljande veckor kan förhindra allvarlig sjukdom och i värsta fall död hos barn. Det har globalt visat sig att barn skulle kunna överleva med små medel då hud-mot-hudvård ger värme, högre grad fungerande amning och anknytning. LÄS MER

 3. 3. En hjälpande Hand: En systematisk litteraturstudie kring mödrars upplevelse av hands-on vid amningsstöd

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sandra Carlsson; Mikaela Molander; [2020]
  Nyckelord :Amning; amningsstöd; hands-on; handpåläggning; kvinnors upplevelse; metasyntes; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Amningsfrekvensen är lägre än önskvärt och det är av stor vikt att försöka förstå vilka faktorer som kan påverka. Om kvinnan upplever stress, obehag och smärta kan detta påverka amningsförmågan. LÄS MER

 4. 4. Orsaker till varför kvinnor slutar amma : En webbaserad enkätundersökning

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sofia Rydberg; Felicia Koinberg; [2020]
  Nyckelord :breastfeeding support; exclusive breastfeeding; experiences; midwife; mixed method; amningsstöd; barnmorska; erfarenheter; helamning; mixad metod;

  Sammanfattning : Bakgrund: Världshälsoorganisationen rekommenderar helamning till barnet blivit 6 månader. Trots detta helammar få kvinnor så länge. Bröstmjölk anses vara den bästa födan för det nyfödda barnet och har hälsosamma effekter för både mamma och barn. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors beskrivning av postnatal vård vid ett svenskt sjukhus : En kvantitativ enkätstudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa; Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

  Författare :Anna Nilsson; Khanda Saeed; [2020]
  Nyckelord :Care; postnatal; care staff; knowledge; support; Bemötande; postnatal vård; stöd; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Postnatala vårdtiden har minskat betydligt i höginkomstländer. Kvinnor vill ha kontroll över vården som ges postnatalt. För att barnmorskan ska kunna ge kvinnor ett bra stöd är det betydelsefullt att beskriva vad kvinnor efterfrågar vid postnatal vård. LÄS MER