Sökning: "BOOKS"

Visar resultat 1 - 5 av 3883 uppsatser innehållade ordet BOOKS.

 1. 1. Ett sandkorn innehåller kungariken – eller inte C.G. Jungs svarta böcker i ljuset av brottet med Freud

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Svante Liljeäng; [2024-02-14]
  Nyckelord :Jung; Freud; Psykoanalys; Analytisk psykologi; Black Books; Mytologi; Borderline; Brikolör; Det vilda tänkandet; Lévi-Strauss; Psychoanalysis; Black Books; Mythology; The savage mind; Bricoleur; Analytical psychology;

  Sammanfattning : Carl Gustav Jung started to write his Black books, in which he saw himself analyzing unconscious fantasies, during the same time that he leaved the psychoanalytical movement and broke off his personal relations with Sigmund Freud. This thesis sees the interpretation of these books through a wider contextualization. LÄS MER

 2. 2. “Det ska heta unicorn-katt-dinosaurie tid!” : Barns delaktighet genom skapandet av sin egen bilderbok

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Cheka Diaz; Sachithra Wijewickrama; [2024]
  Nyckelord :children’s participation; democracy; preschool; storybooks; story telling; workshops;

  Sammanfattning : The usage of children’s books is a fundamental aspect within a preschool environment. Even though the content in such books are childlike, they are always written by adult authors who appropriates a child-perspective. LÄS MER

 3. 3. “I hela världen finns det ingen polis, som är så stark som hon” : Om Astrid Lindgrens böcker ur ett klass- och genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Emma Nilsson; Elena Radovanovic Kennander; [2024]
  Nyckelord :Astrid Lindgren; barnlitteratur; genus; intersektionalitet; klass; normer;

  Sammanfattning : Denna studie är en analys på två av Astrid Lindgrens verk: Känner du Pippi Långstrump? och Titta, Madicken, det snöar!. Metoden är en text- och dokumentstudie samt en bildanalys och har ett klass- och genusperspektiv som analytiskt tema. LÄS MER

 4. 4. Postliberalism – a New Ideology? : A morphological analysis of postliberalism

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Aleksandr Shpadi; [2024]
  Nyckelord :postliberalism; political theory; ideology; michael freeden; morphological analysis; communitarianism; liberalism; conservatism;

  Sammanfattning : This study examines the emerging movement that has been described as ‘postliberalism’ which criticises the state of liberalism and seeks a different alternative. Postliberals have shown some prominence in the US and UK, as seen with Marco Rubio, the ‘Blue Labour’ faction in the UK, and even recognition from Viktor Orbán. LÄS MER

 5. 5. Den artificiella bibliotekarien : En etnografisk studie om hur ChatGPT kan användas vid referenstransaktioner

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Cecilia Ramström; [2024]
  Nyckelord :Library and Information science; Reference transactions; Information needs; Ethnography; Artificial intelligence; ChatGPT; GPT-3.5;

  Sammanfattning : This ethnographic study investigates how ChatGPT meets information needs, andthe difference in functional outcomes when using ChatGPT in a reference transaction compared to a librarian. The theoretical starting point is Taylor's theories on information needs and filters, commands and questions. LÄS MER