Sökning: "Amning"

Visar resultat 1 - 5 av 288 uppsatser innehållade ordet Amning.

 1. 1. Stödja mammor under amningsstarten : En webbaserad enkätundersökning om mammors erfarenheter av amningsstöd på BB

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Emma Moberg; [2022]
  Nyckelord :Breastfeeding; Breastfeeding facilitation; Breastfeeding information; Midwife; Postnatal ward; Amning; Amningsinformation; Amningsfrämjande; Barnmorska; Eftervård;

  Sammanfattning : Syfte: Att kartlägga mammors erfarenheter av amningsstöd på BB.Metod och Material: Webbaserad tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats. Inklusionskriterier; mammor som fått barn och vårdats på en specifik BB-avdelning i Mellansverige under åren 2019–2021 samt valt att amma. Enkäten bestod av 60 slutna frågor och 5 fritextfrågor. LÄS MER

 2. 2. Partners upplevelser av att vara ett stlöd vid amning : En systematisk litteratursammanställning - Metasyntes

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Olivia Brydon; Jonatan Lindblad; [2022]
  Nyckelord :Amning; Metasyntes; Partner; Stöd; Upplevelser;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelse av amning när barnet har kort tungband : En kvalitativ innehållsanalys

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Johanna Carlstrand; Cornelia Schäfer; [2022]
  Nyckelord :tungband; frenotomi; amning; amningssvårigheter; erfarenhet;

  Sammanfattning : Amning innebär fördelar på individ- och samhällsnivå för både mor och barn. Det finns därför ett behov av att värna om kvinnors rätt till stöd för en lyckad amning. Amningssvårigheter kan innebära ett lidande för kvinnan och ett kort tungband kan skapa problem vid amning. LÄS MER

 4. 4. Läkemedelsbehandling av postpartum depression - en studie av effekt med brexanolon, zuranolon, sertralin, paroxetin

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Abdullah Haj Kasem; [2022]
  Nyckelord :Postpartum depression; brexanolon; zuranolon; sertralin; paroxetin;

  Sammanfattning : Bakgrund: Postpartum depression (PPD) är ett växande folkhälsoproblem, vilken drabbar mellan 10 – 20 % av barnafödande kvinnor globalt. PPD kan negativt påverka moderns funktion, social anpassning och ökar risken för självmord. LÄS MER

 5. 5. Förstföderskors upplevelser av att helamma i sex månader - en intervjustudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Nina Berglund; Filippa Bräutigam; [2021-04-21]
  Nyckelord :amning; helamning; förstföderska; barnmorska; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: I barnmorskeprofessionen ingår det att främja amningens naturliga process. För att göra detta behöver barnmorskan kunskap om amningens dimensioner: Den biologiska, existentiella samt den kulturella. Att helamma i sex månader har visat sig ha stora hälsofördelar för både kvinnan och barnet. LÄS MER