Sökning: "intervjuer om hållbarhet"

Visar resultat 1 - 5 av 1040 uppsatser innehållade orden intervjuer om hållbarhet.

 1. 1. Drönare inom bygg- och anläggningsarbeten : En studie som behandlar användningen av drönare inom bygg- och anläggningsarbeten avseende dess funktion, lönsamhet och hållbarhet

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Gustav Lindström Qvick; [2022]
  Nyckelord :Drönare; hållbarhet; säkerhet; samhällsbyggnad; anläggningsarbeten; lidar;

  Sammanfattning : Drönare inom anläggningsbranschen blir allt vanligare med tiden. I en värld där samhället kräver innovativa lösningar för att bli så hållbart som möjligt är det en god investering för framtidens alla utmaningar. Trots detta ligger många i bakkant vad gäller detta effektiva verktyg. LÄS MER

 2. 2. Att leda för hållbar utveckling i förskolan : En fenomenografisk studie om hur rektorer i förskolan kan uppfatta sin ledarroll för hållbar utveckling

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Aljona Reinike; [2022]
  Nyckelord :Phenomenography; phenomenografical interview; perceptions; principals; preschool; subject conception.; Fenomenografi; fenomenografisk intervju; uppfattningar; rektorer; förskola; ämneskonception.;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling har blivit en oundviklig del av våra liv. Att arbeta med hållbar utveckling poängteras i Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018). Rektorer i förskolan spelar stor roll i framgången av det pedagogiska arbetet för hållbar utveckling. LÄS MER

 3. 3. Evaluating Environmental Consciousness Amongst Users of a Video Creation Service

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Lisa Håkansson; [2022]
  Nyckelord :Eco-Feedback Technology; Environmental Consciousness; Value-Action Gap; Video Creation and Rendering; Eco-Feedback Teknologi; Miljömedvetenhet; Value-Action Gap; Videoskapande och rendering;

  Sammanfattning : The increasing levels of comfort have caused an increased electricity consumption over the last couple of years, leading to an increase in carbon dioxide emissions. At the same time, the interest and awareness regarding sustainability and climate change is growing, imposing a pressure on companies to incorporate sustainable businessmodels in their business. LÄS MER

 4. 4. Kommunikation – H&M : en kvalitativ fallstudie av H&M Conscious med kompletterande intervjuer

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Viktor Österberg; Jakob Holst; [2022]
  Nyckelord :Green Marketing; Fast Fashion; Känslor; Regioner; H M Conscious; Social Sciences;

  Sammanfattning : Detta arbete är en kvalitativ studie som undersöker hållbarhet och miljöaspekter inom klädindustrin. Specifikt analyseras konceptet ”Fast Fashion” och dess plats i klädindustrin, samt ”Green Marketing” och hur det kan användas av företag. Vidare studeras H&M och deras kollektion H&M Conscious som specifikt exempel. LÄS MER

 5. 5. Hur bidrar gröna väggar till mer hållbara urbana miljöer? : möjligheter och utmaningar för gröna väggar

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Plant Biology (from 140101)

  Författare :Lukas Farquharson; Max Isaksson; [2022]
  Nyckelord :Biodiversitet; dagvatten; evapotranspiration; gröna väggar; gröna korridorer; grönområden; gröna fasader; hydroponisk odling; kärlväxter; levande väggar; urbana värmeöar;

  Sammanfattning : Vi har observerat att husfasader i urbana miljöer inte används till mycket annat än att vara just väggar. Det är möjligt att husfasader är en outnyttjad resurs med mycket potential om de används på ett effektivt sätt. LÄS MER