Sökning: "urban"

Visar resultat 1 - 5 av 5874 uppsatser innehållade ordet urban.

 1. 1. PLANERINGSTRADITIONER OCH MOBILITETSPLANER En jämförande studie av urbana mobilitetsplaner och europeiska planeringstraditioner

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johan Fröding; [2019-02-14]
  Nyckelord :Europeiska planeringstraditioner; Urbana mobilitetsplaner; Regionalekonomisk planering; Heltäckande integrerad planering; Markanvändningsplanering; Urbanism; European planning traditions; Urban mobility plans; Regional-economic planning; Comprehensive integrated planning; Land use planning; Urbanism;

  Sammanfattning : This thesis examines urban mobility plans with the help of European planning traditions to better understand urban mobility planning in a wider context and provide more knowledge about sustainable urban development. According to the Leipzig Charter, there is a need for more knowledge regarding sustainable urban development, this study aims to provide more knowledge in that area. LÄS MER

 2. 2. Vegetation som ett värmereducerande verktyg i den urbana miljön : grön infrastruktur och vegetationens värmereducerande effekter

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Max Eriksson; Marcus Wikholm; [2019]
  Nyckelord :värmereducering; lufttemperatur; städer; grön infrastruktur; urban heat island; albedo; evapotranspiration; vindförhållande; skugga; gröna tak; grönområden;

  Sammanfattning : En av de svåraste utmaningarna dagens samhälle står inför idag är den globala uppvärmningen och de globala klimatförändringarna. Den globala uppvärmningen bidrar till stora temperaturförändringar i våra städer och Norden är den del av Europa som kommer att påverkas i störst utsträckning av denna klimatförändring. LÄS MER

 3. 3. Commuting to Skåne’s Regional Centers - A Quantitative Study of Opportunities and Possible Consequences for Students

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Alva Rosager; [2019]
  Nyckelord :school commute; time geography; public transport; school choice; Skåne; Social Sciences;

  Sammanfattning : Region Skåne has designated seven regional centers in Skåne: Malmö, Lund, Helsingborg, Landskrona, Hässleholm, Kristianstad and Ystad. These centers are to be, among other things, providers of key services. LÄS MER

 4. 4. PPGIS inom urban och regional planering - en analys av Stockholms expansion

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Johan Wedeby; [2019]
  Nyckelord :PPGIS; Arnstein; Barkarbystaden II; allmänt deltagande; SLL; Järfälla kommun; Social Sciences;

  Sammanfattning : The objective of this study is to examine the relationship between PPGIS (Public Participation Geographic Information System) and Urban planning. The purpose is to investigate questions regarding Public Participation and PPGIS. The study is of qualitative character. I have conducted field observations on areas concerning my issue. LÄS MER

 5. 5. A hard nut to crack : a gender analysis of a community and a value chain in Indonesia

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Rebecka Wikström; [2019]
  Nyckelord :gender; value chain; feminist theory; empowerment; candlenut;

  Sammanfattning : In this master’s thesis, I have investigated gender dynamics within a village called Batudulang on the Island of Sumbawa in Indonesia. It is qualitative research, based on observations, focus groups and semi-structured interviews. LÄS MER