Sökning: "BUILD"

Visar resultat 1 - 5 av 5991 uppsatser innehållade ordet BUILD.

 1. 1. ”Were you able to wear undergarments?” - En kvalitativ studie av intervjuer med kvinnliga och manliga skådespelare inom Marvel Cinematic Universe

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Emmy Ottosson; Thea Eklöf; Matilda Westermark; [2022-02-24]
  Nyckelord :Kön; kulturjournalistik; intervju; konversationsanalys; ojämlikhet; Marvel Cinematic Universe; populärkultur; videointervju; Gender; entertainment journalism; interview; conversation analysis; inequality; actors; Marvel Cinematic Universe; pop culture; video interview;

  Sammanfattning : Aim of thesis: The purpose of this study is to explore whether female and male actors get treated differently by entertainment journalists during press junket interviews and to see when and how gender is defined and created during an interview. To do this, we looked at different indicators such as eyeline, body language, subject of the questions, the length and substance of answers, the number of questions directed at each person, interruptions and turn taking. LÄS MER

 2. 2. Active women within the "Passive Defence" : The renegotiation of women’s roles for the Civil defence during the national preparedness in Sweden, 1939-1945

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Filistin Aloul Nord; [2022]
  Nyckelord :National preparedness; Civil defence; Total war; “Air protection”; “Passive Defence”; Renegotiation processes; World War II; Sweden;

  Sammanfattning : During the national preparedness in Sweden, 1939-1945, the new dimensions of the “Total war” pushed for a build-up of a Civil defence that could help to reduce effects on the civil population if Sweden were put under attack. This thesis poses the question of how women’s roles in the Civil defence were motivated and driven by the state and women’s defence organisations. LÄS MER

 3. 3. The effectiveness of digital reading for motivating student reading and vocabulary development : Effektiviseringen av digital läsning för att motivera elevernas läsning och ordförrådsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Lavan Jiawook; [2022]
  Nyckelord :Digital; reading; books; motivation; English as a second language ESL ; English as a foreign language EFL ;

  Sammanfattning : Even though vocabulary skills are the essential key to achieving proficiency in a target language, there are some students who do not like reading. Thus, the purpose of this study is the potential use of digital technology for facilitating and motivating reading and vocabulary building in English. LÄS MER

 4. 4. Granbarkborren i svenska produktionsskogar : vilka faktorer påverkar massutbrott och vilka åtgärder kan vidtas för att minska dem?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Fredrike Lohe; Sonja Otell; [2022]
  Nyckelord :Ips typographus; Picea abies; klimatförändringar; skadedjur; naturliga fiender; vattenstress; storm; skogsbruk; massattack;

  Sammanfattning : Granbarkborren, Ips typographus, är en av få arter som kan öka drastiskt i populationsdensitet och leda till en omfattande dödlighet av träd i skogen. Skadorna år 2020 uppgick till ett värde på 3,5 miljarder kronor, vilket gör det värdefullt att försöka förstå varför dessa utbrott sker och vad för åtgärder som kan vidtas för att undvika dem. LÄS MER

 5. 5. “What does the organization want others to think about the organization?” : En kvalitativ studie av Obos Damallsvenskans avsedda image och strategiska kommunikation på Instagram

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Mathilda Henriksson; Lisa Burström; [2022]
  Nyckelord :kommunikation; avsedd image; damfotboll; sociala medier; image;

  Sammanfattning : Social media is a crucial part of today's organizational communication as it contributes to form opinions and attitudes concerning an organization's image. It is therefore important for organizations as well as for sports teams that operate on a professional level to adapt to the fragmented media landscape. LÄS MER