Sökning: "BUILD"

Visar resultat 1 - 5 av 7126 uppsatser innehållade ordet BUILD.

 1. 1. Hur påverkas elevers förståelse för multiplikation av areamodeller som representation? En designstudie i en grekisk grundskola med elever i Åk 2, där undervisningsprocessen fokuserar multiplikativt tänkande samt kommutativa lagen för multiplikation

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Antelina Sema; [2024-03-04]
  Nyckelord :Multiplikativt tänkande; Areamodell för multiplikation; Kommutativa lagen; Proportionalitet;

  Sammanfattning : This design study explores the use of the area model as a representation of multiplication, providing opportunities for second school grade pupils to develop an understanding of multiplication and build multiplicative thinking. Furthermore, the study aims to give pupils the opportunity to discover the commutative law of multiplication with the help of the area model. LÄS MER

 2. 2. TikTok-influencers: vad är ett vinnande koncept för framgång? En kvalitativ innehållsanalys om olika personliga varumärkesbyggande kommunikationsstrategier samt karaktärsdrag som är framträdande i svenska influencers TikToks

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Yrsa Petersén; Filippa Sundman; [2024-03-04]
  Nyckelord :Personligt varumärke; influencer; kommunikationsstrategier; karaktärsdrag; TikTok;

  Sammanfattning : Executive summary The purpose of this thesis is to examine the construction of personal brands on influencers on the platform TikTok. Influencers - a very current and relevant phenomenon in today’s society, are gaining more power in the media landscape and have major influence on both social media users and companies. LÄS MER

 3. 3. Mödrars erfarenheter av vården vid postpartumdepression : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Emelie Leijon; Sara Persson; [2024]
  Nyckelord :Care; experience; mothers; postpartumdepression; Erfarenhet; mödrar; postpartumdepression; vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Postpartumdepression (PPD) är en diagnos som uppkommer inom de första 6 veckorna efter en förlossning. PPD är en av de vanligaste komplikationerna under postpartumperioden med en prevalens på 10–15%. LÄS MER

 4. 4. Process parameter optimisation for Waspaloy using Laser-Directed Energy Deposition with Powder

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Johannes Lövhall; [2024]
  Nyckelord :Process parameter optimisation; Waspaloy; Laser-Directed Energy Deposition with Powder;

  Sammanfattning : Material utilisation is of importance in the manufacturing industry formaking the most of each material, minimising waste and increasing cost-effectiveness. In this thesis, samples of Waspaloy built with the method of L-DED-P has been analysed in order to investigate how process pa-rameters influence the build quality and geometrical accuracy in as-builtobjects. LÄS MER

 5. 5. Design of a case erecting and product placement station

  Master-uppsats, Lunds universitet/Innovation

  Författare :Niklas Wiest; [2024]
  Nyckelord :Keywords: case erecting; cobots; automation; end-effector; spiral product development process; quick-build product; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This report presents an innovative approach to industrial automation, focusing on the development of an automated system for erecting and filling cardboard boxes with wax jars. The project, executed in collaboration with Odigo Consulting and Scandinavian Hair Company (SHC), aimed to showcase enhanced production efficiency for small and medium-sized enterprises through the implementation of collaborative robots and pneumatic systems. LÄS MER