Sökning: "intervjuer om hållbarhet"

Visar resultat 1 - 5 av 155 uppsatser innehållade orden intervjuer om hållbarhet.

 1. 1. Please eco-drive your tractor! : a study of advisors and key-persons working with energy saving instruments for farmers

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Tina Sandell; [2018]
  Nyckelord :agricultural advisors; agricultural sector; athorities; energy efficiency; energy savings;

  Sammanfattning : The Swedish government strives to be independent from fossil fuels and be an example regarding environment and sustainability. This goal requires development in renewable energy production as well for energy efficiency. Swedish agriculture faces challenges when it comes to the renewable energy production. LÄS MER

 2. 2. Om social hållbarhet i allmänhet och i Malmö i synnerhet : en studie i kommunal planering för social hållbarhet samt av Områdesprogram för ett socialt hållbart Malmö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Therese Montelius; Johanna Rosander; [2018]
  Nyckelord :social hållbarhet; fysisk planering; områdesprogram; kommunal planering; segregation; integration; stadsplanering; strategier för social hållbarhet;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling fick sitt internationella genomslag i samband med Brundtlandrapportens publicering år 1987. Hållbarhetsbegreppet består av tre av varandra beroende dimensioner; social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. LÄS MER

 3. 3. Hållbart livslångt lärande i diskretionärt arbetsliv - en studie av yrkesverksammas reella villkor för lärande i kunskapsintensiva storföretag

  Master-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Deana Nannskog; [2018]
  Nyckelord :Livslångt lärande; reella villkor; work-life balance; diskretionärt arbete; uppdragsutbildning; social hållbarhet; affordans; strategier; fronesis; Social Sciences;

  Sammanfattning : Hög efterfrågan på kompetensutveckling speglar behovet av kunskap och livslångt lärande i företag idag. Lärosätena har en central roll i samhället som utbildare, kan de stödja yrkesverksammas livslånga lärande i diskretionärt arbete på ett hållbart sätt? Studiens syfte är att bidra med kunskap om de reella villkoren för att ägna sig åt livslångt lärande. LÄS MER

 4. 4. Fält av lönsamhet : konkurrensfrämjande jordbrukspolitik utifrån ett hållbarhetsperspektiv

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Madeleine Davidsson; [2018]
  Nyckelord :konkurrenskraft; EU; jordbrukspolitik;

  Sammanfattning : Den fria rörligheten av varor har resulterat i att det svenska lantbruket möter hård konkurrens från ett internationellt prispressat utbud. Samtidigt är produktionskostnaderna för svenska livsmedelsvaror högre än i övriga europeiska länder. LÄS MER

 5. 5. INOMHUSODLING : Design av ett hydroponiskt odlingssystem för hemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Robin Donald Bergman; [2018]
  Nyckelord :Närodlat; Ekologiskt; Inomhusodling; hydroponiskt odlingssystem; självbevattning; Clas Ohlson; hydrokultur; designprocess; industridesign; teknisk design; produktutveckling;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver ett designarbete för att utveckla en produkt inom produktgenren hydroponisk inomhusodling. Arbetet sker i samarbete med uppdragsgivaren Clas Ohlson AB under våren 2017 vid Luleå tekniska universitet. Arbetet omfattar15 hp och är ett examensarbete för högskoleingenjör-teknisk design. LÄS MER