Sökning: "intervjuer om hållbarhet"

Visar resultat 1 - 5 av 1254 uppsatser innehållade orden intervjuer om hållbarhet.

 1. 1. Lifelong learning at Scania and KTH : A qualitative study on community of practice as a learning method in contract education

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Felix Alin; [2023]
  Nyckelord :Lifelong learning; sustainability; contract education; community; community of practice; virtual communities; Livslångt lärande; hållbarhet; uppdragsutbildning; gemenskap; praxisgemenskap; virtuella gemenskaper;

  Sammanfattning : This degree project examines the feasibility of implementing a community of practice within the contract education course ”Sustainable Transport Systems” offered at KTH Royal Institute of Sweden in collaboration with Scania. This degree project aims to investigate if it would be possible to increase participation in the course by creating study circles led by circle leaders who have completed the course. LÄS MER

 2. 2. Gräset är alltid grönare på hemmaplan : En kvalitativ studie om reshoring och förhållandet till hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Markus Melkersson; Frida Andersson; [2023]
  Nyckelord :reshoring; onshoring; backshoring; svenska; sverige; drivkrafter; motivation; värdekedja; ekonomisk hållbarhet; miljömässig hållbarhet; social hållbarhet; hållbarhet; företag;

  Sammanfattning : De globala målen i Agenda 2030 påverkar alla. Företag anstränger sig för att ta itu med de ekonomiska, miljömässiga och sociala dimensionerna av hållbarhet. Reshoring har på senare tid alltmer uppmärksammats som strategi av både företag och forskare. Studien syftar till att undersöka varför svenska företag har genomfört reshoring. LÄS MER

 3. 3. Framtagande av en förebyggande underhållsplan : Studie av en brikettfabrik vid BDX

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Drift, underhåll och akustik

  Författare :Frida Nordlander; [2023]
  Nyckelord :Underhåll; Underhållsteknik; Underhållsplan; Underhållsplanering; Förebyggande underhåll; Underhållsystem; Operatörsunderhåll; TPM; Underhållsaktivitet;

  Sammanfattning : En konkurrenskraftig tillverkningsindustri är beroende av tillförlitlig drift. Vilket ställer krav påverksamheternas underhållsarbete. Som arbetets rubrik antyder behandlar studien arbete kringframtagandet av en förebyggande underhållsplan samt införandet av denna i ett nytt underhållsystem.Vilket inrymmer examensarbetes mål och syfte. LÄS MER

 4. 4. Cirkulär och hållbar konsumtion – det ska vara lätt att göra rätt : En kvalitativ studie om Generation X attityder och beteende till second hand produkter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring och turismvetenskap (MTS)

  Författare :Vanessa Nilsson; [2023]
  Nyckelord :Gen X; Second hand; Green marketing; Circular economy; Sustainability; Gen X; Second hand; Grön marknadsföring; Cirkulärekonomi; Hållbarhet;

  Sammanfattning : Hållbar konsumtion är viktig för att stävja ohållbar utveckling i dagens samhälle. Konsumenter idag vill konsumera mer hållbart, men deras positiva attityder till miljön överförs inte alltid till deras beteenden. LÄS MER

 5. 5. Drivers of Institutional ESG Investing

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Lars Sjöbom; [2023]
  Nyckelord :ESG; ESG investments; Financial Institutions; Banks; Institutional investors; Sustainability; EU Taxonomy; ESG; ESG investeringar; Finansiella institutioner; Banker; Institutionella investerare; Hållbarhet; EU taxonomi;

  Sammanfattning : This study analyzes the factors that influence environmental, social, and governance (ESG) investments in the Nordic region from the perspectives of institutional investors. The study aims to understand key drivers of ESG investments for institutional investors. LÄS MER